PDF 547kWORD 286k

 

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

CULT(2018)0122_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 22 ta' Jannar 2018, 16.00 – 18.30

It-Tlieta 23 ta' Jannar 2018, 9.00 – 9.30 u 9.30 – 12.30 u 14.30 – 18.30

Brussell

Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

It-22 ta' Jannar 2018, 16.00 – 18.30 (bil-magħluq)

1.  Laqgħa tal-koordinaturi

It-23 ta' Jannar 2018, 9.00 – 9.30

Laqgħa konġunta straordinarja tal-Kumitati EMPL/CULT (CJ28) fil-kamra tal-laqgħat PHS 3C050

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

2.  Servizzi aħjar għall-ħiliet u l-kwalifiki (Europass)

CJ28/8/08949

***I  2016/0304(COD)  COM(2016)0625 – C8-0404/2016

 

Rapporteurs:

Thomas Mann (PPE)
Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

 

Responsabbli:

EMPL, CULT

 

 

Opinjonijiet:

BUDG –

Deċiżjoni: l-ebda opinjoni

 

Votazzjoni konġunta tal-Kumitati EMPL/CULT (CJ28) dwar il-ftehim provviżorju li jirriżulta min-negozjati interistituzzjonali

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

It-23 ta' Jannar 2018, 9.30 – 12.30

Laqgħa tal-Kumitat CULT fil-kamra tal-laqgħat ASP 3E2

3.  Adozzjoni tal-aġenda

4.  Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

·id-9 ta' Novembru 2017  PV – PE613.487v01-00

·it-22 u t-23 ta' Novembru 2017  PV – PE613.633v01-00

·l-4 ta' Diċembru 2017  PV – PE615.379v01-00

5.  Avviżi tal-president

*** Ħin għall-votazzjoni elettronika ***

6.  Proposta għal rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar Qafas Ewropew għal Apprendistati ta' Kwalità u Effettivi - votazzjoni fuq l-emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Kumitat EMPL

7.  Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea

CULT/8/10606

  2017/2136(DEC)  COM(2017)0365[01] – C8-0247/2017

 

Rapporteur għal opinjoni:

Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE)

PA – PE613.438v01-00
AM – PE615.399v01-00

Responsabbli:

CONT –

Joachim Zeller (PPE)

 

·Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

8.  Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)

CULT/8/10787

  2017/2153(DEC)  COM(2017)0365[17] – C8-0264/2017

 

Rapporteur għal opinjoni:

Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE)

PA – PE613.440v01-00
AM – PE615.398v01-00

Responsabbli:

CONT –

Bart Staes (Verts/ALE)

 

·Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

9.  Talbiet ta' restituzzjoni transfruntieri ta' opri tal-arti u beni kulturali misruqa waqt kunflitti armati u gwerer

CULT/8/09288

  2017/2023(INL)  

 

Rapporteur għal opinjoni:

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

PA – PE610.922v01-00
AM – PE612.303v01-00

Responsabbli:

JURI* –

Pavel Svoboda (PPE)

 

·Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

*** Għeluq tal-votazzjoni elettronika ***

10.  Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2018

CULT/8/11778

  2017/2260(INI)  

 

Rapporteur għal opinjoni:

Julie Ward (S&D)

PA – PE616.539v01-00

Responsabbli:

EMPL –

Krzysztof Hetman (PPE)

PR – PE615.238v01-00

·Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

11.  Preżentazzjoni tal-prijoritajiet tal-Presidenza Bulgara mill-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xjenza, Krasimir Valchev, mill-Ministru taż-żgħażagħ u l-Isport, Krasen Kralev u mill-Ministru tal-Kultura, Boil Banov

12.  Preżentazzjoni mill-Kummissjoni dwar proġetti biex tiżdied il-produzzjoni ta' aħbarijiet indipendenti b'rabta mal-affarijiet tal-UE

It-23 ta' Jannar 2018, 14.30 – 18.30

13.  Smigħ pubbliku dwar L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ

14.  Kwistjonijiet varji

15.  Laqgħat li jmiss

·il-21 ta' Frar 2018, 9.00 – 12.30 u 14.30 – 18.30 (Brussell)

·it-22 ta' Frar 2018, 9.00 – 12.30 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 17 ta' Jannar 2018Avviż legali