Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 11. september 2017 - Četrtek, 14. september 2017 231k

  Ponedeljek 11.

Razprave17:00 - 23:00

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Rok

Pristop EU h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Rok

Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Rok

Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

  Torek 12.

Razprave09:00 - 12:20

Rok

Spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Rok

Ukrepi za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Škandal s fipronilom: kako izboljšati sistem hitrega obveščanja EU za živila in krmo

Izjava predsednika12:30

Izjava predsednika

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:30 - 14:30

Zahteva za odvzem imunitete Marie-Christine Boutonnet

A8-0259/2017

JURIHeidi Hautala

Imenovanje Simona Busuttilija za člana odbora v skladu s členom 255 PDEU

Rok

Poimenska sestava posebnega odbora o terorizmu

Sporazum med EU in Islandijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila

A8-0254/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Sporazum med EU in Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode

A8-0256/2017

 ***

INTADavid Borrelli

Izvajanje direktive o mediaciji

A8-0238/2017

JURIKostas Chrysogonos

Delovanje franšizinga v maloprodajnem sektorju

A8-0199/2017

IMCODennis de Jong

Vesoljska strategija za Evropo

A8-0250/2017

ITREConstanze Krehl

Nadaljnje akademsko izobraževanje in izobraževanje na daljavo v okviru evropske strategije za vseživljenjsko učenje

A8-0252/2017

CULTMilan Zver

Rok

Razveljavitev zastarelih uredb v zvezi s sektorji prevoza po celinskih plovnih poteh in cestnega prevoza blaga

A8-0228/2017

 ***I

TRANKarima Delli

Rok

Spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih

A8-0181/2017

 ***I

ITRECarlos Zorrinho

Rok

Ukrepi za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom

A8-0310/2016

 ***I

ITREJerzy Buzek

Rok

Kitolov na Norveškem

Rok

Pristop EU h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima

 

LIBE, FEMMChristine Revault D'Allonnes Bonnefoy

Rok

Vpliv mednarodne trgovine in trgovinskih politik EU na globalne vrednostne verige

A8-0269/2017

INTAMaria Arena

Razprave15:00 - 23:00

Predstavitev Sveta o njegovem stališču o predlogu splošnega proračuna – proračunsko leto 2018

Rok

Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Razmere v Severni Koreji

Najnovejši razvoj dogodkov na področju migracij

Rok

Odnosi med Turčijo in EU

Razmere v Venezueli

Rok

Politični odnosi EU z Latinsko Ameriko

A8-0268/2017

AFETJavi López

  Sreda 13.

PREDNOSTNA RAZPRAVA09:00 - 11:50

Stanje v Uniji

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Večstranski sporazum o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA)

A8-0260/2017

 ***

TRANRoberts Zīle

Uvedba nadzornih ukrepov za akriloilfentanil

A8-0284/2017

 *

LIBEBrice Hortefeux

Politični odnosi EU z Indijo

A8-0242/2017

AFETCristian Dan Preda

Uporaba Solidarnostnega sklada EU za pomoč Italiji

A8-0280/2017

BUDGGiovanni La Via

Predlog spremembe proračuna št. 4/2017, ki spremlja predlog za uporabo Solidarnostnega sklada EU za pomoč Italiji

A8-0281/2017

BUDGJens Geier

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – vloga EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

A8-0278/2017

BUDGPetri Sarvamaa

Rok

Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021

A8-0258/2017

 ***I

ENVIJulie Girling

Rok

Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030

A8-0262/2017

 ***I

ENVINorbert Lins

Rok

Enotna oblika dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav

A8-0065/2017

 ***I

LIBEJussi Halla-aho

Rok

Nasprotovanje po členu 105 Poslovnika: delegirana uredba Komisije z dne 2. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev o sestavi in informacijah za popolne prehranske nadomestke za nadzor nad telesno težo

Rok

Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS- 68416-4, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg

Rok

Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbene uredbe Komisije o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima

Rok

Predlog spremembe proračuna št. 3/2017: proračunska sredstva pobude za zaposlovanje mladih; kadrovski načrti agencije ACER in skupnega podjetja SESAR2

A8-0282/2017

BUDGJens Geier

Rok

Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP

A8-0264/2017

AFETBodil Valero

Rok

Politični odnosi EU z Latinsko Ameriko

A8-0268/2017

AFETJavi López

Rok

Korupcija in človekove pravice v tretjih državah

A8-0246/2017

AFETPetras Auštrevičius

Razprave15:00 - 23:00

Afera Dieselgate: okrepitev standardov EU na področju okolja, zdravja in potrošniških pravic v povezavi z nedavnimi ukrepi držav članic, vključno z Nemčijo in Avstrijo

Požarna varnost v stavbah

Rok

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Rok

Podaljšanje evropskega statističnega programa do leta 2020

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Rok

Evropski skladi tveganega kapitala in evropski skladi za socialno podjetništvo

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Orkan Irma

Rok

Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Rok

Prihodnost programa Erasmus+

O-000062/2017

KomisijaCULT

  Četrtek 14.

Razprave08:30 - 11:20

Rok

Nov program znanj in spretnosti za Evropo

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

Severni tok 2

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja11:30 - 14:00

Rok

Zahteve glede dostopnosti proizvodov in storitev

A8-0188/2017

 ***I

IMCOMorten Løkkegaard

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)

Sporazum med EU in Čilom o trgovini z ekološkimi proizvodi

A8-0257/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Protokol k Sporazumu o pridružitvi med EU in Čilom (pristop Hrvaške)

A8-0277/2017

 ***

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Rok

Posodobitev trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom

A8-0267/2017

INTAInmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Rok

Podaljšanje evropskega statističnega programa do leta 2020

A8-0158/2017

 ***I

ECONRoberto Gualtieri

Rok

Evropski skladi tveganega kapitala in evropski skladi za socialno podjetništvo

A8-0120/2017

 ***I

ECONSirpa Pietikäinen

Rok

Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže

A8-0263/2017

 ***I

PECHUlrike Rodust

Vzpostavitev instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru

A8-0261/2017

 ***I

AFETArnaud Danjean

Rok

Preglednost, odgovornost in integriteta v institucijah EU

A8-0133/2017

AFCOSven Giegold

Rok

Prihodnost programa Erasmus+

Rok

Nov program znanj in spretnosti za Evropo

A8-0276/2017

EMPL, CULTMartina Dlabajová, Momchil Nekov

Večje interpelacije15:00 - 16:00

Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika)

O-000061/2017

O-000063/2017

Zadnja posodobitev: 13. september 2017Pravno obvestilo