PDF 462kWORD 1063k

 

Comisia pentru cultură și educație

CULT(2017)0227_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 27 februarie 2017, 16.45 - 18.30 (reuniune a coordonatorilor)

Marți, 28 februarie 2017, 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)

27 februarie 2017, 16.45 - 18.30 (cu ușile închise)

1.  Reuniune a coordonatorilor

28 februarie 2017, 9.00 - 12.30

2.  Adoptarea ordinii de zi

3.  Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor

·21 noiembrie 2016  PV – PE597.538v01-00

·5 decembrie 2016  PV – PE597.546v01-00

4.  Comunicări ale președinției

*** Votare electronică ***

5.  Anul european al patrimoniului cultural

CULT/8/07655

***I  2016/0259(COD)  COM(2016)0543 – C8-0352/2016

 

Raportor:

Mircea Diaconu (ALDE)

 

Fond:

CULT

 

 

Avize:

BUDG –

Decizie: fără aviz

 

 

BUDG (AB) –

Jean Arthuis (ALDE)

AL – PE592.101v02-00

 

REGI –

Decizie: fără aviz

 

·Vot asupra textului convenit în cadrul negocierilor interinstituționale

Raport cu privire la al doilea trilog

6.  Instituirea unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033

CULT/8/06874

***I  2016/0186(COD)  COM(2016)0400 – C8-0223/2016

 

Raportor:

Santiago Fisas Ayxelà (PPE)

PR – PE594.103v01-00
AM – PE597.744v01-00

Fond:

CULT

 

 

Avize:

AFET –

Decizie: fără aviz

 

·Adoptarea proiectului de raport

7.  Utilizări permise ale operelor și altor obiecte protejate prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate și modificarea Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională

CULT/8/07942

***I  2016/0278(COD)  COM(2016)0596 – C8-0381/2016

 

Raportoare pentru aviz :

Helga Trüpel (Verts/ALE)

PA – PE595.579v01-00
AM – PE597.691v01-00

Fond:

JURI –

Max Andersson (Verts/ALE)

PR – PE594.171v01-00
AM – PE597.416v01-00

·Adoptarea proiectului de aviz

8.  Schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și altor obiecte ale protecției prin drepturi de autor și drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate

CULT/8/07958

***I  2016/0279(COD)  COM(2016)0595 – C8-0380/2016

 

Raportor pentru aviz :

Angel Dzhambazki (ECR)

PA – PE595.580v01-00
AM – PE597.692v01-00

Fond:

JURI –

Max Andersson (Verts/ALE)

PR – PE594.172v01-00
AM – PE597.415v01-00

·Adoptarea proiectului de aviz

9.  Conectivitatea la internet pentru creștere, competitivitate și coeziune: societatea europeană a gigabiților și 5G

CULT/8/08475

  2016/2305(INI)  

 

Raportoare pentru aviz :

Silvia Costa (S&D)

PA – PE595.493v01-00
AM – PE597.719v01-00

Fond:

ITRE –

Michał Boni (PPE)

PR – PE597.728v02-00

·Adoptarea proiectului de aviz

*** Sfârșitul votării electronice ***

10.  Dreptul de autor pe piața unică digitală

CULT/8/07951

***I  2016/0280(COD)  COM(2016)0593 – C8-0383/2016

 

Raportor pentru aviz :

Marc Joulaud (PPE)

PA – PE595.591v01-00

Fond:

JURI* –

Therese Comodini Cachia (PPE)

 

·Examinarea proiectului de aviz

11.  Norme privind exercitarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune și anumitor retransmisii ale programelor de televiziune și radio

CULT/8/07956

***I  2016/0284(COD)  COM(2016)0594 – C8-0384/2016

 

Raportoare pentru aviz :

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE595.592v01-00

Fond:

JURI –

Tiemo Wölken (S&D)

 

·Examinarea proiectului de aviz

12.  Punerea în aplicare a Fondului european pentru investiții strategice

CULT/8/06323

  2016/2064(INI)  

 

Raportoare pentru aviz :

Jill Evans (Verts/ALE)

PA – PE595.719v01-00

Fond:

BUDG, ECON* –

José Manuel Fernandes (PPE)
Udo Bullmann (S&D)

PR – PE597.724v01-00

·Examinarea proiectului de aviz

13.  Dialog structurat cu Forumul European de Tineret

14.  Chestiuni diverse

15.  Reuniuni următoare

·22 martie 2017, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

·23 martie 2017, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 17 februarie 2017Notă juridică