PDF 467kWORD 1085k

 

Kultūros ir švietimo komitetas

CULT(2017)0227_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2017 m. vasario 27 d., pirmadienis, 16.45–18.30 val. (koordinatorių posėdis)

2017 m. vasario 28 d., antradienis, 9.00–12.30 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (4B001)

2017 m. vasario 27 d. 16.45–18.30 val. (uždaras)

1.  Koordinatorių posėdis

2017 m. vasario 28 d. 9.00–12.30 val.

2.  Darbotvarkės tvirtinimas

3.  Posėdžių protokolų tvirtinimas:

·2016 m. lapkričio 21 d.  PV – PE597.538v01-00

·2016 m. gruodžio 5 d.  PV – PE597.546v01-00

4.  Pirmininkės pranešimai

*** Elektroninis balsavimas ***

5.  Europos kultūros paveldo metai

CULT/8/07655

***I  2016/0259(COD)  COM(2016) 0543 – C8-0352/2016

 

Pranešėjas:

Mircea Diaconu (ALDE)

 

Atsakingas komitetas:

CULT

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

BUDG –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

BUDG (AB) –

Jean Arthuis (ALDE)

AL – PE592.101v02-00

 

REGI –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

·Balsavimas dėl teksto, dėl kurio susitarta per tarpinstitucines derybas

Antrojo trišalio dialogo rezultatai

6.  Sąjungos veiksmų, susijusių su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m., nustatymas

CULT/8/06874

***I  2016/0186(COD)  COM(2016) 0400 – C8-0223/2016

 

Pranešėjas:

Santiago Fisas Ayxelà (PPE)

PR – PE594.103v01-00
AM – PE597.744v01-00

Atsakingas komitetas:

CULT

 

 

Nuomonę teikiantis komitetas:

AFET –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

·Pranešimo projekto tvirtinimas

7.  Aklų, regos sutrikimą ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiami būdai naudotis kūriniais ir kitais autorių teisių ir gretutinių teisių saugomais objektais ir Direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo dalinis keitimas

CULT/8/07942

***I  2016/0278(COD)  COM(2016) 0596 – C8-0381/2016

 

Nuomonės referentė:

Helga Trüpel (Verts/ALE)

PA – PE595.579v01-00
AM – PE597.691v01-00

Atsakingas komitetas:

JURI –

Max Andersson (Verts/ALE)

PR – PE594.171v01-00
AM – PE597.416v01-00

·Nuomonės projekto tvirtinimas

8.  Sąjungos ir trečiųjų šalių tarpvalstybinis keitimasis autorių ir gretutinių teisių saugomų tam tikrų kūrinių ir kitų objektų prieinamos formos kopijomis aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui

CULT/8/07958

***I  2016/0279(COD)  COM(2016) 0595 – C8-0380/2016

 

Nuomonės referentas:

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE595.580v01-00
AM – PE597.692v01-00

Atsakingas komitetas:

JURI –

Max Andersson (Verts/ALE)

PR – PE594.172v01-00
AM – PE597.415v01-00

·Nuomonės projekto tvirtinimas

9.  Interneto ryšys siekiant augimo, konkurencingumo ir sanglaudos. Europos gigabitinė visuomenė ir 5G ryšys

CULT/8/08475

  2016/2305(INI)  

 

Nuomonės referentė:

Silvia Costa (S&D)

PA – PE595.493v01-00
AM – PE597.719v01-00

Atsakingas komitetas:

ITRE –

Michał Boni (PPE)

PR – PE597.728v02-00

·Nuomonės projekto tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

10.  Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

CULT/8/07951

***I  2016/0280(COD)  COM(2016) 0593 – C8-0383/2016

 

Nuomonės referentas:

Marc Joulaud (PPE)

PA – PE595.591v01-00

Atsakingas komitetas:

JURI* –

Therese Comodini Cachia (PPE)

 

·Nuomonės projekto svarstymas

11.  Naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės

CULT/8/07956

***I  2016/0284(COD)  COM(2016) 0594 – C8-0384/2016

 

Nuomonės referentė:

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE595.592v01-00

Atsakingas komitetas:

JURI –

Tiemo Wölken (S&D)

 

·Nuomonės projekto svarstymas

12.  Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimas

CULT/8/06323

  2016/2064(INI)  

 

Nuomonės referentė:

Jill Evans (Verts/ALE)

PA – PE595.719v01-00

Atsakingas komitetas:

BUDG, ECON* –

José Manuel Fernandes (PPE)
Udo Bullmann (S&D)

PR – PE597.724v01-00

·Nuomonės projekto svarstymas

13.  Struktūrinis dialogas su Europos jaunimo forumu

14.  Kiti klausimai

15.  Kiti posėdžiai

·2017 m. kovo 22 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. (Briuselis)

·2017 m. kovo 23 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2017 m. vasaris 22 d.Teisinis pranešimas