Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 2 octombrie 2017 - Joi, 5 octombrie 2017 221k

  Luni, 2

Dezbateri17:00 - 21:00

Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor

Termen

Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției ICCAT

A8-0173/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

  Marţi, 3

Dezbateri09:00 - 11:50

Termen

Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit

VOTARE urmată de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Termen

Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit

Termen

Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

A8-0205/2017

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Termen

Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției ICCAT

A8-0173/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Termen

Capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE

A8-0271/2017

FEMMAnna Hedh

Termen

Restrângerea spațiului societății civile în țările în curs de dezvoltare

A8-0283/2017

DEVETeresa Jiménez-Becerril Barrio

Termen

Combaterea criminalității informatice

A8-0272/2017

LIBEElissavet Vozemberg-Vrionidi

Termen

Relațiile politice ale UE cu ASEAN

A8-0243/2017

AFETReinhard Bütikofer

Dezbateri15:00 - 23:00

Termen

Situația din Moldova

Termen

Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor

O-000064/2017

ÎR/VPFEMM

Priorități ale parteneriatului UE-Egipt în perioada 2017-2020

Termen

Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP23)

O-000068/2017

ConsiliulENVI

O-000069/2017

ComisiaENVI

Miile de anulări de zboruri ale companiei Ryanair și asigurarea respectării Regulamentului 261/2004/CE privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) 1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin

  Miercuri, 4

DEZBATERE PRIORITARĂ09:00 - 11:50

Pregătirea reuniunii Consiliului European din 19-20 octombrie 2017

VOTARE urmată de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Încheierea Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC

A8-0279/2017

 ***

AFETJavier Couso Permuy

Dispoziţii ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații privind vizele în Bulgaria şi în România

A8-0286/2017

 *

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Republica Cehă

A8-0288/2017

 *

LIBEMaria Grapini

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Portugalia

A8-0289/2017

 *

LIBEJaromír Štětina

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia

A8-0287/2017

 *

LIBEClaude Moraes

Termen

Normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri

A8-0167/2017

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Termen

Înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre

A8-0168/2017

 ***I

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Termen

Sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate

A8-0165/2017

 ***I

TRANDominique Riquet

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) 1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 x A5547-127, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic DAS-44406-6, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic

Termen

Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor

Termen

Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP23)

Dezbateri15:00 - 22:00

Constituția, statul de drept și drepturile fundamentale în Spania în lumina evenimentelor din Catalonia

Pactul bugetar și integrarea lui în cadrul juridic al UE

Prezentarea raportului anual al Curții de Conturi - 2016

Cooperare consolidată: Parchetul European

A8-0290/2017

 ***

LIBEBarbara Matera

Mandate de arestare emise de Interpol („notificări roșii”)

Securitatea pe drumurile europene

O-000060/2017

ComisiaPPE

  Joi, 5

Dezbateri09:00 - 11:50

Termen

Sistemele penitenciare și condițiile din închisori

A8-0251/2017

LIBEJoëlle Bergeron

VOTARE urmată de explicarea voturilor12:00 - 14:00

Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 135 din Regulamentul de procedură)

Cooperare consolidată: Parchetul European

A8-0290/2017

 ***

LIBEBarbara Matera

Termen

Sistemele penitenciare și condițiile din închisori

A8-0251/2017

LIBEJoëlle Bergeron

Dezbateri15:00 - 16:00

Un plan de acțiune european pentru economia socială

Ultima actualizare: 4 octombrie 2017Notă juridică