Napirend
Strasbourg2017. szeptember 11., hétfő - 2017. szeptember 14., csütörtök 237k

  11., hétfő

Viták17:00 - 23:00

Az ülésszak folytatása és ügyrend

Határidő

Az Európai Uniónak az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló Egyezményéhez történő csatlakozása

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Határidő

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): A légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Határidő

A földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztése

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Egyperces felszólalások (az eljárási szabályzat 163. cikke)

  12., kedd

Viták09:00 - 12:20

Határidő

Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Határidő

A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

A fipronil-botrány: az uniós élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszer javításának lehetőségei

Az elnök nyilatkozata12:30

Az elnök nyilatkozata

SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása12:30 - 14:30

Marie-Christine Boutonnet mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

A8-0259/2017

JURIHeidi Hautala

Simon Busuttinak az EUMSZ 255. cikke alapján létrehozott testületbe történő kinevezése

Határidő

A terrorizmussal foglalkozó különbizottság név szerinti összetétele

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek oltalmáról szóló, EU–Izland közötti megállapodás

A8-0254/2017

 ***

INTADavid Borrelli

A mezőgazdasági termékekre alkalmazandó kiegészítő kereskedelmi kedvezményekről szóló, EU–Izland közötti megállapodás

A8-0256/2017

 ***

INTADavid Borrelli

A közvetítési irányelv végrehajtása

A8-0238/2017

JURIKostas Chrysogonos

A franchise működése a kiskereskedelmi ágazatban

A8-0199/2017

IMCODennis de Jong

Európai űrstratégia

A8-0250/2017

ITREConstanze Krehl

Egyetemi szintű továbbképzés és távképzés az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó európai stratégia részeként

A8-0252/2017

CULTMilan Zver

Határidő

A belvízi hajózási és a közúti árufuvarozási ágazattal kapcsolatos elavult rendeletek hatályon kívül helyezése

A8-0228/2017

 ***I

TRANKarima Delli

Határidő

Az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Határidő

A földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedések

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Határidő

Bálnavadászat Norvégiában

Határidő

Az Európai Uniónak az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló Egyezményéhez történő csatlakozása

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Határidő

A nemzetközi kereskedelem és az uniós kereskedelmi politikák hatása a globális értékláncokra

A8-0269/2017

INTAMaria Arena

Viták15:00 - 23:00

A Tanács ismertetője az általános költségvetés-tervezetről szóló álláspontjáról – 2018-as pénzügyi év

Határidő

Fegyverkivitel: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Az észak-koreai helyzet

Közelmúltbeli migrációs fejlemények

Határidő

Törökország–EU-kapcsolat

A venezuelai helyzet

Határidő

Az EU Latin-Amerikával fennálló politikai kapcsolatai

A8-0268/2017

AFETJavi López

  13., szerda

KIEMELT VITA09:00 - 11:50

Az Unió helyzete

SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása12:00 - 14:00

Az európai közös légtér létrehozásáról szóló többoldalú megállapodás

A8-0260/2017

 ***

TRANRoberts Zīle

Az akriloil-fentanil ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése

A8-0284/2017

 *

LIBEBrice Hortefeux

Az EU Indiával fennálló politikai kapcsolatai

A8-0242/2017

AFETCristian Dan Preda

Az Olaszországnak szóló támogatás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele

A8-0280/2017

BUDGGiovanni La Via

4/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet, amely az Olaszországnak szóló támogatás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kíséri

A8-0281/2017

BUDGJens Geier

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 – Finnország

A8-0278/2017

BUDGPetri Sarvamaa

Határidő

Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (EU ETS): A légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Határidő

A földhasználathoz, a földhasználat-megváltoztatáshoz és az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak és -elnyelésnek a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretbe történő beillesztése

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Határidő

A harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátuma

A8-0065/2017

 ***I

LIBEJussi Halla-aho

Határidő

Kifogás az eljárási szabályzat 105. cikke alapján: a Bizottság 2017. június 2-i felhatalmazáson alapuló rendelete a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről

Határidő

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a géntechnológiával módosított DAS-68416-4 számú szójababot tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezete

Határidő

Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján: A Bizottság (EU) .../... végrehajtási rendelettervezete az (EU) 2016/6 bizottsági végrehajtási rendeletnek a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételekhez kötött takarmány és élelmiszer tekintetében történő módosításáról

Határidő

3/2017. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés költségvetési forrásai; az ACER és SESAR2 létszámterve

A8-0282/2017

BUDGJens Geier

Határidő

Fegyverkivitel: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Határidő

Az EU Latin-Amerikával fennálló politikai kapcsolatai

A8-0268/2017

AFETJavi López

Határidő

A korrupció és emberi jogok harmadik országokbeli helyzete

A8-0246/2017

AFETPetras Auštrevičius

Viták15:00 - 23:00

Dízelbotrány: az EU környezetvédelmi, egészségügyi, fogyasztói jogi standardjainak megerősítése a tagállamok, köztük Németország és Ausztria közelmúltbeli intézkedéseivel kapcsolatosan

Az épületek tűzbiztonsága

Határidő

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Határidő

Az európai statisztikai program 2020-ig történő meghosszabbítása

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Határidő

Az európai kockázatitőke-alapok és az európai szociális vállalkozási alapok

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Az Irma hurrikán

Határidő

Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Határidő

Az Erasmus+ program jövője

O-000062/2017

BizottságCULT

  14., csütörtök

Viták08:30 - 11:20

Határidő

Új európai készségfejlesztési program

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

Az Északi Áramlat 2.

SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása11:30 - 14:00

Határidő

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményei

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Állásfoglalási indítványok az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről (az eljárási szabályzat 135. cikke)

Az ökológiai termékek kereskedelméről szóló, EU–Chile közötti megállapodás

A8-0257/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Az EU–Chile társulási megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása)

A8-0277/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Határidő

Az EU–Chile társulási megállapodás kereskedelmi pillérjének modernizálása

A8-0267/2017

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Határidő

Az európai statisztikai program 2020-ig történő meghosszabbítása

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Határidő

Az európai kockázatitőke-alapok és az európai szociális vállalkozási alapok

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Határidő

Az északi-tengeri tengerfenéken élő állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

A stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz létrehozása

A8-0261/2017

 ***I

AFETArnaud Danjean

Határidő

Az uniós intézmények átláthatósága, elszámoltathatósága és feddhetetlensége

A8-0133/2017

AFCOSven Giegold

Határidő

Az Erasmus+ program jövője

Határidő

Új európai készségfejlesztési program

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

Fontos interpellációk15:00 - 16:00

Nagyobb interpellációk (az eljárási szabályzat 130b. cikke)

O-000061/2017

O-000063/2017

Utolsó frissítés: 2017. szeptember 13.Jogi nyilatkozat