PDF 96kWORD 20k

 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

ENVI(2014)0220_2

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Samordnarnas sammanträde

Torsdagen den 20 februari 2014 kl. 9.0010.00 (inom stängda dörrar)

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)

Inom stängda dörrar

Beslut om vilket förfarande som ska tillämpas

Yttranden

1.        Avelstekniska och genealogiska villkor för handel med och import till unionen av avelsdjur och avelsmaterial från dem

ENVI/7/15227

***I        2014/0032(COD)           COM(2014)0005 – C7-0032/2014

 

Ansv. utsk.:

AGRI –

 

 

2.        Hänvisningar till avelsteknisk lagstiftning

ENVI/7/15229

***I        2014/0033(COD)           COM(2014)0004 – C7-0033/2014

 

Ansv. utsk.:

AGRI –

 

 

* * *

Inkomna handlingar (för kännedom)

3.        Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter

COM(2014)0064

 

Ansv. utsk.:

ENVI –

 

Rådg. utsk.:

AFET, DEVE, INTA, JURI

Senaste uppdatering: 14 februari 2014Rättsligt meddelande