PDF 404kWORD 287k

 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

CULT(2018)0122_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 22. januára 2018 od 16.00 do 18.30 h

utorok 23. januára 2018 od 9.00 do 9.30 h a od 9.30 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (3E-2)

22. januára 2018 od 16.00 do 18.30 h (za zatvorenými dverami)

1.  Schôdza koordinátorov

23. januára 2018 od 9.00 do 9.30 h

Mimoriadna spoločná schôdza výborov EMPL a CULT (CJ28) v zasadacej miestnosti PHS 3C050

*** Elektronické hlasovanie ***

2.  Lepšie služby v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass)

CJ28/8/08949

***I  2016/0304(COD)  COM(2016)0625 – C8-0404/2016

 

Spravodajcovia:

Thomas Mann (PPE)
Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

 

Gestorský výbor:

EMPL, CULT

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

Spoločné hlasovanie výborov EMPL a CULT (CJ28) o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní

*** Koniec elektronického hlasovania ***

23. januára 2018 od 9.30 do 12.30 h

Schôdza výboru CULT v zasadacej miestnosti ASP 3E2

3.  Prijatie programu schôdze

4.  Schválenie zápisníc zo schôdzí

·9. novembra 2017  PV – PE613.487v01-00

·22. – 23. novembra 2017  PV – PE613.633v01-00

·4. decembra 2017  PV – PE615.379v01-00

5.  Oznámenia predsedníctva

*** Elektronické hlasovanie ***

6.  Návrh odporúčania Rady o európskom rámci pre kvalitnú a účinnú učňovskú prípravu – hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch k návrhu uznesenia výboru EMPL

7.  Absolutórium za rok 2016: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

CULT/8/10606

  2017/2136(DEC)  COM(2017)0365[01] – C8-0247/2017

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE)

PA – PE613.438v01-00
AM – PE615.399v01-00

Gestorský výbor:

CONT –

Joachim Zeller (PPE)

 

·prijatie návrhu stanoviska

8.  Absolutórium za rok 2016: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

CULT/8/10787

  2017/2153(DEC)  COM(2017)0365[17] – C8-0264/2017

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE)

PA – PE613.440v01-00
AM – PE615.398v01-00

Gestorský výbor:

CONT –

Bart Staes (Verts/ALE)

 

·prijatie návrhu stanoviska

9.  Cezhraničné žiadosti o navrátenie umeleckých diel a predmetov kultúrnej hodnoty rozkradnutých v ozbrojených konfliktoch a vo vojnách

CULT/8/09288

  2017/2023(INL)  

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Nikolaos Chountis (GUE/NGL)

PA – PE610.922v01-00
AM – PE612.303v01-00

Gestorský výbor:

JURI* –

Pavel Svoboda (PPE)

 

·prijatie návrhu stanoviska

*** Koniec elektronického hlasovania ***

10.  Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2018

CULT/8/11778

  2017/2260(INI)  

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

Julie Ward (S&D)

PA – PE616.539v01-00

Gestorský výbor:

EMPL –

Krzysztof Hetman (PPE)

PR – PE615.238v01-00

·preskúmanie návrhu stanoviska

11.  Prezentácia ministra školstva a vedy Krasimira Valcheva, ministra pre mládež a šport Krasena Kraleva a ministra kultúry Boila Banova o prioritách bulharského predsedníctva

12.  Výklad Komisie o projektoch zameraných na zvýšenie tvorby nezávislého spravodajstva týkajúceho sa záležitostí EÚ

23. januára 2018 od 14.30 do 18.30 h

13.  Verejné vypočutie o stratégii EÚ pre mládež

14.  Rôzne otázky

15.  Nasledujúce schôdze

·21. februára 2018 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

·22. februára 2018 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 16. januára 2018Právne oznámenie