PDF 400kWORD 1016k

 

Odbor za kulturu i obrazovanje

CULT(2018)0122_1

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA

Sjednica

ponedjeljak 22. siječnja 2018., 16:00 – 18:30

utorak 23. siječnja 2018., 9:00 – 9:30 i 9:30 – 12:30 i 14:30 – 18:30

Bruxelles

Dvorana: Altiero Spinelli (3E-2)

22. siječnja 2018., 16:00 – 18:30 (zatvoreno za javnost)

1.  Sastanak koordinatora

23. siječnja 2018., 9:00 – 9:30

Zajednički sastanak odbora EMPL i CULT (CJ28) u dvorani za sastanke PHS 3C050

*** Elektroničko glasovanje ***

2.  Pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije (Europass)

CJ28/8/08949

***I  2016/0304(COD)  COM(2016)0625 – C8-0404/2016

 

Izvjestitelji:

Thomas Mann (PPE)
Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

 

Nadležni odbor:

EMPL, CULT

 

 

Mišljenja:

BUDG –

Odluka: nema mišljenja

 

Zajedničko glasovanje odbora EMPL i CULT (CJ28) o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

23. siječnja 2018., 9:30 – 12:30

Sastanak odbora CULT održat će se u dvorani za sastanke ASP 3E2

3.  Usvajanje dnevnog reda

4.  Odobrenje zapisnika sa sjednica od:

·9. studenoga 2017.  PV – PE613.487v01-00

·22. – 23. studenoga 2017.  PV – PE613.633v01-00

·4. prosinca 2017.  PV – PE615.379v01-00

5.  Priopćenja predsjednice

*** Elektroničko glasovanje ***

6.  Prijedlog preporuke Vijeća o Europskom okviru za kvalitetna i učinkovita naukovanja – glasovanje o amandmanima na prijedlog rezolucije odbora EMPL

7.  Razrješnica za 2016.: Opći proračun EU-a - Europska komisija

CULT/8/10606

  2017/2136(DEC)  COM(2017)0365[01] – C8-0247/2017

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE)

PA – PE613.438v01-00
AM – PE615.399v01-00

Nadležni odbor:

CONT –

Joachim Zeller (PPE)

 

·Usvajanje nacrta mišljenja

8.  Razrješnica za 2016.: Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

CULT/8/10787

  2017/2153(DEC)  COM(2017)0365[17] – C8-0264/2017

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE)

PA – PE613.440v01-00
AM – PE615.398v01-00

Nadležni odbor:

CONT –

Bart Staes (Verts/ALE)

 

·Usvajanje nacrta mišljenja

9.  Prekogranični zahtjevi za povrat vlasništva nad umjetničkim i kulturnim dobrima ukradenima u oružanim sukobima i ratovima

CULT/8/09288

  2017/2023(INL)  

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

PA – PE610.922v01-00
AM – PE612.303v01-00

Nadležni odbor:

JURI* –

Pavel Svoboda (PPE)

 

·Usvajanje nacrta mišljenja

*** Kraj elektroničkog glasovanja ***

10.  Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2018.

CULT/8/11778

  2017/2260(INI)  

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

Julie Ward (S&D)

PA – PE616.539v01-00

Nadležni odbor:

EMPL –

Krzysztof Hetman (PPE)

PR – PE615.238v01-00

·Razmatranje nacrta mišljenja

11.  Izlaganje Krasimira Valcheva, ministra obrazovanja i znanosti, Krasena Kraleva, ministra mladih i sporta, i Boila Banova, ministra kulture, o prioritetima bugarskog predsjedništva

12.  Izlaganje Komisije o projektima za povećanje neovisne produkcije vijesti o pitanjima EU-a

23. siječnja 2018., 14:30 – 18:30

13.  Javno saslušanje o Strategiji EU-a za mlade

14.  Razno

15.  Sljedeće sjednice

·21. veljače 2018., 9:00 – 12:30 i 14:30 – 18:30 (Bruxelles)

·22. veljače 2018., 9:00 – 12:30 (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 17. siječnja 2018.Pravna napomena