Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 2 t'Ottubru 2017 - Il-Ħamis, 5 t'Ottubru 2017 225k

  It-Tnejn 2

Dibattiti17:00 - 21:00

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Skadenza

Miżuri ta' ġestjoni, ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona tal-Konvenzjoni ICCAT

A8-0173/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)

  It-Tlieta 3

Dibattiti09:00 - 11:50

Skadenza

Sitwazzjoni attwali tan-negozjati mar-Renju Unit

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

Skadenza

Sitwazzjoni attwali tan-negozjati mar-Renju Unit

Skadenza

Ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku

A8-0205/2017

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Skadenza

Miżuri ta' ġestjoni, ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona tal-Konvenzjoni ICCAT

A8-0173/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Skadenza

L-emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa fis-setturi privati u pubbliċi fl-UE

A8-0271/2017

FEMMAnna Hedh

Skadenza

L-indirizzar tat-tnaqqis tal-ispazju tas-soċjetà ċivili fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw

A8-0283/2017

DEVETeresa Jiménez-Becerril Barrio

Skadenza

Il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità

A8-0272/2017

LIBEElissavet Vozemberg-Vrionidi

Skadenza

Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-ASEAN

A8-0243/2017

AFETReinhard Bütikofer

Dibattiti15:00 - 23:00

Skadenza

Sitwazzjoni fil-Moldova

Skadenza

Abolizzjoni taż-żwieġ tat-tfal

O-000064/2017

RGħ/VPKFEMM

Prijoritajiet tas-sħubija UE-Eġittu għall-2017-2020

Skadenza

Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2017 f'Bonn, il-Ġermanja (COP23)

O-000068/2017

KunsillENVI

O-000069/2017

KummissjoniENVI

Eluf ta' kanċellazzjonijiet ta' titjiriet minn Ryanair u l-infurzar tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) 1107/2009 billli jistabbilixxi kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni ta' proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali

  L-Erbgħa 4

DIBATTITU TA' PRIJORITÀ09:00 - 11:50

Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tad-19 u l-20 ta' Ottubru 2017

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

Ftehim li jistabbilixxi l-Fondazzjoni Internazzjonali UE-ALK

A8-0279/2017

 ***

AFETJavier Couso Permuy

Dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen li jirrigwardaw is-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża fir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija

A8-0286/2017

 *

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fir-Repubblika Ċeka

A8-0288/2017

 *

LIBEMaria Grapini

Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Portugall

A8-0289/2017

 *

LIBEJaromír Štětina

Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Greċja

A8-0287/2017

 *

LIBEClaude Moraes

Skadenza

Regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri

A8-0167/2017

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Skadenza

Reġistrazzjoni ta' persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn jew minn portijiet tal-Istati Membri

A8-0168/2017

 ***I

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Skadenza

Sistema ta' spezzjonijiet għall-operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro u bċejjeċ tal-baħar ta' veloċità għolja għall-passiġġieri f'servizz regolari

A8-0165/2017

 ***I

TRANDominique Riquet

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) 1107/2009 billli jistabbilixxi kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni ta' proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew prodotti minn fażola tas-sojja ġenetikament modifikata FG72 x A5547-127 skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew prodotti minn fażola tas-sojja ġenetikament modifikata DAS-44406-6 skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament

Skadenza

Abolizzjoni taż-żwieġ tat-tfal

Skadenza

Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2017 f'Bonn, il-Ġermanja (COP23)

Dibattiti15:00 - 22:00

Kostituzzjoni, stat tad-dritt u drittijiet fundamentali fi Spanja fid-dawl tal-avvenimenti fil-Katalunja

Il-patt fiskali u l-inkorporazzjoni tiegħu fil-qafas ġuridiku tal-UE

Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2016

Kooperazzjoni msaħħa: Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew

A8-0290/2017

 ***

LIBEBarbara Matera

Mandati ta' arrest tal-Interpol (Avviżi Ħomor)

Is-sigurtà fit-toroq Ewropej

O-000060/2017

KummissjoniPPE

  Il-Ħamis 5

Dibattiti09:00 - 11:50

Skadenza

Sistemi penitenzjarji u kundizzjonijiet fil-ħabsijiet

A8-0251/2017

LIBEJoëlle Bergeron

VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot12:00 - 14:00

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kooperazzjoni msaħħa: Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew

A8-0290/2017

 ***

LIBEBarbara Matera

Skadenza

Sistemi penitenzjarji u kundizzjonijiet fil-ħabsijiet

A8-0251/2017

LIBEJoëlle Bergeron

Dibattiti15:00 - 16:00

Pjan ta' Azzjoni Ewropew għall-Ekonomija Soċjali

O-000070/2017

Kummissjoni

Aġġornata l-aħħar: 4 t'Ottubru 2017Avviż legali