Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 2. oktober 2017 - Četrtek, 5. oktober 2017 216k

  Ponedeljek 2.

Razprave17:00 - 21:00

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Rok

Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT)

A8-0173/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Enominutni govori (člen 163 Poslovnika)

  Torek 3.

Razprave09:00 - 11:50

Rok

Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Rok

Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom

Rok

Omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

A8-0205/2017

 ***I

ENVIAdina-Ioana Vălean

Rok

Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT)

A8-0173/2017

 ***I

PECHGabriel Mato

Rok

Krepitev ekonomskega položaja žensk v zasebnem in javnem sektorju v EU

A8-0271/2017

FEMMAnna Hedh

Rok

Obravnava vse bolj omejenih možnosti za delovanje civilne družbe v državah v razvoju

A8-0283/2017

DEVETeresa Jiménez-Becerril Barrio

Rok

Boj proti kibernetski kriminaliteti

A8-0272/2017

LIBEElissavet Vozemberg-Vrionidi

Rok

Politični odnosi EU z Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)

A8-0243/2017

AFETReinhard Bütikofer

Razprave15:00 - 23:00

Rok

Razmere v Moldaviji

Rok

Preprečevanje porok otrok

O-000064/2017

Podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politikoFEMM

Prednostne naloge partnerstva med EU in Egiptom za obdobje 2017–2020

Rok

Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji (COP 23)

O-000069/2017

KomisijaENVI

Več tisoč odpovedi letov družbe Ryanair in izvajanje Uredbe (ES) št. 261/2004 o pravicah letalskih potnikov

Rok

Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev

  Sreda 4.

PREDNOSTNA RAZPRAVA09:00 - 11:50

Priprave na zasedanje Evropskega sveta dne 19. in 20. oktobra 2017

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Sporazum o ustanovitvi Mednarodne fundacije EU-LAK

A8-0279/2017

 ***

AFETJavier Couso Permuy

Določbe schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na vizumski informacijski sistem, v Bolgariji in Romuniji

A8-0286/2017

 *

LIBEAgustín Díaz de Mera García Consuegra

Avtomatizirana izmenjava podatkov iz registrov vozil na Češkem

A8-0288/2017

 *

LIBEMaria Grapini

Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Portugalskem

A8-0289/2017

 *

LIBEJaromír Štětina

Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov v Grčiji

A8-0287/2017

 *

LIBEClaude Moraes

Rok

Varnostni predpisi in standardi za potniške ladje

A8-0167/2017

 ***I

TRANDaniela Aiuto

Rok

Registracija oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic ali iz njih

A8-0168/2017

 ***I

TRANIzaskun Bilbao Barandica

Rok

Sistem inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili

A8-0165/2017

 ***I

TRANDominique Riquet

Rok

Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev

Rok

Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG72 x A5547-127, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi

Rok

Nasprotovanje po členu 106 Poslovnika: osnutek izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo DAS-44406-6, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi

Rok

Preprečevanje porok otrok

Rok

Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji (COP 23)

Razprave15:00 - 22:00

Ustava, načelo pravne države in temeljne pravice v Španiji glede na dogodke v Kataloniji

Fiskalni pakt in njegova vključitev v pravni okvir EU

Predstavitev letnega poročila Evropskega računskega sodišča za leto 2016

Okrepljeno sodelovanje: Evropsko javno tožilstvo

A8-0290/2017

 ***

LIBEBarbara Matera

Interpolovi nalogi za prijetje (rdeča obvestila)

Varnost na evropskih cestah

O-000060/2017

KomisijaPPE

  Četrtek 5.

Razprave09:00 - 11:50

Rok

Zaporniški sistemi in razmere v zaporih

A8-0251/2017

LIBEJoëlle Bergeron

GLASOVANJE, ki mu sledi obrazložitev glasovanja12:00 - 14:00

Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 135 Poslovnika)

Okrepljeno sodelovanje: Evropsko javno tožilstvo

A8-0290/2017

 ***

LIBEBarbara Matera

Rok

Zaporniški sistemi in razmere v zaporih

A8-0251/2017

LIBEJoëlle Bergeron

Razprave15:00 - 16:00

Evropski akcijski načrt za socialno gospodarstvo

Zadnja posodobitev: 4. oktober 2017Pravno obvestilo