PDF 352kWORD 1012k

 

Odbor za kulturo in izobraževanje

CULT(2018)0122_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 22. januarja 2018, od 16.00 do 18.30

v torek, 23. januarja 2018, od 9.00 do 9.30 in od 9.30 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: Altiero Spinelli (3E-2)

22. januar 2018 od 16.00 do 18.30 (brez navzočnosti javnosti)

1.  Sestanek koordinatorjev

23. januar 2018 od 9.00 do 9.30

Izredna seja odborov EMPL/CULT (CJ28) v sejni sobi PHS 3C050

*** Elektronsko glasovanje ***

2.  Boljše storitve za znanja in spretnosti ter kvalifikacije (Europass)

CJ28/8/08949

***I  2016/0304(COD)  COM(2016)0625 – C8-0404/2016

 

Poročevalca:

Thomas Mann (PPE)
Svetoslav Hristov Malinov (PPE)

 

Pristojni odbor:

EMPL, CULT

 

 

Mnenje:

BUDG –

Sklep: brez mnenja

 

Skupno glasovanje odborov EMPL/CULT (CJ28) o začasnem sporazumu, doseženem na medinstitucionalnih pogajanjih

*** Konec elektronskega glasovanja ***

23. januar 2018 od 9.30 do 12.30

Seja odbora CULT v sejni sobi ASP 3E2

3.  Sprejetje dnevnega reda

4.  Sprejetje zapisnikov s sej:

·9. novembra 2017  PV – PE613.487v01-00

·22. in 23. novembra 2017  PV – PE613.633v01-00

·4. decembra 2017  PV – PE615.379v01-00

5.  Sporočila predsednice

*** Elektronsko glasovanje ***

6.  Predlog priporočila Sveta o evropskem okviru za kakovostna in učinkovita vajeništva – glasovanje o predlogih sprememb na predlog resolucije odbora EMPL

7.  Razrešnica 2016: splošni proračun EU – Evropska komisija

CULT/8/10606

  2017/2136(DEC)  COM(2017)0365[01] – C8-0247/2017

 

Pripravljavec mnenja:

Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE)

PA – PE613.438v01-00
AM – PE615.399v01-00

Pristojni odbor:

CONT –

Joachim Zeller (PPE)

 

·Sprejetje osnutka mnenja

8.  Razrešnica 2016: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

CULT/8/10787

  2017/2153(DEC)  COM(2017)0365[17] – C8-0264/2017

 

Pripravljavec mnenja:

Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE)

PA – PE613.440v01-00
AM – PE615.398v01-00

Pristojni odbor:

CONT –

Bart Staes (Verts/ALE)

 

·Sprejetje osnutka mnenja

9.  Čezmejne zahteve za vrnitev umetniških del in kulturnih dobrin, zaplenjenih v oboroženih spopadih in vojnah

CULT/8/09288

  2017/2023(INL)  

 

Pripravljavec mnenja:

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis) (GUE/NGL)

PA – PE610.922v01-00
AM – PE612.303v01-00

Pristojni odbor:

JURI* –

Pavel Svoboda (PPE)

 

·Sprejetje osnutka mnenja

*** Konec elektronskega glasovanja ***

10.  Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2018

CULT/8/11778

  2017/2260(INI)  

 

Pripravljavka mnenja:

Julie Ward (S&D)

PA – PE616.539v01-00

Pristojni odbor:

EMPL –

Krzysztof Hetman (PPE)

PR – PE615.238v01-00

·Obravnava osnutka mnenja

11.  Predstavitev bolgarskega ministra za izobraževanje in znanost Krasimira Vlčeva, ministra za mladino in šport Krasena Kraleva in ministra za kulturo Boila Banova o prednostnih nalogah bolgarskega predsedovanja

12.  Predstavitev Komisije o projektih za spodbujanje priprave neodvisnih novic o zadevah EU

23. januar 2018 od 14.30 do 18.30

13.  Javna predstavitev o strategiji EU za mlade

14.  Razno

15.  Naslednja seja

·21. februar 2018 od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

·22. februar 2018 od 9.00 do 12.30 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 17. januar 2018Pravno obvestilo