Program
ŠtrasburgPondelok, 2. október 2017 - Štvrtok, 5. október 2017 226k

  Pondelok 2.

Rozpravy17:00 - 21:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Riadenie, ochrana a kontrola uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT)

A8-0173/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Jednominútové vystúpenia (článok 163 rokovacieho poriadku)

  Utorok 3.

Rozpravy09:00 - 11:50

Termín

Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Termín

Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom

Termín

Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

A8-0205/2017

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Termín

Riadenie, ochrana a kontrola uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT)

A8-0173/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Termín

Posilnenie ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ

A8-0271/2017

FEMMAnna Hedh

Termín

Riešenie problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách

A8-0283/2017

DEVETeresa Jiménez-Becerril Barrio

Termín

Boj proti počítačovej kriminalite

A8-0272/2017

LIBEElissavet Vozemberg-Vrionidi

Termín

Politické vzťahy EÚ s ASEAN

A8-0243/2017

AFETReinhard Bütikofer

Rozpravy15:00 - 23:00

Termín

Situácia v Moldavsku

Termín

Ukončenie manželstiev maloletých

O-000064/2017

podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politikuFEMM

Priority partnerstva medzi EÚ a Egyptom na roky 2017 – 2020

Termín

Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP 23)

O-000069/2017

KomisiaENVI

Tisícky zrušených letov spoločnosti Ryanair a presadzovanie nariadenia č. 261/2004/ES o právach cestujúcich v leteckej doprave

Termín

Námietka podľa článku 106: návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém

  Streda 4.

PREDNOSTNÁ ROZPRAVA09:00 - 11:50

Príprava zasadnutia Európskej rady 19. a 20. októbra 2017

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Dohoda o zriadení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK

A8-0279/2017

 ***

AFETJavier Couso Permuy

Ustanovenia schengenského acquis týkajúce sa vízového informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku

A8-0286/2017

 *

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Českej republike

A8-0288/2017

 *

LIBEMaria Grapini

Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Portugalsku

A8-0289/2017

 *

LIBEJaromír Štětina

Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Grécku

A8-0287/2017

 *

LIBEClaude Moraes

Termín

Bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode

A8-0167/2017

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Termín

Registrácia osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov

A8-0168/2017

 ***I

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Termín

Systém inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave

A8-0165/2017

 ***I

TRANDominique Riquet

Termín

Námietka podľa článku 106: návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém

Termín

Námietka podľa článku 106: návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené

Termín

Námietka podľa článku 106: návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6, sú z nej zložené alebo vyrobené

Termín

Ukončenie manželstiev maloletých

Termín

Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP 23)

Rozpravy15:00 - 22:00

Ústava, právny štát a základné práva v Španielsku vzhľadom na udalosti v Katalánsku

Rozpočtová dohoda a jej začlenenie do právneho rámca EÚ

Predloženie výročnej správy Dvora audítorov – 2016

Posilnená spolupráca: Európska prokuratúra

A8-0290/2017

 ***

LIBEBarbara Matera

Zatýkacie rozkazy Interpolu (tzv. „červené obežníky“)

Bezpečnosť na európskych cestách

O-000060/2017

KomisiaPPE

  Štvrtok 5.

Rozpravy09:00 - 11:50

Termín

Väzenské systémy a podmienky

A8-0251/2017

LIBEJoëlle Bergeron

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania12:00 - 14:00

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 135 rokovacieho poriadku)

Posilnená spolupráca: Európska prokuratúra

A8-0290/2017

 ***

LIBEBarbara Matera

Termín

Väzenské systémy a podmienky

A8-0251/2017

LIBEJoëlle Bergeron

Rozpravy15:00 - 16:00

Európsky akčný plán pre sociálne hospodárstvo

Posledná úprava: 4. október 2017Právne oznámenie