Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2017 m. spalis 2 d. - Ketvirtadienis, 2017 m. spalis 5 d. 221k

  Pirmadienis 2

Diskusijos17:00 - 21:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) valdomame konvencijos rajone

A8-0173/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnis)

  Antradienis 3

Diskusijos09:00 - 11:50

Galutinis terminas

Derybų su Jungtine Karalyste dabartinė padėtis

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Galutinis terminas

Derybų su Jungtine Karalyste dabartinė padėtis

Galutinis terminas

Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimas

A8-0205/2017

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Galutinis terminas

Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) valdomame konvencijos rajone

A8-0173/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Galutinis terminas

Moterų ekonominis įgalėjimas ES privačiajame ir viešajame sektoriuose

A8-0271/2017

FEMMAnna Hedh

Galutinis terminas

Mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės problemos sprendimas besivystančiose šalyse

A8-0283/2017

DEVETeresa Jiménez-Becerril Barrio

Galutinis terminas

Kova su kibernetiniais nusikaltimais

A8-0272/2017

LIBEElissavet Vozemberg-Vrionidi

Galutinis terminas

ES politiniai santykiai su ASEAN

A8-0243/2017

AFETReinhard Bütikofer

Diskusijos15:00 - 23:00

Galutinis terminas

Padėtis Moldovoje

Galutinis terminas

Vaikų santuokos reiškinio panaikinimas

O-000064/2017

Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikaiFEMM

2017–2020 m. ES ir Egipto partnerystės prioritetai

Galutinis terminas

2017 m. 23-oji JT klimato kaitos konferenciją Bonoje (Vokietija) (COP 23)

O-000068/2017

TarybaiENVI

O-000069/2017

KomisijaiENVI

Tūkstančiai bendrovės „Ryanair“ anuliuotų skrydžių ir Oro transporto keleivių teisių reglamento (EB) Nr. 261/2004 vykdymo užtikrinimas

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos reglamento, kuriuo nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas, projektas

  Trečiadienis 4

PRIORITETINĖS DISKUSIJOS09:00 - 11:50

Pasirengimas 2017 m. spalio19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Susitarimas, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas

A8-0279/2017

 ***

AFETJavier Couso Permuy

Šengeno acquis nuostatos, susijusios su Vizų informacine sistema Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje

A8-0286/2017

 *

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Čekijos Respublikoje

A8-0288/2017

 *

LIBEMaria Grapini

Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Portugalijoje

A8-0289/2017

 *

LIBEJaromír Štětina

Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Graikijoje

A8-0287/2017

 *

LIBEClaude Moraes

Galutinis terminas

Keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai

A8-0167/2017

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Galutinis terminas

Įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracija

A8-0168/2017

 ***I

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Galutinis terminas

Inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistema

A8-0165/2017

 ***I

TRANDominique Riquet

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos reglamento, kuriuo nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas, projektas

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų FG72 x A5547-12, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti, projektas

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų DAS-44406-6, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti, projektas

Galutinis terminas

Vaikų santuokos reiškinio panaikinimas

Galutinis terminas

2017 m. 23-oji JT klimato kaitos konferenciją Bonoje (Vokietija) (COP 23)

Diskusijos15:00 - 22:00

Konstitucija, teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Ispanijoje atsižvelgiant į įvykius Katalonijoje

Fiskalinis susitarimas ir jo įtraukimas į ES teisinę sistemą

Audito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos pristatymas

Tvirtesnis bendradarbiavimas: Europos prokuratūra

A8-0290/2017

 ***

LIBEBarbara Matera

Interpolo arešto orderiai („raudonieji perspėjimai“)

Saugumas Europos keliuose

O-000060/2017

KomisijaiPPE

  Ketvirtadienis 5

Diskusijos09:00 - 11:50

Galutinis terminas

Kalėjimų sistema ir sąlygos kalėjimuose

A8-0251/2017

LIBEJoëlle Bergeron

BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo12:00 - 14:00

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnis)

Tvirtesnis bendradarbiavimas: Europos prokuratūra

A8-0290/2017

 ***

LIBEBarbara Matera

Galutinis terminas

Kalėjimų sistema ir sąlygos kalėjimuose

A8-0251/2017

LIBEJoëlle Bergeron

Diskusijos15:00 - 16:00

Europos socialinės ekonomikos veiksmų planas

O-000070/2017

Komisijai

Atnaujinta: 2017 m. spalis 4 d.Teisinis pranešimas