PDF 134kWORD 105k

 

Kumitat għall-Affarijiet Legali

JURI(2014)0210_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

It-Tnejn 10 ta' Frar 2014, 15.00 18.30

It-Tlieta 11 ta' Frar 2014, 9.00 12.30 u 15.00 18.30

Brussell

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

L-10 ta' Frar 2014, 15.00 15.30

1.        Adozzjoni tal-aġenda

2.        Avviżi tal-president

3.        Preżentazzjoni ta' studju dwar arranġamenti kuntrattwali applikabbli għall-kreaturi: liġi u prattika ta' Stati Membri partikulari

In camera

L-10 ta' Frar 2014, 15.30 18.30

4.        Tilwimiet li jinvolvu lill-Parlament (Artikolu 128)

5.        Verifika tal-kredenzjali (Artikolu 3)

6.        Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Richard Seeber

JURI/7/14638

               2013/2280(IMM)            

 

Rapporteur:

Francesco Enrico Speroni (EFD)

CM – PE524.807v01-00

Responsabbli:

JURI –

 

 

· Smigħ

7.        Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari ta' Gabriele Albertini

JURI/7/13799

               2013/2191(IMM)            

 

Rapporteur:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE519.764v01-00

Responsabbli:

JURI –

 

 

· Skambju ta' fehmiet

· Adozzjoni

8.        Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Tadeusz Cymański

JURI/7/14627

               2013/2278(IMM)            

 

Rapporteur:

Dimitar Stoyanov (NI)

CM – PE524.748v01-00

Responsabbli:

JURI –

 

 

· Eżami tal-abbozz ta' rapport

· Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

* * *

Laqgħa tal-koordinaturi

* * *

Il-11 ta' Frar 2014, 9.00 10.30

9.        Avviżi tal-president dwar id-deċiżjonijiet meħuda mill-koordinaturi

Smigħ

10.      Koerenza regolatorja u l-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE fil-kunstest tas-Sħubija Trans-Atlantika ta Kummerċ u ta Investiment

Il-11 ta' Frar 2014, 10.30 11.30

*** Ħin għall-votazzjoni ***

11.      Il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar tas-sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali

JURI/7/13507

***I        2013/0268(COD)           COM(2013)0554 – C7-0239/2013

 

Rapporteur:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

RR – PE526.091v02-00

Responsabbli:

JURI –

 

 

Opinjonijiet:

EMPL

· Eżami fil-kumitat: votazzjoni dwar it-test maqbul

12.      Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea billi jiżdied in-numru ta' mħallfin fil-Qorti Ġenerali

JURI/7/09731

***I        2011/0901B(COD)         02074/2011[02] – C7-0126/2012

 

Rapporteur:

Alexandra Thein (ADLE)

RR – PE504.284v02-00
AM – PE510.489v01-00

Responsabbli:

JURI –

 

 

Opinjonijiet:

AFCO

· Eżami fil-kumitat: votazzjoni dwar it-test maqbul (pendenti)

13.      Ordni Ewropea tal-priżervazzjoni tal-kontijiet

JURI/7/06629

***I        2011/0204(COD)           COM(2011)0445 – C7-0211/2011

 

Rapporteur:

Raffaele Baldassarre (PPE)

RR – PE483.539v02-00
AM – PE510.699v01-00
AM – PE506.176v01-00
DT – PE498.163v02-00

Responsabbli:

JURI –

 

 

Opinjonijiet:

ECON

· Eżami fil-kumitat: votazzjoni dwar it-test maqbul

14.      Imposti fuq il-Kopji Privati

JURI/7/12936

               2013/2114(INI)              

 

Rapporteur:

Françoise Castex (S&D)

PR – PE519.560v02-00
AM – PE521.789v01-00

Responsabbli:

JURI –

 

 

· Adozzjoni tal-abbozz ta' rapport

15.      Il-vjaġġi kollox kompriż (package travel) u arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti

JURI/7/13318

***I        2013/0246(COD)           COM(2013)0512 – C7-0215/2013

 

Rapporteur għal opinjoni:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Responsabbli:

IMCO –

Hans-Peter Mayer (PPE)

AM – PE526.125v01-00

· Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni f'forma ta' ittra

16.      L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew

JURI/7/14788

               2013/0255(APP)             COM(2013)0534

 

Rapporteur għal opinjoni:

Evelyn Regner (S&D)

PA – PE526.192v01-00
AM – PE527.985v01-00

Responsabbli:

LIBE –

Salvatore Iacolino (PPE)

PR – PE519.809v01-00
AM – PE527.922v01-00

· Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

17.      Sistema komuni tat-tassazzjoni li tapplika fil-każ tal-kumpaniji prinċipali u s-sussidjarji ta Stati Membri differenti

JURI/7/14640

*             2013/0400(CNS)            COM(2013)0814 – C7-0464/2013

 

Rapporteur għal opinjoni:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

PA – PE526.293v01-00
AM – PE528.035v01-00

Responsabbli:

ECON –

Mojca Kleva Kekuš (S&D)

PR – PE526.302v01-00

· Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

18.      Evalwazzjoni tal-ġustizzja fir-rigward tal-ġustizzja kriminali u l-istat tad-dritt

JURI/7/15105

 

Rapporteur għal opinjoni:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

PA – PE528.063v01-00

· Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni

19.      Petizzjoni Nru 0070/2012 minn Imre Juhasz, ta' nazzjonalità Ungeriża, akkompanjata minn żewġ firem, dwar talba għat-tħassir tar-Riżoluzzjoni 1483/2007 tal-Kunsill Nazzjonali Slovakk dwar in-natura inkontestabbli tad-Digrieti Beneš

JURI/7/15099

 

Rapporteur:

Klaus-Heiner Lehne (PPE)

 

· Adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni f'forma ta' ittra

***Għeluq tal-votazzjoni***

Il-11 ta' Frar 2014, 11.30 12.00

20.      Proċedura Ewropea għal Talbiet Żgħar u proċedura għal ordni ta ħlas Ewropea

JURI/7/14601

***I        2013/0403(COD)           COM(2013)0794 – C7-0414/2013

 

Rapporteur:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

Responsabbli:

JURI –

 

 

Opinjonijiet:

ITRE, IMCO, LIBE

· Skambju ta' fehmiet

21.      Konvenzjoni dwar il-Garanziji Internazzjonali fuq it-Tagħmir Mobbli li jirrigwarda Materji Speċifiċi għall-Vetturi Ferrovjarji

JURI/7/12996

***         2013/0184(NLE)            COM(2013)0349

 

Rapporteur:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Responsabbli:

JURI –

 

 

Opinjonijiet:

TRAN

· Eżami tal-abbozz ta' rapport

Il-11 ta' Frar 2014, 12.00 12.30

In camera

22.      Talba biex titħares l-immunità parlamentari ta' Mario Borghezio

JURI/7/14637

               2013/2279(IMM)            

 

Rapporteur:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE524.787v01-00

Responsabbli:

JURI –

 

 

· Smigħ

Il-11 ta' Frar 2014, 15.00 16.00

23.      Smigħ dwar il-liġi tal-UE dwar is-suċċessjoni u l-protezzjoni ta' adulti vulnerabbli

Il-11 ta' Frar 2014, 16.00 18.30

24.      Il-protezzjoni ta' informazzjoni ta' kompetenza u tan-negozju (sigrieti kummerċjali) kontra l-ksib, l-użu u l-iżvelar illegali tagħhom

JURI/7/14675

***I        2013/0402(COD)           COM(2013)0813 – C7-0431/2013

 

Rapporteur:

Marielle Gallo (PPE)

 

Responsabbli:

JURI –

 

 

Opinjonijiet:

ITRE, IMCO

· Skambju ta' fehmiet

25.      It-tisħiħ ta ċerti aspetti tal-preżunzjoni tal-innoċenza u tad-dritt li wieħed ikun preżenti waqt il-proċess fil-proċedimenti kriminali

JURI/7/14667

***I        2013/0407(COD)           COM(2013)0821 – C7-0427/2013

 

Rapporteur għal opinjoni:

Alexandra Thein (ADLE)

 

Responsabbli:

LIBE –

Renate Weber (ADLE)

 

Opinjonijiet:

JURI

· Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

26.      Sussidjarjetá (Artikolu 38a)

27.      Kwistjonijiet varji

28.      Laqgħa(t) li jmiss

· id-19 ta' Marzu 2014, 9.00 – 12.30 u 15.00 – 18.30 (Brussell)

· l-20 ta' Marzu 2014, 9.00 – 12.30 (Brussell)

Aġġornata l-aħħar: 6 ta' Frar 2014Avviż legali