PDF 537kWORD 1024k

 

Kultūros ir švietimo komitetas

CULT(2018)0122_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 16.00–18.30 val.

2018 m. sausio 23 d., antradienis, 9.00–9.30 val. ir 9.30–12.30 val. ir 14.30–18.30 val.

Briuselis

Salė: Altiero Spinelli (3E-2)

2018 m. sausio 22 d. 16.00–18.30 val. (uždaras)

1.  Koordinatorių posėdis

2018 m. sausio 23 d. 9.00–9.30 val.

Neeilinis bendras EMPL ir CULT komitetų (CJ28) posėdis PHS 3C050 posėdžių salėje

*** Elektroninis balsavimas ***

2.  Geresnės paslaugos įgūdžių ir kvalifikacijos reikmėms tenkinti (Europass)

CJ28/8/08949

***I  2016/0304(COD)  COM(2016)0625 – C8-0404/2016

 

Pranešėjai:

Thomas Mann (PPE)
Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

EMPL, CULT

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

BUDG –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

Bendras EMPL ir CULT komitetų (CJ28) balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

2018 m. sausio 23 d. 9.30–12.30 val.

CULT komiteto posėdis ASP 3E2 posėdžių salėje

3.  Darbotvarkės tvirtinimas

4.  Posėdžių protokolų tvirtinimas:

·2017 m. lapkričio 9 d.  PV – PE613.487v01-00

·2017 m. lapkričio 22–23 d.  PV – PE613.633v01-00

·2017 m. gruodžio 4 d.  PV – PE615.379v01-00

5.  Pirmininkės pranešimai

*** Elektroninis balsavimas ***

6.  Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl kokybiškos ir veiksmingos pameistrystės europinės sistemos. Balsavimas dėl pakeitimų EMPL komiteto rezoliucijos projektui

7.  2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

CULT/8/10606

  2017/2136(DEC)  COM(2017)0365[01] – C8-0247/2017

 

Nuomonės referentas:

Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE)

PA – PE613.438v01-00
AM – PE615.399v01-00

Atsakingas komitetas:

CONT –

Joachim Zeller (PPE)

 

·Nuomonės projekto tvirtinimas

8.  2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)

CULT/8/10787

  2017/2153(DEC)  COM(2017)0365[17] – C8-0264/2017

 

Nuomonės referentas:

Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE)

PA – PE613.440v01-00
AM – PE615.398v01-00

Atsakingas komitetas:

CONT –

Bart Staes (Verts/ALE)

 

·Nuomonės projekto tvirtinimas

9.  Tarpvalstybiniai prašymai grąžinti meno kūrinius ir kultūros vertybes, pagrobtas per ginkluotus konfliktus ir karus

CULT/8/09288

  2017/2023(INL)  

 

Nuomonės referentas:

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

PA – PE610.922v01-00
AM – PE612.303v01-00

Atsakingas komitetas:

JURI* –

Pavel Svoboda (PPE)

 

·Nuomonės projekto tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

10.  Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2017 m. metinėje augimo apžvalgoje

CULT/8/11778

  2017/2260(INI)  

 

Nuomonės referentė:

Julie Ward (S&D)

PA – PE616.539v01-00

Atsakingas komitetas:

EMPL –

Krzysztof Hetman (PPE)

PR – PE615.238v01-00

·Nuomonės projekto svarstymas

11.  Tarybai pirmininkaujančios Bulgarijos prioritetus pristato Švietimo ir mokslo ministras Krasimir Valchev, Jaunimo ir sporto ministras Krasen Kralev ir Kultūros ministras Boil Banov

12.  Komisijos atstovai pristato nepriklausomų naujienų ES klausimais teikimo plėtros projektus

2018 m. sausio 23 d. 14.30–18.30 val.

13.  Viešas klausymas tema „ES jaunimo strategija“

14.  Kiti klausimai

15.  Kiti posėdžiai

·2018 m. vasario 21 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

·2018 m. vasario 22 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2018 m. sausio 16 d.Teisinis pranešimas