PDF 367kWORD 350k

 

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

ITRE(2018)0618_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2018. június 18., hétfő, 15.00–18.30

2018. június 19., kedd, 9.00–12.30 és 14.30–18.30

Brüsszel

Terem: József Antall (2Q2)

2018. június 18., 15.00–18.30

1.  A napirend elfogadása

2.  Az elnök közleményei

3.  A következő ülés(ek) jegyzőkönyvének elfogadása:

·2018. április 23–24.  PV – PE621.966v01-00

* * *

4.  Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítése az Európai Unióban: Ideje cselekedni!

ITRE/8/12193

  2018/2023(INI)  COM(2017)0652

 

A vélemény előadója:

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

PA – PE622.172v01-00

Illetékes:

TRAN –

Ismail Ertug (S&D)

PR – PE621.006v01-00

Vélemény:

ENVI, ITRE, IMCO, REGI

·Véleménytervezet megvitatása

5.  Javaslat az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállami strukturális reformok támogatása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

ITRE/8/11802

***I  2017/0336(COD)  COM(2017)0826 – C8-0432/2017

 

A vélemény előadója:

Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

PA – PE622.212v02-00

Illetékes:

REGI* –

Lambert van Nistelrooij (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Vélemény:

BUDG*, CONT, ECON*, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI, PECH, CULT, FEMM

·Véleménytervezet megvitatása

6.  A strukturált párbeszéd keretében eszmecsere Carlos Moedas úrral, az Európai Bizottság kutatásért, tudományért és innovációért felelős biztosával többek között a többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó újonnan elfogadott jogalkotási programokról

ITRE/8/13302

7.  A strukturált párbeszéd keretében eszmecsere Európai Mariya Gabriel asszonnyal, az Európai Bizottság digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztosával többek között a többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó újonnan elfogadott jogalkotási programokról

ITRE/8/13303

* * *

2018. június 19., 9.00–12.30

9.00-tól:

Zárt ülés

8.  Koordinátorok ülése

* * *

10.00-tól

*** Elektronikus szavazás ***

9.  Az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató európai védelmi ipari fejlesztési program létrehozása

ITRE/8/10167

***I  2017/0125(COD)  COM(2017)0294 – C8-0180/2017

 

Előadó:

Françoise Grossetête (PPE)

 

Illetékes:

ITRE*

 

 

Vélemény:

AFET* –

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

AD – PE612.300v02-00
AM – PE613.555v01-00

 

BUDG* –

Esteban González Pons (PPE)

AD – PE612.357v02-00
AM – PE615.378v01-00

 

IMCO –

Anneleen Van Bossuyt (ECR)

AD – PE612.223v02-00
AM – PE613.622v03-00

·Szavazás intézményközi tárgyalások eredményeként született ideiglenes megállapodásról

10.  Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás

ITRE/8/12062

*  2018/0003(NLE)  COM(2018)0008 – C8-0037/2018

 

Előadó:

Zigmantas Balčytis (S&D)

PR – PE619.403v01-00
AM – PE621.974v01-00

Illetékes:

ITRE

 

 

Vélemény:

BUDG –

Határozat: nincs vélemény

 

·Jelentéstervezet elfogadása

·A módosítások előterjesztésének határideje: 2018. április 26., 12.00

11.  A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása

ITRE/8/11622

***I  2017/0291(COD)  COM(2017)0653 – C8-0393/2017

 

A vélemény előadója:

Claude Turmes (Verts/ALE)

PA – PE620.803v01-00
AM – PE620.925v01-00

Illetékes:

ENVI –

Andrzej Grzyb (PPE)

PR – PE620.815v01-00
AM – PE622.186v01-00
AM – PE622.270v02-00

Vélemény:

ITRE

 

 

 

IMCO –

Határozat: nincs vélemény

 

 

TRAN –

Andor Deli (PPE)

PA – PE618.318v01-00

·Véleménytervezet elfogadása

·A módosítások előterjesztésének határideje: 2018. április 30., 12.00

12.  Az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek

ITRE/8/11893

***I  2017/0347(COD)  COM(2017)0769 – C8-0448/2017

 

Előadó:

Barbara Kappel (ENF)

PR – PE619.286v01-00
AM – PE621.069v01-00

Illetékes:

ITRE

 

 

·Jelentéstervezet elfogadása

·A módosítások előterjesztésének határideje: 2018. április 26., 12.00

13.  A Tanács határozata az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti NAT-I-9406 együttműködési megállapodás 1. módosításának az Európai Unió nevében történő megkötéséről

ITRE/8/12093

***  2018/0009(NLE)  05800/2018 – C8-0122/2018

 

Előadó:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE620.812v01-00

Illetékes:

ITRE

 

 

Vélemény:

TRAN –

Határozat: nincs vélemény

 

·Jelentéstervezet elfogadása

·A módosítások előterjesztésének határideje: 2018. május 23., 12.00

14.  Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás meghosszabbítása

ITRE/8/12615

***  2018/0067(NLE)  08166/2018 – C8-0259/2018

 

Előadó:

Rolandas Paksas (EFDD)

PR – PE621.963v01-00

Illetékes:

ITRE

 

 

Vélemény:

BUDG –

Határozat: nincs vélemény

 

·Jelentéstervezet elfogadása

·A módosítások előterjesztésének határideje: 2018. május 23., 12.00

15.  Az EU és az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség (ASECNA) közötti, az ASECNA illetékességi területén a polgári légi közlekedés javára a műholdas navigáció fejlesztéséről és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáról szóló együttműködési megállapodás megkötése

ITRE/8/10063

***  2017/0104(NLE)  11351/2017 – C8-0018/2018

 

Előadó:

Jerzy Buzek (PPE)

PR – PE608.020v01-00

Illetékes:

ITRE

 

 

Vélemény:

AFET –

Határozat: nincs vélemény

 

 

TRAN –

Határozat: nincs vélemény

 

·Jelentéstervezet elfogadása

*** Elektronikus szavazás vége ***

* * *

16.  A többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó újonnan elfogadott jogalkotási programok részeként az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz az energia területén, Dominique Ristori főigazgató előadása, Európai Bizottság

ITRE/8/13581

17.  Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete

ITRE/8/07883

***I  2016/0286(COD)  COM(2016)0591 – C8-0382/2016

 

Előadó:

Evžen Tošenovský (ECR)

 

Illetékes:

ITRE

 

 

Vélemény:

BUDG, CONT, ECON, IMCO, CULT, JURI, LIBE

·Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (69f. cikk, (3) bekezdés)

18.  Európai Elektronikus Hírközlési Kódex (átdolgozás)

ITRE/8/07891

***I  2016/0288(COD)  COM(2016)0590 – C8-0379/2016

 

Előadó:

Pilar del Castillo Vera (PPE)

 

Illetékes:

ITRE*

 

 

Vélemény:

IMCO*, CULT, JURI, LIBE

·Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (69f. cikk, (3) bekezdés)

19.  A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása (átdolgozás)

ITRE/8/08709

***I  2016/0382(COD)  COM(2016)0767 – C8-0500/2016

 

Előadó:

José Blanco López (S&D)

AM – PE606.027v01-00
AM – PE607.900v01-00
AM – PE607.901v04-00
AM – PE607.899v02-00
AM – PE607.774v01-00

Illetékes:

ITRE

 

 

Vélemény:

DEVE, ECON, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, JURI (AL), JURI, PETI

·Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (69f. cikk, (3) bekezdés)

20.  Energiahatékonyság

ITRE/8/08696

***I  2016/0376(COD)  COM(2016)0761 – C8-0498/2016

 

Előadó:

Miroslav Poche (S&D)

AM – PE607.848v02-00
AM – PE607.849v01-00
AM – PE607.853v01-00
AM – PE607.814v01-00

Illetékes:

ITRE

 

 

Vélemény:

ENVI

·Jelentés a bizottságnak a tárgyalásokról (69f. cikk, (3) bekezdés)

21.  Az energiaunió irányítása

ITRE/8/13310

CJ10/8/09954
***I 2016/0375(COD) COM(2016)0759 – C8-0497/2016
Előadók: Claude Turmes (Verts) - Michèle Rivasi (Verts)
Illetékes: ITRE - ENVI (az eljárási szabályzat 55. cikke)
● Beszámoló a bizottságnak a tárgyalások (az eljárási szabályzat 69f. cikkének (3) bekezdése)

22.  Az ITRE bizottság látogatása a Szilícium-völgybe, Amerikai Egyesült Államok (2018. április 2-5.), beszámoló

ITRE/8/13305

* * *

2018. június 19., 14.30–18.30

23.  A strukturált párbeszéd keretében eszmecsere Elżbieta Bieńkowska asszonnyal, az Európai Bizottság kutatásért, a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős felelős biztosával többek között a többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó újonnan elfogadott jogalkotási programokról

ITRE/8/13307

24.  Műhelytalálkozó: A brexit és az ikt-politika

ITRE/8/13306

25.  Egyéb kérdések

26.  Következő ülés(ek)

·2018. július 9., 15.00–18.30

·2018. július 10., 9.00–12.30 és 14.30–18.30

Utolsó frissítés: 2018. június 12.Jogi nyilatkozat