PDF 96kWORD 20k

 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

ENVI(2014)0220_2

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Koordinatormøde

Torsdag den 20. februar 2014 kl. 9.00-10.00 (for lukkede døre)

Bruxelles

Mødelokale: Paul-Henri Spaak (3C050)

For lukkede døre

Valg af behandlingsform

Udtalelser

1.        Zootekniske og genealogiske betingelser for handel med og import til Unionen af avlsdyr og reproduktionsmateriale herfra

ENVI/7/15227

***I        2014/0032(COD)           COM(2014)0005 – C7-0032/2014

 

Kor. udv.:

AGRI –

 

 

2.        Henvisninger til zooteknisk lovgivning

ENVI/7/15229

***I        2014/0033(COD)           COM(2014)0004 – C7-0033/2014

 

Kor. udv.:

AGRI –

 

 

* * *

Dokumenter til orientering

3.        Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om EU's strategi for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter

COM(2014)0064

 

Kor. udv.:

ENVI –

 

Udtalelser:

AFET, DEVE, INTA, JURI

Seneste opdatering: 19. februar 2014Juridisk meddelelse