Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 2 Οκτώβριος 2017 - Πέμπτη 5 Οκτώβριος 2017 252k

  Δευτέρα 2

Συζητήσεις17:00 - 21:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού

A8-0173/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 163 του Κανονισμού)

  Τρίτη 3

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Προθεσμία

Πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Προθεσμία

Πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο

Προθεσμία

Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

A8-0205/2017

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Προθεσμία

Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού

A8-0173/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Προθεσμία

Οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ

A8-0271/2017

FEMMAnna Hedh

Προθεσμία

Αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες

A8-0283/2017

DEVETeresa Jiménez-Becerril Barrio

Προθεσμία

Καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας

A8-0272/2017

LIBEElissavet Vozemberg-Vrionidi

Προθεσμία

Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τον ASEAN

A8-0243/2017

AFETReinhard Bütikofer

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Προθεσμία

Κατάσταση στη Μολδαβία

Προθεσμία

Εξάλειψη των γάμων παιδιών

O-000064/2017

ΑΠ/ΥΕFEMM

Προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου για την περίοδο 2017-2020

Προθεσμία

Διάσκεψη 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Βόννη, Γερμανία (COP23)

O-000068/2017

ΣυμβούλιοENVI

O-000069/2017

ΕπιτροπήENVI

Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων από τη Ryanair και η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004/ΕΚ σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής

  Τετάρτη 4

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ09:00 - 11:50

Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Οκτωβρίου 2017

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Συμφωνία για τη σύσταση του Διεθνούς Ιδρύματος ΕΕ-ΛΑΚ

A8-0279/2017

 ***

AFETJavier Couso Permuy

Διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία

A8-0286/2017

 *

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Τσεχική Δημοκρατία

A8-0288/2017

 *

LIBEMaria Grapini

Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Πορτογαλία

A8-0289/2017

 *

LIBEJaromír Štětina

Aυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στην Ελλάδα

A8-0287/2017

 *

LIBEClaude Moraes

Προθεσμία

Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία

A8-0167/2017

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Προθεσμία

Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών

A8-0168/2017

 ***I

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Προθεσμία

Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη

A8-0165/2017

 ***I

TRANDominique Riquet

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς FG72 x A5547-127 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές

Προθεσμία

Εξάλειψη των γάμων παιδιών

Προθεσμία

Διάσκεψη 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Βόννη, Γερμανία (COP23)

Συζητήσεις15:00 - 22:00

Σύνταγμα, κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα στην Ισπανία υπό το φως των γεγονότων στην Καταλονία

Το δημοσιονομικό σύμφωνο και η ενσωμάτωσή του στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ

Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2016

Ενισχυμένη συνεργασία: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

A8-0290/2017

 ***

LIBEBarbara Matera

Εντάλματα σύλληψης της Interpol (κόκκινα σήματα)

Ασφάλεια στους δρόμους της Ευρώπης

O-000060/2017

ΕπιτροπήPPE

  Πέμπτη 5

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Προθεσμία

Σωφρονιστικά συστήματα και συνθήκες κράτησης στις φυλακές

A8-0251/2017

LIBEJoëlle Bergeron

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ που ακολουθούνται από αιτιολογήσεις ψήφου12:00 - 14:00

Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (άρθρο 135 του Κανονισμού)

Ενισχυμένη συνεργασία: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

A8-0290/2017

 ***

LIBEBarbara Matera

Προθεσμία

Σωφρονιστικά συστήματα και συνθήκες κράτησης στις φυλακές

A8-0251/2017

LIBEJoëlle Bergeron

Συζητήσεις15:00 - 16:00

Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία

O-000070/2017

Επιτροπή

Τελευταία ενημέρωση: 4 Οκτώβριος 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου