PDF 128kWORD 363k

 

Comisia pentru afaceri juridice

JURI(2014)0210_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Luni, 10 februarie 2014, 15.00 - 18.30

Marți, 11 februarie 2014, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

Bruxelles

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

10 februarie 2014, 15.00 - 15.30

1.        Adoptarea ordinii de zi

2.        Comunicări ale președintelui

3.        Prezentarea unui studiu referitor la dispozițiile contractuale aplicabile creatorilor: legislația și practicile statelor membre selecționate

Cu ușile închise

10 februarie 2014, 15.30 - 18.30

4.        Litigii în care este implicat Parlamentul (articolul 128)

5.        Verificarea prerogativelor (articolul 3)

6.        Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Richard Seeber

JURI/7/14638

               2013/2280(IMM)            

 

Raportor:

Francesco Enrico Speroni (EFD)

CM – PE524.807v01-00

Fond:

JURI –

 

 

· Audiere

7.        Cererea de apărare a imunității parlamentare a lui Gabriele Albertini

JURI/7/13799

               2013/2191(IMM)            

 

Raportor:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE519.764v01-00

Fond:

JURI –

 

 

· Schimb de opinii

· Adoptare

8.        Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Tadeusz Cymański

JURI/7/14627

               2013/2278(IMM)            

 

Raportor:

Dimitar Stoyanov (NI)

CM – PE524.748v01-00

Fond:

JURI –

 

 

· Examinarea proiectului de raport

· Adoptarea proiectului de raport

* * *

Reuniunea coordonatorilor

* * *

11 februarie 2014, 9.00 - 10.30

9.        Comunicare a președintelui privind deciziile adoptate de coordonatori

Audiere

10.      Coerența normativă și punerea în aplicare a legislației UE în contextul Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții

11 februarie 2014, 10.30 - 11.30

*** Votare ***

11.      Competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială

JURI/7/13507

***I        2013/0268(COD)           COM(2013)0554 – C7-0239/2013

 

Raportor:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

RR – PE526.091v02-00

Fond:

JURI –

 

 

Avize:

EMPL

· Examinare în comisie: vot privind textul convenit

12.      Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a statutului Curții de Justiție a Uniunii Europene prin creșterea numărului judecătorilor din cadrul Tribunalului

JURI/7/09731

***I        2011/0901B(COD)         02074/2011[02] – C7-0126/2012

 

Raportoare:

Alexandra Thein (ALDE)

RR – PE504.284v02-00
AM – PE510.489v01-00

Fond:

JURI –

 

 

Avize:

AFCO

· Examinare în comisie: vot privind textul convenit (de confirmat)

13.      Ordonanța asiguratorie europeană de indisponibilizare a conturilor bancare

JURI/7/06629

***I        2011/0204(COD)           COM(2011)0445 – C7-0211/2011

 

Raportor:

Raffaele Baldassarre (PPE)

RR – PE483.539v02-00
AM – PE510.699v01-00
AM – PE506.176v01-00
DT – PE498.163v02-00

Fond:

JURI –

 

 

Avize:

ECON

· Examinare în comisie: vot privind textul convenit

14.      Redevențele pentru copiile private

JURI/7/12936

               2013/2114(INI)              

 

Raportoare:

Françoise Castex (S&D)

PR – PE519.560v02-00
AM – PE521.789v01-00

Fond:

JURI –

 

 

· Adoptarea proiectului de raport

15.      Pachetele de servicii de călătorie și formulele de călătorie asistate

JURI/7/13318

***I        2013/0246(COD)           COM(2013)0512 – C7-0215/2013

 

Raportoare pentru aviz :

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Fond:

IMCO –

Hans-Peter Mayer (PPE)

AM – PE526.125v01-00

· Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

16.      Parchetul European

JURI/7/14788

               2013/0255(APP)             COM(2013)0534

 

Raportoare pentru aviz :

Evelyn Regner (S&D)

PA – PE526.192v01-00
AM – PE527.985v01-00

Fond:

LIBE –

Salvatore Iacolino (PPE)

PR – PE519.809v01-00
AM – PE527.922v01-00

· Adoptarea proiectului de aviz

17.      Regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre

JURI/7/14640

*             2013/0400(CNS)            COM(2013)0814 – C7-0464/2013

 

Raportoare pentru aviz :

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

PA – PE526.293v01-00
AM – PE528.035v01-00

Fond:

ECON –

Mojca Kleva Kekuš (S&D)

PR – PE526.302v01-00

· Adoptarea proiectului de aviz

18.      Evaluarea justiției în legătură cu justiția penală și statul de drept

JURI/7/15105

 

Raportor pentru aviz :

Tadeusz Zwiefka (PPE)

PA – PE528.063v01-00

· Adoptarea proiectului de aviz

19.      Petiția nr. 0070/2012, adresată de Imre Juhasz, de cetățenie maghiară, însoțită de două semnături, privind o cerere de anulare a Rezoluției nr. 1483/2007 a Consiliului Național Slovac referitoare la caracterul inatacabil al decretelor Beneš

JURI/7/15099

 

Raportor:

Klaus-Heiner Lehne (PPE)

 

· Adoptarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare

*** Sfârșitul votării ***

11 februarie 2014, 11.30 - 12.00

20.      Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă și procedura europeană de somație de plată

JURI/7/14601

***I        2013/0403(COD)           COM(2013)0794 – C7-0414/2013

 

Raportoare:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

Fond:

JURI –

 

 

Avize:

ITRE, IMCO, LIBE

· Schimb de opinii

21.      Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile în ceea ce privește aspecte specifice materialului feroviar rulant

JURI/7/12996

***         2013/0184(NLE)            COM(2013)0349

 

Raportoare:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Fond:

JURI –

 

 

Avize:

TRAN

· Examinarea proiectului de raport

11 februarie 2014, 12.00 - 12.30

Cu ușile închise

22.      Cerere de apărare a imunității parlamentare a lui Mario Borghezio

JURI/7/14637

               2013/2279(IMM)            

 

Raportor:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE524.787v01-00

Fond:

JURI –

 

 

· Audiere

11 februarie 2014, 15.00 - 16.00

23.      Audiere referitoare la legislația UE privind succesiunea și protejarea adulților vulnerabili

11 februarie 2014, 16.00 - 18.30

24.      Protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale

JURI/7/14675

***I        2013/0402(COD)           COM(2013)0813 – C7-0431/2013

 

Raportoare:

Marielle Gallo (PPE)

 

Fond:

JURI –

 

 

Avize:

ITRE, IMCO

· Schimb de opinii

25.      Consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și ale dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale

JURI/7/14667

***I        2013/0407(COD)           COM(2013)0821 – C7-0427/2013

 

Raportoare pentru aviz :

Alexandra Thein (ALDE)

 

Fond:

LIBE –

Renate Weber (ALDE)

 

Avize:

JURI

· Examinarea proiectului de aviz

26.      Subsidiaritate (articolul 38a)

27.      Chestiuni diverse

28.      Reuniuni următoare

· 19 martie 2014, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

· 20 martie 2014, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 6 februarie 2014Notă juridică