PDF 108kWORD 20k

 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2014)0220_2

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze koordinátorů

Čtvrtek 20. února 2014, 9:0010:00 (neveřejná)

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

Neveřejná schůze

Rozhodnutí o dalším postupu

Stanoviska

1.        Zootechnické a genealogické podmínky pro obchod s plemennými zvířaty a jejich zárodečnými produkty v Unii a jejich dovoz do Unie

ENVI/7/15227

***I        2014/0032(COD)           COM(2014)0005 – C7-0032/2014

 

Příslušný výbor:

AGRI –

 

 

2.        Odkazy na zootechnické právní předpisy

ENVI/7/15229

***I        2014/0033(COD)           COM(2014)0004 – C7-0033/2014

 

Příslušný výbor:

AGRI –

 

 

* * *

Dokumenty obdržené pro informaci

3.        Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o přístupu EU k nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

COM(2014)0064

 

Příslušný výbor:

ENVI –

 

Stanoviska:

AFET, DEVE, INTA, JURI

Poslední aktualizace: 19. února 2014Právní upozornění