Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 11 septembrie 2017 - Joi, 14 septembrie 2017 238k

  Luni, 11

Dezbateri17:00 - 23:00

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Termen

Aderarea UE la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Termen

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Termen

Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

  Marţi, 12

Dezbateri09:00 - 12:20

Termen

Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Termen

Măsuri de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Scandalul fipronilului: modalități de îmbunătățire a sistemului UE de alertă rapidă pentru alimente și furaje

Declaraţie a Preşedintelui12:30

Declaraţie a Preşedintelui

VOTARE urmată de explicarea voturilor12:30 - 14:30

Cerere de ridicare a imunității lui Marie-Christine Boutonnet

A8-0259/2017

JURIHeidi Hautala

Numirea lui Simon Busuttil în comitetul înființat în temeiul articolului 255 din TFUE

Termen

Componența nominală a Comisiei speciale privind terorismul

Acordul UE-Islanda privind protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare

A8-0254/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Acordul UE-Islanda privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole

A8-0256/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Punerea în aplicare a Directivei privind medierea

A8-0238/2017

JURIKostas Chrysogonos

Funcționarea francizelor în sectorul comerțului cu amănuntul

A8-0199/2017

IMCODennis de Jong

O strategie spațială pentru Europa

A8-0250/2017

ITREConstanze Krehl

Învățământul superior complementar și la distanță ca parte a strategiei europene de învățare pe tot parcursul vieții

A8-0252/2017

CULTMilan Zver

Termen

Abrogarea unor regulamente caduce referitoare la căile navigabile interioare și la transportul rutier de mărfuri

A8-0228/2017

 ***I

TRANKarima Delli

Termen

Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Termen

Măsuri de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Termen

Vânătoarea de balene în Norvegia

Termen

Aderarea UE la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Termen

Impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE asupra lanțurilor valorice globale

A8-0269/2017

INTAMaria Arena

Dezbateri15:00 - 23:00

Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general - exercițiul financiar 2018

Termen

Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Situația din Coreea de Nord

Evenimente recente din domeniul migrației

Termen

Relația Turcia-UE

Situația din Venezuela

Termen

Relațiile politice ale UE cu America Latină

A8-0268/2017

AFETJavi López

  Miercuri, 13

DEZBATERE PRIORITARĂ09:00 - 11:50

Starea Uniunii

VOTARE urmată de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Acordul multilateral privind înființarea unui spațiu aerian comun european (SACE)

A8-0260/2017

 ***

TRANRoberts Zīle

Aplicarea unor măsuri de control în cazul acriloilfentanilului

A8-0284/2017

 *

LIBEBrice Hortefeux

Relațiile politice ale UE cu India

A8-0242/2017

AFETCristian Dan Preda

Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Italiei

A8-0280/2017

BUDGGiovanni La Via

Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2017 care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Italiei

A8-0281/2017

BUDGJens Geier

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2

A8-0278/2017

BUDGPetri Sarvamaa

Termen

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Termen

Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Termen

Model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe

A8-0065/2017

 ***I

LIBEJussi Halla-aho

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 105 din Regulamentul de procedură: Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informațiile aplicabile înlocuitorilor unei diete totale pentru controlul greutății

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic DAS- 68416-4

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiect de regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/6 al Comisiei de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima

Termen

Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2017: resursele bugetare ale Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor; schemele de personal ale ACER și SESAR2

A8-0282/2017

BUDGJens Geier

Termen

Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Termen

Relațiile politice ale UE cu America Latină

A8-0268/2017

AFETJavi López

Termen

Corupția și drepturile omului în țările terțe

A8-0246/2017

AFETPetras Auštrevičius

Dezbateri15:00 - 23:00

Dieselgate: consolidarea standardelor UE privind mediul, sănătatea și drepturile consumatorilor în legătură cu acțiunile recente ale unor state member, inclusive Germania și Austria

Protecția împotriva incendiilor în clădiri

Termen

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Termen

Prelungirea programului statistic european până în 2020

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Termen

Fondurile europene cu capital de risc și fondurile europene de antreprenoriat social

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Uraganul Irma

Termen

Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Termen

Viitorul programului Erasmus+

O-000062/2017

ComisiaCULT

  Joi, 14

Dezbateri08:30 - 11:20

Termen

O nouă agendă pentru competențe în Europa

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

NordStream 2

VOTARE urmată de explicarea voturilor11:30 - 14:00

Termen

Cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

Acordul UE-Chile privind comerțul cu produse ecologice

A8-0257/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Protocolul la Acordul de asociere UE-Chile (aderarea Croației)

A8-0277/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Termen

Modernizarea pilonului comercial al Acordului de asociere UE-Chile

A8-0267/2017

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Termen

Prelungirea programului statistic european până în 2020

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Termen

Fondurile europene cu capital de risc și fondurile europene de antreprenoriat social

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Termen

Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Instituirea unui instrument care contribuie la stabilitate și pace

A8-0261/2017

 ***I

AFETArnaud Danjean

Termen

Transparență, responsabilitate și integritate în instituțiile UE

A8-0133/2017

AFCOSven Giegold

Termen

Viitorul programului Erasmus+

Termen

O nouă agendă pentru competențe în Europa

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

Interpelări majore15:00 - 16:00

Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură)

O-000061/2017

O-000063/2017

Ultima actualizare: 13 septembrie 2017Notă juridică