PDF 91kWORD 20k

 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

ENVI(2014)0220_2

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koordinaatorite koosolek

Neljapäev, 20. veebruar 2014 kell 9.0010.00 (kinnine koosolek)

Brüssel

Ruum: Paul-Henri Spaak (3C050)

Kinnine koosolek

Otsused menetluse kohta

Arvamused

1.        Aretusloomade ja aretusmaterjaliga liidus kauplemise ning nende liitu importimise suhtes kehtivad zootehnilised ja genealoogilised tingimused

ENVI/7/15227

***I        2014/0032(COD)           COM(2014)0005 – C7-0032/2014

 

Vastutav:

AGRI –

 

 

2.        Viited zootehnikaalastele õigusaktidele

ENVI/7/15229

***I        2014/0033(COD)           COM(2014)0004 – C7-0033/2014

 

Vastutav:

AGRI –

 

 

* * *

Teavitamise eesmärgil saadud dokumendid

3.        Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile, milles käsitletakse ELi põhimõtteid seoses looduslike liikidega kaubitsemise vastase võitlusega

COM(2014)0064

 

Vastutav:

ENVI –

 

Arvamus(ed):

AFET, DEVE, INTA, JURI

Viimane päevakajastamine: 19. veebruar 2014Õigusalane teave