PDF 129kWORD 332k

 

Odbor za pravna pitanja

JURI(2014)0210_1

NACRT DNEVNOG REDA

Sjednica

ponedjeljak 10. veljače 2014., 15:00 – 18:30

utorak 11. veljače 2014., 9:00 – 12:30 i 15:00 – 18:30

Bruxelles

Dvorana: Altiero Spinelli (1G-3)

10. veljače 2014., 15:00 – 15:30

1.        Usvajanje dnevnog reda

2.        Priopćenja predsjednika

3.        Predstavljanje studije o ugovornim sporazumima primjenjivim na autore: pravo i praksa odabranih država članica

Zatvoreno za javnost

10. veljače 2014., 15:30 – 18:30

4.        Sporovi koji uključuju Parlament (članak 128.)

5.        Provjera valjanosti mandata (članak 3.)

6.        Zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Richarda Seebera

JURI/7/14638

               2013/2280(IMM)            

 

Izvjestitelj:

Francesco Enrico Speroni (EFD)

CM – PE524.807v01-00

Nadležni odbor:

JURI –

 

 

· Saslušanje

7.        Zahtjev za zaštitu parlamentarnog imuniteta Gabrieleja Albertinija

JURI/7/13799

               2013/2191(IMM)            

 

Izvjestitelj:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE519.764v01-00

Nadležni odbor:

JURI –

 

 

· Razmjena gledišta

· Usvajanje

8.        Zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Tadeuszu Cymańskom

JURI/7/14627

               2013/2278(IMM)            

 

Izvjestitelj:

Dimitar Stoyanov (NI)

CM – PE524.748v01-00

Nadležni odbor:

JURI –

 

 

· Razmatranje nacrta izvješća

· Usvajanje nacrta izvješća

* * *

Sastanak koordinatora

* * *

11. veljače 2014., 9:00 – 10:30

9.        Priopćenje predsjednika o odlukama koordinatora

Saslušanje

10.      Regulatorna dosljednost i provedba zakona EU-a u kontekstu Transatlantskog trgovačkog i investicijskog partnerstva

11. veljače 2014., 10:30 – 11:30

*** Vrijeme glasovanja ***

11.      Nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim sporovima

JURI/7/13507

***I        2013/0268(COD)           COM(2013)0554 – C7-0239/2013

 

Izvjestitelj:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

RR – PE526.091v02-00

Nadležni odbor:

JURI –

 

 

Mišljenja:

EMPL

· Razmatranje Odbora: glasovanje o usuglašenom tekstu

12.      Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Statuta Suda Europske unije povećanjem broja sudaca Općeg suda

JURI/7/09731

***I        2011/0901B(COD)         02074/2011[02] – C7-0126/2012

 

Izvjestiteljica:

Alexandra Thein (ADLE)

RR – PE504.284v02-00
AM – PE510.489v01-00

Nadležni odbor:

JURI –

 

 

Mišljenja:

AFCO

· Razmatranje Odbora: glasovanje o usuglašenom tekstu (još nije potvrđeno)

13.      Europski nalog za zamrzavanje računa

JURI/7/06629

***I        2011/0204(COD)           COM(2011)0445 – C7-0211/2011

 

Izvjestitelj:

Raffaele Baldassarre (PPE)

RR – PE483.539v02-00
AM – PE510.699v01-00
AM – PE506.176v01-00
DT – PE498.163v02-00

Nadležni odbor:

JURI –

 

 

Mišljenja:

ECON

· Razmatranje Odbora: glasovanje o usuglašenom tekstu

14.      Pristojbe za privatno kopiranje

JURI/7/12936

               2013/2114(INI)              

 

Izvjestiteljica:

Françoise Castex (S&D)

PR – PE519.560v02-00
AM – PE521.789v01-00

Nadležni odbor:

JURI –

 

 

· Usvajanje nacrta izvješća

15.      Paket aranžmani i pomoć pri organizaciji putovanja

JURI/7/13318

***I        2013/0246(COD)           COM(2013)0512 – C7-0215/2013

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Nadležni odbor:

IMCO –

Hans-Peter Mayer (PPE)

AM – PE526.125v01-00

· Usvajanje nacrta mišljenja u obliku pisma

16.      Ured europskog javnog tužitelja

JURI/7/14788

               2013/0255(APP)             COM(2013)0534

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

Evelyn Regner (S&D)

PA – PE526.192v01-00
AM – PE527.985v01-00

Nadležni odbor:

LIBE –

Salvatore Iacolino (PPE)

PR – PE519.809v01-00
AM – PE527.922v01-00

· Usvajanje nacrta mišljenja

17.      Zajednički sustav oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica

JURI/7/14640

*             2013/0400(CNS)            COM(2013)0814 – C7-0464/2013

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

PA – PE526.293v01-00
AM – PE528.035v01-00

Nadležni odbor:

ECON –

Mojca Kleva Kekuš (S&D)

PR – PE526.302v01-00

· Usvajanje nacrta mišljenja

18.      Ocjenjivanje pravosuđa u vezi s kaznenim pravom i vladavinom prava

JURI/7/15105

 

Izvjestitelj za mišljenje:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

PA – PE528.063v01-00

· Usvajanje nacrta mišljenja

19.      Predstavka br. 0070/2012 od strane Imre Juhasza (Mađar), s 2 potpisa, o zahtjevu za stavljanje izvan snage Rezolucije 1483/2007 Slovačkog parlamenta o Nepovredivost Beneš odluka

JURI/7/15099

 

Izvjestitelj:

Klaus-Heiner Lehne (PPE)

 

· Usvajanje nacrta mišljenja u obliku pisma

*** Kraj glasovanja ***

11. veljače 2014., 11:30 – 12:00

20.      Europski postupak u sporovima manje vrijednosti i europski platni nalog

JURI/7/14601

***I        2013/0403(COD)           COM(2013)0794 – C7-0414/2013

 

Izvjestiteljica:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

Nadležni odbor:

JURI –

 

 

Mišljenja:

ITRE, IMCO, LIBE

· Razmjena gledišta

21.      Konvencija o međunarodnim interesima u području pokretne opreme koja se odnosi na posebna željeznička vozila

JURI/7/12996

***         2013/0184(NLE)            COM(2013)0349

 

Izvjestiteljica:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Nadležni odbor:

JURI –

 

 

Mišljenja:

TRAN

· Razmatranje nacrta izvješća

11. veljače 2014., 12:00 – 12:30

Zatvoreno za javnost

22.      Zahtjev za zaštitu parlamentarnog imuniteta Marija Borghezija

JURI/7/14637

               2013/2279(IMM)            

 

Izvjestitelj:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE524.787v01-00

Nadležni odbor:

JURI –

 

 

· Saslušanje

11. veljače 2014., 15:00 – 16:00

23.      Saslušanje o EU zakonu o nasljeđivanju i zaštiti ranjivih odraslih osoba

11. veljače 2014., 16:00 – 18:30

24.      Zaštita neobjavljenog znanja i iskustava te poslovnih informacija (poslovnih tajni) od neovlaštenog pribavljanja, korištenja ili odavanja

JURI/7/14675

***I        2013/0402(COD)           COM(2013)0813 – C7-0431/2013

 

Izvjestiteljica:

Marielle Gallo (PPE)

 

Nadležni odbor:

JURI –

 

 

Mišljenja:

ITRE, IMCO

· Razmjena gledišta

25.      Jačanje određenih aspekata pretpostavke nedužnosti i prava na prisustvovanje sudskim raspravama u kaznenim postupcima

JURI/7/14667

***I        2013/0407(COD)           COM(2013)0821 – C7-0427/2013

 

Izvjestiteljica za mišljenje:

Alexandra Thein (ADLE)

 

Nadležni odbor:

LIBE –

Renate Weber (ADLE)

 

Mišljenja:

JURI

· Razmatranje nacrta mišljenja

26.      Supsidijarnost (članak 38.a)

27.      Razno

28.      Sljedeća/-e sjednica/-e

· 19. ožujka 2014., 9:00 – 12:30 i 15:00 – 18:30 (Bruxelles)

· 20. ožujka 2014., 9:00 – 12:30 (Bruxelles)

Posljednje ažuriranje: 6. veljače 2014.Pravna napomena