Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2017 m. rugsėjo 11 d. - Ketvirtadienis, 2017 m. rugsėjo 14 d. 237k

  Pirmadienis 11

Diskusijos17:00 - 23:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Galutinis terminas

ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Galutinis terminas

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

  Antradienis 12

Diskusijos09:00 - 12:20

Galutinis terminas

Interneto ryšio vietos bendruomenėse skatinimas

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Galutinis terminas

Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Fipronilo skandalas: kaip pagerinti ES skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą

Pirmininko pareiškimas12:30

Pirmininko pareiškimas

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:30 - 14:30

Prašymas atšaukti Marie-Christine Boutonnet imunitetą

A8-0259/2017

JURIHeidi Hautala

Simono Busuttilio skyrimas į komitetą, įsteigtą pagal SESV 255 straipsnį

Galutinis terminas

Specialiojo kovos su terorizmu komiteto vardinė sudėtis

ES ir Islandijos susitarimas dėl žemės ūkio ir maisto produktų geografinių nuorodų apsaugos

A8-0254/2017

 ***

INTADavid Borrelli

ES ir Islandijos susitarimas dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų

A8-0256/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Mediacijos direktyvos įgyvendinimas

A8-0238/2017

JURIKostas Chrysogonos

Franšizė mažmeninės prekybos sektoriuje

A8-0199/2017

IMCODennis de Jong

Europos kosmoso strategija

A8-0250/2017

ITREConstanze Krehl

Tolesnis ir nuotolinis universitetinis mokymasis kaip Europos mokymosi visą gyvenimą strategijos dalis

A8-0252/2017

CULTMilan Zver

Galutinis terminas

Nebeaktualių reglamentų, susijusių su vidaus vandens transporto ir krovinių vežimo kelių transportu sektoriais, panaikinimas

A8-0228/2017

 ***I

TRANKarima Delli

Galutinis terminas

Interneto ryšio vietos bendruomenėse skatinimas

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Galutinis terminas

Dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonės

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Galutinis terminas

Banginių medžioklė Norvegijoje

Galutinis terminas

ES prisijungimas prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Galutinis terminas

Tarptautinės prekybos ir ES prekybos politikos poveikis pasaulinėms vertės grandinėms

A8-0269/2017

INTAMaria Arena

Diskusijos15:00 - 23:00

Taryba pristato savo poziciją dėl 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

Galutinis terminas

Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Padėtis Šiaurės Korėjoje

Pastarojo meto įvykiai migracijos srityje

Galutinis terminas

Turkijos ir ES santykiai

Padėtis Venesueloje

Galutinis terminas

ES politiniai santykiai su Lotynų Amerika

A8-0268/2017

AFETJavi López

  Trečiadienis 13

PRIORITETINĖS DISKUSIJOS09:00 - 11:50

Sąjungos padėtis

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Daugiašalis susitarimas dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo

A8-0260/2017

 ***

TRANRoberts Zīle

Kontrolės priemonių taikymas akriloilfentaniliui

A8-0284/2017

 *

LIBEBrice Hortefeux

ES politiniai santykiai su Indija

A8-0242/2017

AFETCristian Dan Preda

Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Italijai

A8-0280/2017

BUDGGiovanni La Via

Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Italijai

A8-0281/2017

BUDGJens Geier

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2017/002 FI/Microsoft 2“

A8-0278/2017

BUDGPetri Sarvamaa

Galutinis terminas

ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Galutinis terminas

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Galutinis terminas

Vienoda leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams forma

A8-0065/2017

 ***I

LIBEJussi Halla-aho

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnį: 2017 m. birželio 2 d. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 papildomas specialiaisiais viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimais

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų DAS-68416-4, projektas

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) .../..., kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/6, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai, projektas

Galutinis terminas

Taisomojo biudžeto Nr. 3/2017 projektas: biudžeto ištekliai Jaunimo užimtumo iniciatyvai (JUI), agentūros ACER ir bendrosios įmonės SESAR2 etatų planai

A8-0282/2017

BUDGJens Geier

Galutinis terminas

Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Galutinis terminas

ES politiniai santykiai su Lotynų Amerika

A8-0268/2017

AFETJavi López

Galutinis terminas

Korupcija ir žmogaus teisės trečiosiose šalyse

A8-0246/2017

AFETPetras Auštrevičius

Diskusijos15:00 - 23:00

„Dieselgate“: ES aplinkos, sveikatos apsaugos, vartotojų teisių standartų gerinimas, atsižvelgiant į pastarojo meto valstybių narių, be kita ko, Vokietijos ir Austrijos, veiksmus

Pastatų priešgaisrinė sauga

Galutinis terminas

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Galutinis terminas

Europos statistikos programos pratęsimas iki 2020 m.

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Galutinis terminas

Europos rizikos kapitalo fondai ir Europos socialinio verslumo fondai

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Uraganas „Irma“

Galutinis terminas

Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Galutinis terminas

Programos „Erasmus+“ ateitis

O-000062/2017

KomisijaCULT

  Ketvirtadienis 14

Diskusijos08:30 - 11:20

Galutinis terminas

Nauja Europos įgūdžių darbotvarkė

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

„Nordstream 2“

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo11:30 - 14:00

Galutinis terminas

Gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimai

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

ES ir Čilės susitarimas dėl prekybos ekologiškais produktais

A8-0257/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

ES ir Čilės asociacijos susitarimo protokolas (Kroatijos įstojimas)

A8-0277/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Galutinis terminas

ES ir Čilės asociacijos susitarimo prekybos skyriaus modernizavimas

A8-0267/2017

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Galutinis terminas

Europos statistikos programos pratęsimas iki 2020 m.

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Galutinis terminas

Europos rizikos kapitalo fondai ir Europos socialinio verslumo fondai

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Galutinis terminas

Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Priemonės, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, nustatymas

A8-0261/2017

 ***I

AFETArnaud Danjean

Galutinis terminas

Skaidrumas, atskaitomybė ir sąžiningumas ES institucijose

A8-0133/2017

AFCOSven Giegold

Galutinis terminas

Programos „Erasmus+“ ateitis

Galutinis terminas

Nauja Europos įgūdžių darbotvarkė

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

Platesnės apimties klausimai15:00 - 16:00

Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)

O-000061/2017

O-000063/2017

Atnaujinta: 2017 m. rugsėjo 13 d.Teisinis pranešimas