Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 11 ta' Settembru 2017 - Il-Ħamis, 14 ta' Settembru 2017 243k

  It-Tnejn 11

Dibattiti17:00 - 23:00

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Skadenza

Adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Skadenza

Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Skadenza

Inklużjoni tal-emissjonijiet u assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)

  It-Tlieta 12

Dibattiti09:00 - 12:20

Skadenza

Promozzjoni tal-konnettività tal-internet fil-komunitajiet lokali

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Skadenza

Miżuri biex tiġi salvagwardjata s-sigurtà tal-provvista tal-gass

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

L-iskandlu tal-fipronil: kif intejbu s-Sistema ta' Twissija Rapida għall-Ikel u l-Għalf tal-UE

Dikjarazzjoni tal-President12:30

Dikjarazzjoni tal-President

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:30 - 14:30

Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Marie-Christine Boutonnet

A8-0259/2017

JURIHeidi Hautala

Ħatra ta' Simon Busuttil bħala membru tal-kumitat skont l-Artikolu 255 tat-TFUE

Skadenza

Kompożizzjoni nominattiva tal-Kumitat speċjali dwar it-terroriżmu

Ftehim bejn l-UE u l-Iżlanda dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel

A8-0254/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Ftehim bejn l-UE u l-Iżlanda li jikkonċerna preferenzi kummerċjali addizzjonali fi prodotti agrikoli

A8-0256/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Medjazzjoni

A8-0238/2017

JURIKostas Chrysogonos

Il-funzjonament tal-franchising fis-settur tal-bejgħ bl-imnut

A8-0199/2017

IMCODennis de Jong

Strateġija Spazjali għall-Ewropa

A8-0250/2017

ITREConstanze Krehl

Edukazzjoni akkademika avvanzata u mill-bogħod bħala parti mill-istrateġija Ewropea għat-tagħlim tul il-ħajja

A8-0252/2017

CULTMilan Zver

Skadenza

Tħassir tar-regolamenti obsoleti fejn jidħlu s-setturi tal-passaġġi fuq l-ilma interni u tat-trasport tal-merkanzija bit-triq

A8-0228/2017

 ***I

TRANKarima Delli

Skadenza

Promozzjoni tal-konnettività tal-internet fil-komunitajiet lokali

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Skadenza

Miżuri biex tiġi salvagwardjata s-sigurtà tal-provvista tal-gass

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Skadenza

Il-kaċċa għall-balieni fin-Norveġja

Skadenza

Adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Skadenza

L-impatt tal-kummerċ internazzjonali u tal-politiki kummerċjali tal-UE fuq il-katini ta' valur mondjali

A8-0269/2017

INTAMaria Arena

Dibattiti15:00 - 23:00

Preżentazzjoni tal-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali - sena finanzjarja 2018

Skadenza

Esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Sitwazzjoni fil-Korea ta' Fuq

Żviluppi reċenti fil-qasam tal-migrazzjoni

Skadenza

Relazzjonijiet UE-Turkija

Sitwazzjoni fil-Venezwela

Skadenza

Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Amerika Latina

A8-0268/2017

AFETJavi López

  L-Erbgħa 13

DIBATTITU TA' PRIJORITÀ09:00 - 11:50

Stat tal-Unjoni

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

Ftehim multilaterali dwar it-twaqqif ta' Żona ta' Avjazzjoni Komuni Ewropea (ECAA)

A8-0260/2017

 ***

TRANRoberts Zīle

Sottopożizzjoni tal-akriloilfentanil għal miżuri ta' kontroll

A8-0284/2017

 *

LIBEBrice Hortefeux

Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Indja

A8-0242/2017

AFETCristian Dan Preda

Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Italja

A8-0280/2017

BUDGGiovanni La Via

Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2017 li jakkumpanja l-proposta li jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Italja

A8-0281/2017

BUDGJens Geier

Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

A8-0278/2017

BUDGPetri Sarvamaa

Skadenza

Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Skadenza

Inklużjoni tal-emissjonijiet u assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Skadenza

Format uniformi għall-permessi ta' residenza għaċ-ċittadini ta' pajjiż terz

A8-0065/2017

 ***I

LIBEJussi Halla-aho

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): Regolament Delegat tal-Kummissjoni tat-2 ta' Ġunju 2017 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti speċifiċi dwar il-kompożizzjoni u l-informazzjoni għall-ikel għal sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata DAS-68416-4

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106(2) u (3): Abbozz ta' regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) …/... li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/6 fir-rigward ta' għalf u ikel soġġett għal kundizzjonijiet speċjali li jirregolaw l-importazzjoni ta' għalf u ikel li joriġina jew ġej mill-Ġappun wara l-aċċident fl-impjant nukleari ta' Fukushima

Skadenza

Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 3/2017: ir-riżorsi baġitarji tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ; l-istabbiliment ta' pjanijiet tal-ACER u s-SESAR2

A8-0282/2017

BUDGJens Geier

Skadenza

Esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Skadenza

Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Amerika Latina

A8-0268/2017

AFETJavi López

Skadenza

Korruzzjoni u drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi

A8-0246/2017

AFETPetras Auštrevičius

Dibattiti15:00 - 23:00

Dieselgate: tisħiħ tal-istandards tal-UE fl-oqsma tal-ambjent, is-saħħa u d-drittijiet tal-konsumatur b'rabta ma' azzjonijiet reċenti minn Stati Membri, fosthom il-Ġermanja u l-Awstrija

Sikurezza kontra r-riskji ta' nirien fil-bini

Skadenza

Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Skadenza

Estensjoni tal-programm statistiku Ewropew sal-2020

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Skadenza

Fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju u fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropej

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Uragan Irma

Skadenza

Pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Skadenza

Il-futur tal-programm Erasmus+

O-000062/2017

KummissjoniCULT

  Il-Ħamis 14

Dibattiti08:30 - 11:20

Skadenza

Aġenda ġdida għall-ħiliet għall-Ewropa

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

NordStream 2

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot11:30 - 14:00

Skadenza

Rekwiżiti ta' aċċessibbiltà għall-prodotti u għas-servizzi

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)

Ftehim UE-Ċilì dwar il-kummerċ ta' prodotti organiċi

A8-0257/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Protokoll għall-Ftehim li jistabbilixxi assoċjazzjoni UE-Ċilì (adeżjoni tal-Kroazja)

A8-0277/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Skadenza

Rakkomandazzjonijiet lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar in-negozjati rigward il-modernizzazzjoni tal-pilastru tal-kummerċ tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ċilì

A8-0267/2017

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Skadenza

Estensjoni tal-programm statistiku Ewropew sal-2020

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Skadenza

Fondi Ewropej ta' kapital ta' riskju u fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropej

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Skadenza

Pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Stabbiliment ta' strument li jikkontribwixxi għall-istabbiltà u l-paċi

A8-0261/2017

 ***I

AFETArnaud Danjean

Skadenza

It-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-integrità fl-istituzzjonijiet tal-UE

A8-0133/2017

AFCOSven Giegold

Skadenza

Il-futur tal-programm Erasmus+

Skadenza

Aġenda ġdida għall-ħiliet għall-Ewropa

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

Interpellanzi maġġuri15:00 - 16:00

Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura)

O-000061/2017

O-000063/2017

Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Settembru 2017Avviż legali