PDF 225kWORD 286k

 

Kultur- og Uddannelsesudvalget

CULT(2018)0122_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 22. januar 2018 kl. 16.00-18.30

Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 9.00-9.30 og 9.30-12.30 og 14.30-18.30

Bruxelles

Mødelokale: Altiero Spinelli (3E-2)

Den 22. januar 2018 kl. 16.00-18.30 (for lukkede døre)

1.  Koordinatormøde

Den 23. januar 2018 kl. 9.00-9.30

 ekstraordinært fælles EMPL-CULT-møde (CJ28) i mødelokalet PHS 3C050

*** Elektronisk afstemning ***

2.  Bedre tjenester vedrørende færdigheder og kvalifikationer (Europass)

CJ28/8/08949

***I  2016/0304(COD)  COM(2016)0625 – C8-0404/2016

 

Ordførere:

Thomas Mann (PPE)
Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

 

Kor.udv.:

EMPL, CULT

 

 

Udtalelser:

BUDG –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

Fælles EMPL-CULT-afstemning(CJ28 ) om den foreløbige aftale, der var resultatet af de interinstitutionelle forhandlinger

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

Den 23. januar 2018 kl. 9.30-12.30

CULT-møde i mødelokalet ASP 3E2

3.  Vedtagelse af dagsorden

4.  Godkendelse af protokollerne fra møderne

·9. november 2017  PV – PE613.487v01-00

·22.-23. november 2017  PV – PE613.633v01-00

·4. december 2017  PV – PE615.379v01-00

5.  Meddelelser fra formanden

*** Elektronisk afstemning ***

6.  Forslag til Rådets henstilling om en europæisk ramme for gode og effektive lærlingeuddannelser - afstemning om ændringsforslagene til EMPL-beslutningsforslaget

7.  Decharge 2016: Unionens almindelige budget - Europa-Kommissionen

CULT/8/10606

  2017/2136(DEC)  COM(2017)0365[01] – C8-0247/2017

 

Ordfører for udtalelse:

Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE)

PA – PE613.438v01-00
AM – PE615.399v01-00

Kor.udv.:

CONT –

Joachim Zeller (PPE)

 

·Vedtagelse af udkast til udtalelse

8.  Decharge 2016: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)

CULT/8/10787

  2017/2153(DEC)  COM(2017)0365[17] – C8-0264/2017

 

Ordfører for udtalelse:

Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE)

PA – PE613.440v01-00
AM – PE615.398v01-00

Kor.udv.:

CONT –

Bart Staes (Verts/ALE)

 

·Vedtagelse af udkast til udtalelse

9.  Grænseoverskridende krav om tilbagelevering af kunstværker og kulturgenstande, der er stjålet i forbindelse med væbnede konflikter og krig

CULT/8/09288

  2017/2023(INL)  

 

Ordfører for udtalelse:

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

PA – PE610.922v01-00
AM – PE612.303v01-00

Kor.udv.:

JURI* –

Pavel Svoboda (PPE)

 

·Vedtagelse af udkast til udtalelse

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

10.  Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2018

CULT/8/11778

  2017/2260(INI)  

 

Ordfører for udtalelse:

Julie Ward (S&D)

PA – PE616.539v01-00

Kor.udv.:

EMPL –

Krzysztof Hetman (PPE)

PR – PE615.238v01-00

·Behandling af udkast til udtalelse

11.  Fremlæggelse af prioriteterne for det bulgarske formandskab af ministeren for undervisning og videnskab, Krasimir Valchev, minister for ungdom og sport, Krasen Kralev og kulturminister, Boil Banov

12.  Fremlæggelse af Kommissionen om projekter for at øge den uafhængige nyhedsproduktion om EU-anliggender

Den 23. januar 2018 kl. 14.30-18.30

13.  Offentlig høring om EU's strategi for unge

14.  Diverse sager

15.  Næste møder

·den 21. februar 2018 kl. 9.00-12.30 og 14.30-18.30 (Bruxelles)

·den 22. februar 2018 kl. 9.00-12.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 16. januar 2018Juridisk meddelelse