PDF 98kWORD 186k

 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

ENVI(2014)0220_2

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune a coordonatorilor

Joi, 20 februarie 2014, 9.00 - 10.00 (cu ușile închise)

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

Cu ușile închise

Decizii privind procedura care trebuie aplicată

Avize

1.        Condițiile zootehnice și genealogice aplicabile comerțului în cadrul Uniunii și importurilor în Uniune de animale de reproducție și de material germinativ provenit de la acestea

ENVI/7/15227

***I        2014/0032(COD)           COM(2014)0005 – C7-0032/2014

 

Fond:

AGRI –

 

 

2.        Referințele la legislația zootehnică

ENVI/7/15229

***I        2014/0033(COD)           COM(2014)0004 – C7-0033/2014

 

Fond:

AGRI –

 

 

* * *

Documente primite spre informare

3.        Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind abordarea UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră

COM(2014)0064

 

Fond:

ENVI –

 

Avize:

AFET, DEVE, INTA, JURI

Ultima actualizare: 19 februarie 2014Notă juridică