PDF 545kWORD 286k

 

Komisja Kultury i Edukacji

CULT(2018)0122_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Poniedziałek 22 stycznia 2018 r., w godz. 16.00 – 18.30

Wtorek 23 stycznia 2018 r., w godz. 9.00 – 9.30 i 9.30 – 12.30 i 14.30 – 18.30

Bruksela

Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

22 stycznia 2018 r., w godz. 16.00 – 18.30 (przy drzwiach zamkniętych)

1.  Posiedzenie koordynatorów

23 stycznia 2018 r., w godz. 9.00 – 9.30

Nadzwyczajne wspólne posiedzenie komisji EMPL/CULT (CJ28) w sali posiedzeń PHS 3C050

*** Głosowanie elektroniczne ***

2.  Lepsze usługi w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass)

CJ28/8/08949

***I  2016/0304(COD)  COM(2016)0625 – C8-0404/2016

 

Sprawozdawcy:

Thomas Mann (PPE)
Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

 

Przedm. właśc.:

EMPL, CULT

 

 

Opiniodawcza:

BUDG –

Decyzja: brak opinii

 

Wspólne głosowanie komisji EMPL/CULT (CJ28) nad porozumieniem wstępnym będącym wynikiem negocjacji międzyinstytucjonalnych

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

23 stycznia 2018 r., w godz. 9.30 – 12.30

Posiedzenie komisji CULT w sali posiedzeń ASP 3E2

3.  Przyjęcie porządku dziennego

4.  Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

·9 listopada 2017 r.  PV – PE613.487v01-00

·22-23 listopada 2017 r.  PV – PE613.633v01-00

·4 grudnia 2017 r.  PV – PE615.379v01-00

5.  Komunikaty przewodniczącej

*** Głosowanie elektroniczne ***

6.  Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie europejskich ram jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego – głosowanie nad poprawkami do projektu rezolucji komisji EMPL

7.  Absolutorium za rok 2016: Budżet ogólny UE – Komisja Europejska

CULT/8/10606

  2017/2136(DEC)  COM(2017)0365[01] – C8-0247/2017

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE)

PA – PE613.438v01-00
AM – PE615.399v01-00

Przedm. właśc.:

CONT –

Joachim Zeller (PPE)

 

·Przyjęcie projektu opinii

8.  Absolutorium za rok 2016: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

CULT/8/10787

  2017/2153(DEC)  COM(2017)0365[17] – C8-0264/2017

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE)

PA – PE613.440v01-00
AM – PE615.398v01-00

Przedm. właśc.:

CONT –

Bart Staes (Verts/ALE)

 

·Przyjęcie projektu opinii

9.  Transgraniczne roszczenia o zwrot dzieł sztuki i dóbr kultury zagrabionych podczas konfliktów zbrojnych i wojen

CULT/8/09288

  2017/2023(INL)  

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

PA – PE610.922v01-00
AM – PE612.303v01-00

Przedm. właśc.:

JURI* –

Pavel Svoboda (PPE)

 

·Przyjęcie projektu opinii

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

10.  Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r.

CULT/8/11778

  2017/2260(INI)  

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

Julie Ward (S&D)

PA – PE616.539v01-00

Przedm. właśc.:

EMPL –

Krzysztof Hetman (PPE)

PR – PE615.238v01-00

·Rozpatrzenie projektu opinii

11.  Przedstawienie priorytetów prezydencji bułgarskiej przez ministra oświaty i nauki Krasimira Valcheva, ministra ds. młodzieży i sportu Krasena Kraleva i ministra kultury Boila Banova

12.  Wystąpienie Komisji w sprawie projektów mających na celu zwiększenie publikacji niezależnych informacji na temat spraw unijnych

23 stycznia 2018 r., w godz. 14.30 – 18.30

13.  Wysłuchanie publiczne w sprawie strategii UE na rzecz młodzieży

14.  Sprawy różne

15.  Następne posiedzenia

·21 lutego 2018 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.30 – 18.30 (Bruksela)

·22 lutego 2018 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2018Informacja prawna