PDF 127kWORD 106k

 

Jogi Bizottság

JURI(2014)0210_1

NAPIRENDTERVEZET

Ülés

2014. február 10., hétfő, 15.0018.30

2014. február 11., kedd, 9.0012.30 és 15.0018.30

Brüsszel

Terem: Altiero Spinelli (3G-3)

2014. február 10., 15.0015.30

1.        A napirend elfogadása

2.        Az elnök közleményei

3.        Az alkotókra alkalmazandó szerződéses megállapodásokról szóló tanulmány ismertetése: jogszabályok és gyakorlat a kiválasztott tagállamokban

Zárt ülés

2014. február 10., 15.3018.30

4.        A Parlamentet érintő jogviták (128. cikk)

5.        Mandátumvizsgálat (3. cikk)

6.        Richard Seeber parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

JURI/7/14638

               2013/2280(IMM)            

 

Előadó:

Francesco Enrico Speroni (EFD)

CM – PE524.807v01-00

Illetékes:

JURI –

 

 

· Meghallgatás

7.        Gabriele Albertini képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem

JURI/7/13799

               2013/2191(IMM)            

 

Előadó:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE519.764v01-00

Illetékes:

JURI –

 

 

· Eszmecsere

· Elfogadás

8.        Tadeusz Cymański képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

JURI/7/14627

               2013/2278(IMM)            

 

Előadó:

Dimitar Stoyanov (NI)

CM – PE524.748v01-00

Illetékes:

JURI –

 

 

· Jelentéstervezet megvitatása

· Jelentéstervezet elfogadása

* * *

Koordinátorok ülése

* * *

2014. február 11., 9.0010.30

9.        Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól

Meghallgatás

10.      A szabályozás koherenciája és az uniós jog végrehajtása a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség vonatkozásában

2014. február 11., 10.3011.30

*** Szavazás ***

11.      A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása

JURI/7/13507

***I        2013/0268(COD)           COM(2013)0554 – C7-0239/2013

 

Előadó:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

RR – PE526.091v02-00

Illetékes:

JURI –

 

 

Vélemény:

EMPL

· Megvitatás a bizottságban: szavazás a jóváhagyott szövegről

12.      Az Európai Unió Bírósága alapokmányának a Törvényszék bírái számának növelése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat

JURI/7/09731

***I        2011/0901B(COD)         02074/2011[02] – C7-0126/2012

 

Előadó:

Alexandra Thein (ADLE)

RR – PE504.284v02-00
AM – PE510.489v01-00

Illetékes:

JURI –

 

 

Vélemény:

AFCO

· Megvitatás a bizottságban: szavazás a jóváhagyott szövegről (megerősítendő)

13.      Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés

JURI/7/06629

***I        2011/0204(COD)           COM(2011)0445 – C7-0211/2011

 

Előadó:

Raffaele Baldassarre (PPE)

RR – PE483.539v02-00
AM – PE510.699v01-00
AM – PE506.176v01-00
DT – PE498.163v02-00

Illetékes:

JURI –

 

 

Vélemény:

ECON

· Megvitatás a bizottságban: szavazás a jóváhagyott szövegről

14.      Üreshordozó-jogdíj

JURI/7/12936

               2013/2114(INI)              

 

Előadó:

Françoise Castex (S&D)

PR – PE519.560v02-00
AM – PE521.789v01-00

Illetékes:

JURI –

 

 

· Jelentéstervezet elfogadása

15.      Szervezett társasutazás és az igény szerint összeállított utazási formák

JURI/7/13318

***I        2013/0246(COD)           COM(2013)0512 – C7-0215/2013

 

A vélemény előadója:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Illetékes:

IMCO –

Hans-Peter Mayer (PPE)

AM – PE526.125v01-00

· Levél formájában megfogalmazott véleménytervezet elfogadása

16.      Európai Ügyészség

JURI/7/14788

               2013/0255(APP)             COM(2013)0534

 

A vélemény előadója:

Evelyn Regner (S&D)

PA – PE526.192v01-00
AM – PE527.985v01-00

Illetékes:

LIBE –

Salvatore Iacolino (PPE)

PR – PE519.809v01-00
AM – PE527.922v01-00

· Véleménytervezet elfogadása

17.      A különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszere

JURI/7/14640

*             2013/0400(CNS)            COM(2013)0814 – C7-0464/2013

 

A vélemény előadója:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

PA – PE526.293v01-00
AM – PE528.035v01-00

Illetékes:

ECON –

Mojca Kleva Kekuš (S&D)

PR – PE526.302v01-00

· Véleménytervezet elfogadása

18.      Az igazságszolgáltatás értékelése büntetőjogi és jogállamisággal kapcsolatos szempontok alapján

JURI/7/15105

 

A vélemény előadója:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

PA – PE528.063v01-00

· Véleménytervezet elfogadása

19.      Juhász Imre magyar állampolgár által benyújtott 0070/2012. számú, 2 aláírást tartalmazó petíció a szlovák nemzeti tanács által a Benes-dekrétumok sérthetetlenségéről hozott 1487/2007. számú határozat hatályon kívül helyezéséről

JURI/7/15099

 

Előadó:

Klaus-Heiner Lehne (PPE)

 

· Levél formájában megfogalmazott véleménytervezet elfogadása

*** Szavazás vége ***

2014. február 11., 11.3012.00

20.      A kis értékû követelések európai eljárása és az európai fizetési meghagyásos eljárás

JURI/7/14601

***I        2013/0403(COD)           COM(2013)0794 – C7-0414/2013

 

Előadó:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

Illetékes:

JURI –

 

 

Vélemény:

ITRE, IMCO, LIBE

· Eszmecsere

21.      A mobil berendezésekkel kapcsolatos nemzetközi érdekekről szóló egyezmény sínpályához kötött járművekkel kapcsolatos kérdéseiről szóló jegyzőkönyv

JURI/7/12996

***         2013/0184(NLE)            COM(2013)0349

 

Előadó:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Illetékes:

JURI –

 

 

Vélemény:

TRAN

· Jelentéstervezet megvitatása

2014. február 11., 12.0012.30

Zárt ülés

22.      Mario Borghezio parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem

JURI/7/14637

               2013/2279(IMM)            

 

Előadó:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE524.787v01-00

Illetékes:

JURI –

 

 

· Meghallgatás

2014. február 11., 15.0016.00

23.      Meghallgatás az öröklésről és a kiszolgáltatott felnőttek védelméről szóló uniós jogszabályokról

2014. február 11., 16.0018.30

24.      A nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelem

JURI/7/14675

***I        2013/0402(COD)           COM(2013)0813 – C7-0431/2013

 

Előadó:

Marielle Gallo (PPE)

 

Illetékes:

JURI –

 

 

Vélemény:

ITRE, IMCO

· Eszmecsere

25.      A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme joga egyes vonatkozásainak és a saját tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítése

JURI/7/14667

***I        2013/0407(COD)           COM(2013)0821 – C7-0427/2013

 

A vélemény előadója:

Alexandra Thein (ADLE)

 

Illetékes:

LIBE –

Renate Weber (ADLE)

 

Vélemény:

JURI

· Véleménytervezet megvitatása

26.      Szubszidiaritás (38a. cikk)

27.      Egyéb kérdések

28.      Következő ülés(ek)

· 2014. március 19., 9.00–12.30 és 15.00–18.30 (Brüsszel)

· 2014. március 20., 9.00–12.30 (Brüsszel)

Utolsó frissítés: 2014. február 6.Jogi nyilatkozat