Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí 11. září 2017 - Čtvrtek 14. září 2017 238k

  Pondělí, 11.

Rozpravy17:00 - 23:00

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Lhůta

Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Lhůta

Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)

  Úterý, 12.

Rozpravy09:00 - 12:20

Lhůta

Podpora připojení k internetu v místních komunitách

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Lhůta

Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Skandál s fipronilem: jak zlepšit evropský systém rychlého varování pro potraviny a krmiva

Prohlášení předsedy12:30

Prohlášení předsedy

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:30 - 14:30

Žádost, aby byla Marie-Christine Boutonnetová zbavena imunity

A8-0259/2017

JURIHeidi Hautala

Jmenování Simona Busuttila členem výboru zřízeného podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie

Lhůta

Složení zvláštního výboru pro boj proti terorismu

Dohoda mezi EU a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin

A8-0254/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Dohoda mezi EU a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty

A8-0256/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Provádění směrnice o mediaci

A8-0238/2017

JURIKostas Chrysogonos

Fungování franšíz v maloobchodním odvětví

A8-0199/2017

IMCODennis de Jong

Kosmická strategie pro Evropu

A8-0250/2017

ITREConstanze Krehl

Akademické pokračující a dálkové vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního učení

A8-0252/2017

CULTMilan Zver

Lhůta

Zrušení zastaralých nařízení v odvětví vnitrozemské vodní dopravy a silniční nákladní dopravy

A8-0228/2017

 ***I

TRANKarima Delli

Lhůta

Podpora připojení k internetu v místních komunitách

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Lhůta

Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Lhůta

Lov velryb v Norsku

Lhůta

Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Lhůta

Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce

A8-0269/2017

INTAMaria Arena

Rozpravy15:00 - 23:00

Prezentace postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2018

Lhůta

Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Situace v Severní Koreji

Nedávný vývoj v oblasti migrace

Lhůta

Vztahy mezi EU a Tureckem

Situace ve Venezuele

Lhůta

Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou

A8-0268/2017

AFETJavi López

  Středa, 13.

PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA09:00 - 11:50

Stav Unie

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru

A8-0260/2017

 ***

TRANRoberts Zīle

Podrobení akryl-fentanylu kontrolním opatřením

A8-0284/2017

 *

LIBEBrice Hortefeux

Politické vztahy EU s Indií

A8-0242/2017

AFETCristian Dan Preda

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii

A8-0280/2017

BUDGGiovanni La Via

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2017 přiložený k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii

A8-0281/2017

BUDGJens Geier

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

A8-0278/2017

BUDGPetri Sarvamaa

Lhůta

Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Lhůta

Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Lhůta

Jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí

A8-0065/2017

 ***I

LIBEJussi Halla-aho

Lhůta

Námitka podle článku 105: nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 2. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti

Lhůta

Námitka podle článku 106: návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-68416-4, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny

Lhůta

Námitka podle článku 106: návrh prováděcího nařízení Komise, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/6, pokud jde o potraviny a krmiva, na něž se vztahují zvláštní podmínky dovozu potravin a krmiv pocházejících nebo odesílaných z Japonska po nehodě v jaderné elektrárně Fukušima

Lhůta

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2017: rozpočtové zdroje Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI), plány pracovních míst agentury ACER a společného podniku SESAR2

A8-0282/2017

BUDGJens Geier

Lhůta

Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Lhůta

Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou

A8-0268/2017

AFETJavi López

Lhůta

Korupce a lidská práva ve třetích zemích

A8-0246/2017

AFETPetras Auštrevičius

Rozpravy15:00 - 23:00

Dieselgate: posílení norem EU v oblasti životního prostředí, zdraví a práv spotřebitelů v souvislosti s nedávnými kroky členských států, včetně Německa a Rakouska

Požární bezpečnost v budovách

Lhůta

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Lhůta

Prodloužení evropského statistického programu do roku 2020

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Lhůta

Evropské fondy rizikového kapitálu a evropské fondy sociálního podnikání

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Hurikán Irma

Lhůta

Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Lhůta

Budoucnost programu Erasmus+

O-000062/2017

KomiseCULT

  Čtvrtek, 14.

Rozpravy08:30 - 11:20

Lhůta

Nová agenda dovedností pro Evropu

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

NordStream 2

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování11:30 - 14:00

Lhůta

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)

Dohoda mezi EU a Chile o obchodu s ekologickými produkty

A8-0257/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Protokol k Dohodě o přidružení mezi EU a Chile (přistoupení Chorvatska)

A8-0277/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Lhůta

Modernizace obchodního pilíře dohody o přidružení mezi EU a Chile

A8-0267/2017

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Lhůta

Prodloužení evropského statistického programu do roku 2020

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Lhůta

Evropské fondy rizikového kapitálu a evropské fondy sociálního podnikání

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Lhůta

Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Zřízení nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru

A8-0261/2017

 ***I

AFETArnaud Danjean

Lhůta

Transparentnost, odpovědnost a integrita v orgánech EU

A8-0133/2017

AFCOSven Giegold

Lhůta

Budoucnost programu Erasmus+

Lhůta

Nová agenda dovedností pro Evropu

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

Závažné interpelace15:00 - 16:00

Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu)

O-000061/2017

O-000063/2017

Poslední aktualizace: 13. září 2017Právní upozornění