PDF 323kWORD 305k

 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

CULT(2017)0227_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 27. helmikuuta 2017 klo 16.45–18.30 (koordinaattoreiden kokous)

Tiistai 28. helmikuuta 2017 klo 9.00–12.30

Bryssel

Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (4B001)

27. helmikuuta 2017 klo 16.45–18.30 (suljetuin ovin)

1.  Koordinaattoreiden kokous

28. helmikuuta 2017 klo 9.00–12.30

2.  Esityslistan hyväksyminen

3.  Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

·21. marraskuuta 2016  PV – PE597.538v01-00

·5. joulukuuta 2016  PV – PE597.546v01-00

4.  Puheenjohtajan ilmoitukset

*** Koneäänestys ***

5.  Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi

CULT/8/07655

***I  2016/0259(COD)  COM(2016)0543 – C8-0352/2016

 

Esittelijä:

Mircea Diaconu (ALDE)

 

Vastaava:

CULT

 

 

Lausunto:

BUDG –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

BUDG (AB) –

Jean Arthuis (ALDE)

AL – PE592.101v02-00

 

REGI –

Päätös: ei lausuntoa

 

·Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa sovitusta tekstistä

Selonteko toisesta kolmikantaneuvottelusta

6.  Euroopan kulttuuripääkaupunkeja koskeva unionin toiminta vuosiksi 2020–2033

CULT/8/06874

***I  2016/0186(COD)  COM(2016)0400 – C8-0223/2016

 

Esittelijä:

Santiago Fisas Ayxelà (PPE)

PR – PE594.103v01-00
AM – PE597.744v01-00

Vastaava:

CULT

 

 

Lausunto:

AFET –

Päätös: ei lausuntoa

 

·Mietintöluonnoksen hyväksyminen

7.  Tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston sallitut käytöt sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ja tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY muuttaminen

CULT/8/07942

***I  2016/0278(COD)  COM(2016)0596 – C8-0381/2016

 

Valmistelija:

Helga Trüpel (Verts/ALE)

PA – PE595.579v01-00
AM – PE597.691v01-00

Vastaava:

JURI –

Max Andersson (Verts/ALE)

PR – PE594.171v01-00
AM – PE597.416v01-00

·Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

8.  Tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston esteettömien kopioiden rajatylittävä vaihto unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi

CULT/8/07958

***I  2016/0279(COD)  COM(2016)0595 – C8-0380/2016

 

Valmistelija:

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE595.580v01-00
AM – PE597.692v01-00

Vastaava:

JURI –

Max Andersson (Verts/ALE)

PR – PE594.172v01-00
AM – PE597.415v01-00

·Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

9.  Internet-yhteydet kasvun, kilpailukyvyn ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi: Eurooppalainen gigabittiyhteiskunta ja 5G

CULT/8/08475

  2016/2305(INI)  

 

Valmistelija:

Silvia Costa (S&D)

PA – PE595.493v01-00
AM – PE597.719v01-00

Vastaava:

ITRE –

Michał Boni (PPE)

PR – PE597.728v02-00

·Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

*** Koneäänestys päättyy ***

10.  Tekijänoikeudet digitaalisilla sisämarkkinoilla

CULT/8/07951

***I  2016/0280(COD)  COM(2016)0593 – C8-0383/2016

 

Valmistelija:

Marc Joulaud (PPE)

PA – PE595.591v01-00

Vastaava:

JURI* –

Therese Comodini Cachia (PPE)

 

·Lausuntoluonnoksen käsittely

11.  Lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien uudelleenlähetyksiin sovellettavat, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt

CULT/8/07956

***I  2016/0284(COD)  COM(2016)0594 – C8-0384/2016

 

Valmistelija:

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE595.592v01-00

Vastaava:

JURI –

Tiemo Wölken (S&D)

 

·Lausuntoluonnoksen käsittely

12.  Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano

CULT/8/06323

  2016/2064(INI)  

 

Valmistelija:

Jill Evans (Verts/ALE)

PA – PE595.719v01-00

Vastaava:

BUDG, ECON* –

José Manuel Fernandes (PPE)
Udo Bullmann (S&D)

PR – PE597.724v01-00

·Lausuntoluonnoksen käsittely

13.  Jäsennelty vuoropuhelu Euroopan nuorisofoorumin kanssa

14.  Muut asiat

15.  Seuraavat kokoukset

·22. maaliskuuta 2017 klo 9.00–12.30 ja 15.00–18.30 (Bryssel)

·23. maaliskuuta 2017 klo 9.00–12.30 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 20. helmikuuta 2017Oikeudellinen huomautus