PDF 132kWORD 106k

 

Výbor pro právní záležitosti

JURI(2014)0210_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 10. února 2014, 15:0018:30

Úterý 11. února 2014, 9:0012:30 a 15:0018:30

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (3G-3)

10. února 2014, 15:0015:30

1.        Přijetí pořadu jednání

2.        Sdělení předsedy

3.        Prezentace studie na téma smluvní ujednání platná pro tvůrce: zákony a praxe vybraných členských států

Neveřejná schůze

10. února 2014, 15:3018:30

4.        Řízení před Soudním dvorem Evropské unie (článek 128)

5.        Ověřování pověřovacích listin (článek 3)

6.        Žádost, aby byl pan Richard Seeber zbaven poslanecké imunity

JURI/7/14638

               2013/2280(IMM)            

 

Zpravodaj:

Francesco Enrico Speroni (EFD)

CM – PE524.807v01-00

Příslušný výbor:

JURI –

 

 

· slyšení

7.        Žádost o ochranu poslanecké imunity pana Gabriela Albertiniho

JURI/7/13799

               2013/2191(IMM)            

 

Zpravodaj:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE519.764v01-00

Příslušný výbor:

JURI –

 

 

· výměna názorů

· přijetí

8.        Žádost, aby byl pan Tadeusz Cymański zbaven poslanecké imunity

JURI/7/14627

               2013/2278(IMM)            

 

Zpravodaj:

Dimitar Stoyanov (NI)

CM – PE524.748v01-00

Příslušný výbor:

JURI –

 

 

· projednání návrhu zprávy

· přijetí návrhu zprávy

* * *

Schůze koordinátorů

* * *

11. února 2014, 9:0010:30

9.        Sdělení předsedy týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory

Slyšení

10.      Jednotnost regulace a uplatňování práva EU v kontextu transatlantického partnerství v oblasti obchodu a investic

11. února 2014, 10:3011:30

*** Hlasování ***

11.      Příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

JURI/7/13507

***I        2013/0268(COD)           COM(2013)0554 – C7-0239/2013

 

Zpravodaj:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

RR – PE526.091v02-00

Příslušný výbor:

JURI –

 

 

Stanoviska:

EMPL

· projednání ve výboru: hlasování o dohodnutém znění

12.      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění statut Soudního dvora Evropské unie zvýšením počtu soudců Tribunálu

JURI/7/09731

***I        2011/0901B(COD)         02074/2011[02] – C7-0126/2012

 

Zpravodajka:

Alexandra Thein (ADLE)

RR – PE504.284v02-00
AM – PE510.489v01-00

Příslušný výbor:

JURI –

 

 

Stanoviska:

AFCO

· projednání ve výboru: hlasování o dohodnutém znění (bude potvrzeno)

13.      Evropský příkaz k obstavení účtů

JURI/7/06629

***I        2011/0204(COD)           COM(2011)0445 – C7-0211/2011

 

Zpravodaj:

Raffaele Baldassarre (PPE)

RR – PE483.539v02-00
AM – PE510.699v01-00
AM – PE506.176v01-00
DT – PE498.163v02-00

Příslušný výbor:

JURI –

 

 

Stanoviska:

ECON

· projednání ve výboru: hlasování o dohodnutém znění

14.      Poplatky za kopírování k soukromým účelům

JURI/7/12936

               2013/2114(INI)              

 

Zpravodajka:

Françoise Castex (S&D)

PR – PE519.560v02-00
AM – PE521.789v01-00

Příslušný výbor:

JURI –

 

 

· přijetí návrhu zprávy

15.      Souborné přepravní služby a poskytování cest s asistencí

JURI/7/13318

***I        2013/0246(COD)           COM(2013)0512 – C7-0215/2013

 

Navrhovatelka:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Příslušný výbor:

IMCO –

Hans-Peter Mayer (PPE)

AM – PE526.125v01-00

· přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu

16.      Úřad evropského veřejného žalobce

JURI/7/14788

               2013/0255(APP)             COM(2013)0534

 

Navrhovatelka:

Evelyn Regner (S&D)

PA – PE526.192v01-00
AM – PE527.985v01-00

Příslušný výbor:

LIBE –

Salvatore Iacolino (PPE)

PR – PE519.809v01-00
AM – PE527.922v01-00

· přijetí návrhu stanoviska

17.      Společný systém zdanění použitelný v případě mateřských společností a jejich dceřiných společností v různých členských státech

JURI/7/14640

*             2013/0400(CNS)            COM(2013)0814 – C7-0464/2013

 

Navrhovatelka:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

PA – PE526.293v01-00
AM – PE528.035v01-00

Příslušný výbor:

ECON –

Mojca Kleva Kekuš (S&D)

PR – PE526.302v01-00

· přijetí návrhu stanoviska

18.      Hodnocení justice s ohledem na trestní právo a právní stát

JURI/7/15105

 

Navrhovatel:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

PA – PE528.063v01-00

· přijetí návrhu stanoviska

19.      Petice č. 0070/2012, kterou zaslal Imre Juhacs (Maďarsko), se dvěma podpisy, o žádosti o zrušení nařízení Slovenské národní rady č.1483/2007 týkajícího se nezrušitelnosti Benešových dekretů

JURI/7/15099

 

Zpravodaj:

Klaus-Heiner Lehne (PPE)

 

· přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu

*** Konec hlasování ***

11. února 2014, 11:3012:00

20.      Evropské řízení o drobných pohledávkách a řízení o evropském platebním rozkazu

JURI/7/14601

***I        2013/0403(COD)           COM(2013)0794 – C7-0414/2013

 

Zpravodajka:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

Příslušný výbor:

JURI –

 

 

Stanoviska:

ITRE, IMCO, LIBE

· výměna názorů

21.      Úmluva o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům

JURI/7/12996

***         2013/0184(NLE)            COM(2013)0349

 

Zpravodajka:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Příslušný výbor:

JURI –

 

 

Stanoviska:

TRAN

· projednání návrhu zprávy

11. února 2014, 12:0012:30

Neveřejná schůze

22.      Žádost, aby byl pan Mario Borghezio zbaven poslanecké imunity

JURI/7/14637

               2013/2279(IMM)            

 

Zpravodaj:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE524.787v01-00

Příslušný výbor:

JURI –

 

 

· slyšení

11. února 2014, 15:0016:00

23.      Slyšení na téma právo EU v oblasti dědictví a ochrana zranitelných dospělých osob

11. února 2014, 16:0018:30

24.      Ochrana nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním

JURI/7/14675

***I        2013/0402(COD)           COM(2013)0813 – C7-0431/2013

 

Zpravodajka:

Marielle Gallo (PPE)

 

Příslušný výbor:

JURI –

 

 

Stanoviska:

ITRE, IMCO

· výměna názorů

25.      Posílení některých aspektů presumpce neviny a práva na přítomnost během soudního jednání v rámci trestního řízení

JURI/7/14667

***I        2013/0407(COD)           COM(2013)0821 – C7-0427/2013

 

Navrhovatelka:

Alexandra Thein (ADLE)

 

Příslušný výbor:

LIBE –

Renate Weber (ADLE)

 

Stanoviska:

JURI

· projednání návrhu stanoviska

26.      Subsidiarita (článek 38a)

27.      Různé

28.      Příští schůze

· 19. března 2014, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)

· 20. března 2014, 9:00–12:30 (Brusel)

Poslední aktualizace: 6. února 2014Právní upozornění