PDF 395kWORD 1045k

 

Odbor za kulturu i obrazovanje

CULT(2017)0227_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

ponedjeljak 27. veljače 2017., 16:45 – 18:30 (sastanak koordinatora)

utorak 28. veljače 2017., 9:00 – 12:30

Bruxelles

Dvorana: Paul-Henri Spaak (4B001)

27. veljače 2017., 16:45 – 18:30 (zatvoreno za javnost)

1.  Sastanak koordinatora

28. veljače 2017., 9:00 – 12:30

2.  Usvajanje dnevnog reda

3.  Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

·21. studenoga 2016.  PV – PE597.538v01-00

·5. prosinca 2016.  PV – PE597.546v01-00

4.  Priopćenja predsjednice

*** Elektroničko glasovanje ***

5.  Europska godina kulturne baštine

CULT/8/07655

***I  2016/0259(COD)  COM(2016)0543 – C8-0352/2016

 

Izvjestitelj:

Mircea Diaconu (ALDE)

 

Nadležni odbor:

CULT

 

 

Mišljenja:

BUDG –

Odluka: nema mišljenja

 

 

BUDG (AB) –

Jean Arthuis (ALDE)

AL – PE592.101v02-00

 

REGI –

Odluka: nema mišljenja

 

·Glasovanje o tekstu dogovorenom tijekom međuinstitucijskih pregovora

Povratna informacija o drugom trijalogu

6.  Uspostavljanje inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033.

CULT/8/06874

***I  2016/0186(COD)  COM(2016)0400 – C8-0223/2016

 

Izvjestitelj:

Santiago Fisas Ayxelà (PPE)

PR – PE594.103v01-00
AM – PE597.744v01-00

Nadležni odbor:

CULT

 

 

Mišljenja:

AFET –

Odluka: nema mišljenja

 

·Usvajanje nacrta izvješća

7.  Dopuštena upotreba djelâ i drugih sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju tiskanog teksta i izmjena Direktive 2001/29/EZ o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu

CULT/8/07942

***I  2016/0278(COD)  COM(2016)0596 – C8-0381/2016

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

Helga Trüpel (Verts/ALE)

PA – PE595.579v01-00
AM – PE597.691v01-00

Nadležni odbor:

JURI –

Max Andersson (Verts/ALE)

PR – PE594.171v01-00
AM – PE597.416v01-00

·Usvajanje nacrta mišljenja

8.  Prekogranična razmjena između Unije i trećih zemalja primjeraka u pristupačnim formatima određenih djelâ i drugih sadržaja zaštićenih autorskim pravom i srodnim pravima u korist slijepih i slabovidnih osoba ili osoba koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta

CULT/8/07958

***I  2016/0279(COD)  COM(2016)0595 – C8-0380/2016

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE595.580v01-00
AM – PE597.692v01-00

Nadležni odbor:

JURI –

Max Andersson (Verts/ALE)

PR – PE594.172v01-00
AM – PE597.415v01-00

·Usvajanje nacrta mišljenja

9.  Internetska povezivost za rast, konkurentnost i koheziju: Europsko gigabitno društvo i 5G

CULT/8/08475

  2016/2305(INI)  

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

Silvia Costa (S&D)

PA – PE595.493v01-00
AM – PE597.719v01-00

Nadležni odbor:

ITRE –

Michał Boni (PPE)

PR – PE597.728v02-00

·Usvajanje nacrta mišljenja

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

10.  Autorska prava na jedinstvenom digitalnom tržištu

CULT/8/07951

***I  2016/0280(COD)  COM(2016)0593 – C8-0383/2016

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Marc Joulaud (PPE)

PA – PE595.591v01-00

Nadležni odbor:

JURI* –

Therese Comodini Cachia (PPE)

 

·Razmatranje nacrta mišljenja

11.  Propisi o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa

CULT/8/07956

***I  2016/0284(COD)  COM(2016)0594 – C8-0384/2016

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE595.592v01-00

Nadležni odbor:

JURI –

Tiemo Wölken (S&D)

 

·Razmatranje nacrta mišljenja

12.  Provedba Europskog fonda za strateška ulaganja

CULT/8/06323

  2016/2064(INI)  

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

Jill Evans (Verts/ALE)

PA – PE595.719v01-00

Nadležni odbor:

BUDG, ECON* –

José Manuel Fernandes (PPE)
Udo Bullmann (S&D)

PR – PE597.724v01-00

·Razmatranje nacrta mišljenja

13.  Strukturirani dijalog s Europskim forumom mladih

14.  Razno

15.  Sljedeće sjednice

·22. ožujka 2017., 9:00 – 12:30 i 15:00 – 18:30 (Bruxelles)

·23. ožujka 2017., 9:00 – 12:30 (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 16. veljače 2017.Pravna napomena