Dnevni red
StrasbourgPonedjeljak, 2. listopad 2017. - Četvrtak, 5. listopad 2017. 218k

  ponedjeljak 2.

Rasprave17:00 - 21:00

Nastavak zasjedanja i plan rada

Rok

Mjere za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjive na području primjene Konvencije ICCAT-a

A8-0173/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Jednominutni govori (članak 163. Poslovnika)

  utorak 3.

Rasprave09:00 - 11:50

Rok

Stanje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Rok

Stanje pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom

Rok

Ograničenje uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

A8-0205/2017

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Rok

Mjere za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjive na području primjene Konvencije ICCAT-a

A8-0173/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Rok

Ekonomsko osnaživanje žena u privatnom i javnom sektoru u EU-u

A8-0271/2017

FEMMAnna Hedh

Rok

Sužavanje prostora za djelovanje civilnog društva u zemljama u razvoju

A8-0283/2017

DEVETeresa Jiménez-Becerril Barrio

Rok

Borba protiv kiberkriminala

A8-0272/2017

LIBEElissavet Vozemberg-Vrionidi

Rok

Politički odnosi EU-a s ASEAN-om

A8-0243/2017

AFETReinhard Bütikofer

Rasprave15:00 - 23:00

Rok

Situacija u Moldovi

Rok

Zaustavljanje prakse dječjih brakova

O-000064/2017

potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnicaFEMM

Prioriteti partnerstva EU-Egipat za razdoblje od 2017. do 2020.

Rok

Konferencija UN-a o klimatskim promjenama 2017. u Bonnu u Njemačkoj (COP23)

O-000068/2017

Vijeće ENVI

O-000069/2017

KomisijaENVI

Tisuće otkazanih letova Ryanaira i provedba Uredbe o pravima putnika u zračnom prometu 261/2004/EZ

Rok

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: Nacrt uredbe Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 određivanjem znanstvenih mjerila za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava

  srijeda 4.

KLJUČNA RASPRAVA09:00 - 11:50

Priprema za sastanak Europskog vijeća 19. i 20. listopada 2017.

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Sporazum o osnivanju Međunarodne zaklade EU-LAC

A8-0279/2017

 ***

AFETJavier Couso Permuy

Odredbe schengenske pravne stečevine koje se odnose na vizni informacijski sustav u Bugarskoj i Rumunjskoj

A8-0286/2017

 *

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Automatizirana razmjena podataka iz registra vozila u Češkoj

A8-0288/2017

 *

LIBEMaria Grapini

Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Portugalu

A8-0289/2017

 *

LIBEJaromír Štětina

Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Grčkoj

A8-0287/2017

 *

LIBEClaude Moraes

Rok

Sigurnosna pravila i norme za putničke brodove

A8-0167/2017

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Rok

Upis osoba koje putuju putničkim brodovima koji plove prema lukama ili iz luka država članica

A8-0168/2017

 ***I

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Rok

Sustav inspekcijskih pregleda radi sigurnog obavljanja linijske plovidbe ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila

A8-0165/2017

 ***I

TRANDominique Riquet

Rok

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: Nacrt uredbe Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 određivanjem znanstvenih mjerila za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava

Rok

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: Nacrt provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju FG72 x A5547-127, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje

Rok

Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: Nacrt provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju DAS-44406-6, sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje

Rok

Zaustavljanje prakse dječjih brakova

Rok

Konferencija UN-a o klimatskim promjenama 2017. u Bonnu u Njemačkoj (COP23)

Rasprave15:00 - 22:00

Ustav, vladavina prava i temeljna prava u Španjolskoj u svjetlu događaja u Kataloniji

Fiskalni ugovor i njegovo ugrađivanje u pravni okvir EU-a

Predstavljanje godišnjeg izvješća Revizorskog suda za 2016. godinu

Pojačana suradnja: Ured europskog javnog tužitelja

A8-0290/2017

 ***

LIBEBarbara Matera

Uhidbeni nalozi Interpola (crvene tjeralice)

Sigurnost na europskim cestama

O-000060/2017

KomisijaPPE

  četvrtak 5.

Rasprave09:00 - 11:50

Rok

Zatvorski sustavi i uvjeti u zatvorima

A8-0251/2017

LIBEJoëlle Bergeron

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja12:00 - 14:00

Prijedlozi rezolucija u vezi s raspravama o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika)

Pojačana suradnja: Ured europskog javnog tužitelja

A8-0290/2017

 ***

LIBEBarbara Matera

Rok

Zatvorski sustavi i uvjeti u zatvorima

A8-0251/2017

LIBEJoëlle Bergeron

Rasprave15:00 - 16:00

Europski akcijski plan za socijalno gospodarstvo

Posljednje ažuriranje: 4. listopad 2017.Pravna napomena