Pořad jednání
ŠtrasburkPondělí 2. října 2017 - Čtvrtek 5. října 2017 224k

  Pondělí, 2.

Rozpravy17:00 - 21:00

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT)

A8-0173/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)

  Úterý, 3.

Rozpravy09:00 - 11:50

Lhůta

Stav jednání se Spojeným královstvím

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Lhůta

Stav jednání se Spojeným královstvím

Lhůta

Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

A8-0205/2017

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Lhůta

Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT)

A8-0173/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Lhůta

Posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU

A8-0271/2017

FEMMAnna Hedh

Lhůta

Řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích

A8-0283/2017

DEVETeresa Jiménez-Becerril Barrio

Lhůta

Boj proti kyberkriminalitě

A8-0272/2017

LIBEElissavet Vozemberg-Vrionidi

Lhůta

Politické vztahy EU se sdružením ASEAN

A8-0243/2017

AFETReinhard Bütikofer

Rozpravy15:00 - 23:00

Lhůta

Situace v Moldavsku

Lhůta

Ukončení dětských sňatků

O-000064/2017

VP/HRFEMM

Priority partnerství EU–Egypt na období 2017–2020

Lhůta

Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo

O-000069/2017

KomiseENVI

Tisíce zrušených letů společnosti Ryanair a prosazování nařízení o právech cestujících v letecké dopravě (ES) č. 261/2004

Lhůta

Námitka podle článku 106: návrh nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení (ES) 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému

  Středa, 4.

PŘEDNOSTNÍ ROZPRAVA09:00 - 11:50

Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. října 2017

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC

A8-0279/2017

 ***

AFETJavier Couso Permuy

Ustanovení schengenského acquis týkající se Vízového informačního systému v Bulharsku a Rumunsku

A8-0286/2017

 *

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v České republice

A8-0288/2017

 *

LIBEMaria Grapini

Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Portugalsku

A8-0289/2017

 *

LIBEJaromír Štětina

Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Řecku

A8-0287/2017

 *

LIBEClaude Moraes

Lhůta

Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě

A8-0167/2017

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Lhůta

Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států nebo z nich

A8-0168/2017

 ***I

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Lhůta

Systém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě

A8-0165/2017

 ***I

TRANDominique Riquet

Lhůta

Námitka podle článku 106: návrh nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení (ES) 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému

Lhůta

Námitka podle článku 106: návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 x A5547-127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech

Lhůta

Námitka podle článku 106: návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech

Lhůta

Ukončení dětských sňatků

Lhůta

Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo

Rozpravy15:00 - 22:00

Ústava, právní stát a základní práva ve Španělsku v souvislosti s událostmi v Katalánsku

Rozpočtový pakt a jeho začlenění do právního rámce EU

Představení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2016

Posílená spolupráce: Úřad evropského veřejného žalobce

A8-0290/2017

 ***

LIBEBarbara Matera

Zatykače Interpolu (červená oznámení)

Bezpečnost na evropských silnicích

O-000060/2017

KomisePPE

  Čtvrtek, 5.

Rozpravy09:00 - 11:50

Lhůta

Vězeňské systémy a podmínky ve věznicích

A8-0251/2017

LIBEJoëlle Bergeron

HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování12:00 - 14:00

Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu)

Posílená spolupráce: Úřad evropského veřejného žalobce

A8-0290/2017

 ***

LIBEBarbara Matera

Lhůta

Vězeňské systémy a podmínky ve věznicích

A8-0251/2017

LIBEJoëlle Bergeron

Rozpravy15:00 - 16:00

Evropský akční plán pro sociální ekonomiku

Poslední aktualizace: 4. října 2017Právní upozornění