PDF 128kWORD 341k

 

Odbor za pravne zadeve

JURI(2014)0210_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 10. februarja 2014, od 15.00 do 18.30

v torek, 11. februarja 2014, od 9.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: Altiero Spinelli (3G-3)

10. februar 2014 od 15.00 do 15.30

1.        Sprejetje dnevnega reda

2.        Sporočila predsednika

3.        Predstavitev študije o pogodbenih razmerjih, sklenjenih z ustvarjalci: zakonodaja in praksa izbranih držav članic

Brez navzočnosti javnosti

10. februar 2014 od 15.30 do 18.30

4.        Sodni spori, v katere je vpleten Parlament (člen 128)

5.        Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev (člen 3)

6.        Zahteva za odvzem poslanske imunitete Richardu Seeberju

JURI/7/14638

               2013/2280(IMM)            

 

Poročevalec:

Francesco Enrico Speroni (EFD)

CM – PE524.807v01-00

Pristojni odbor:

JURI

 

 

· predstavitev

7.        Zahteva za zaščito poslanske imunitete Gabrieleja Albertinija

JURI/7/13799

               2013/2191(IMM)            

 

Poročevalec:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE519.764v01-00

Pristojni odbor:

JURI

 

 

· izmenjava mnenj

· sprejetje

8.        Zahteva za odvzem poslanske imunitete Tadeuszu Cymańskemu

JURI/7/14627

               2013/2278(IMM)            

 

Poročevalec:

Dimiter Stojanov (Dimitar Stoyanov) (NI)

CM – PE524.748v01-00

Pristojni odbor:

JURI

 

 

· obravnava osnutka poročila

· sprejetje osnutka poročila

* * *

Sestanek koordinatorjev

* * *

11. februar 2014 od 9.00 do 10.30

9.        Sporočilo predsednika o sklepih koordinatorjev

Predstavitev

10.      Regulativna skladnost in izvajanje zakonodaje EU v okviru čezatlantskega partnerstva na področju trgovine in naložb

11. februar 2014 od 10.30 do 11.30

*** Glasovanje ***

11.      Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah

JURI/7/13507

***I        2013/0268(COD)           COM(2013)0554 – C7-0239/2013

 

Poročevalec:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

RR – PE526.091v02-00

Pristojni odbor:

JURI

 

 

Mnenje:

EMPL

· obravnava v odboru: glasovanje o dogovorjenem besedilu

12.      Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Statuta Sodišča Evropske unije zaradi povečanja števila sodnikov na Splošnem sodišču

JURI/7/09731

***I        2011/0901B(COD)         02074/2011[02] – C7-0126/2012

 

Poročevalka:

Alexandra Thein (ALDE)

RR – PE504.284v02-00
AM – PE510.489v01-00

Pristojni odbor:

JURI

 

 

Mnenje:

AFCO

· obravnava v odboru: glasovanje o dogovorjenem besedilu (še ni potrjeno)

13.      Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov

JURI/7/06629

***I        2011/0204(COD)           COM(2011)0445 – C7-0211/2011

 

Poročevalec:

Raffaele Baldassarre (PPE)

RR – PE483.539v02-00
AM – PE510.699v01-00
AM – PE506.176v01-00
DT – PE498.163v02-00

Pristojni odbor:

JURI

 

 

Mnenje:

ECON

· obravnava v odboru: glasovanje o dogovorjenem besedilu

14.      Dajatve za zasebno kopiranje

JURI/7/12936

               2013/2114(INI)              

 

Poročevalka:

Françoise Castex (S&D)

PR – PE519.560v02-00
AM – PE521.789v01-00

Pristojni odbor:

JURI

 

 

· sprejetje osnutka poročila

15.      Paketna potovanja in pomoč pri organizaciji potovanja

JURI/7/13318

***I        2013/0246(COD)           COM(2013)0512 – C7-0215/2013

 

Pripravljavka mnenja:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Pristojni odbor:

IMCO –

Hans-Peter Mayer (PPE)

AM – PE526.125v01-00

· sprejetje osnutka mnenja v obliki pisma

16.      Evropsko javno tožilstvo

JURI/7/14788

               2013/0255(APP)             COM(2013)0534

 

Pripravljavka mnenja:

Evelyn Regner (S&D)

PA – PE526.192v01-00
AM – PE527.985v01-00

Pristojni odbor:

LIBE –

Salvatore Iacolino (PPE)

PR – PE519.809v01-00
AM – PE527.922v01-00

· sprejetje osnutka mnenja

17.      Skupni sistem obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic

JURI/7/14640

*             2013/0400(CNS)            COM(2013)0814 – C7-0464/2013

 

Pripravljavka mnenja:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

PA – PE526.293v01-00
AM – PE528.035v01-00

Pristojni odbor:

ECON –

Mojca Kleva Kekuš (S&D)

PR – PE526.302v01-00

· sprejetje osnutka mnenja

18.      Ocena pravosodja na področju kazenskega prava in pravne države

JURI/7/15105

 

Pripravljavec mnenja:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

PA – PE528.063v01-00

· sprejetje osnutka mnenja

19.      Peticija št. 0070/2012, ki jo je vložil Imre Juhasz (madžarski državljan) in vsebuje dva podpisa, o zahtevi za razveljavitev resolucije 1483/2007 slovaškega narodnega sveta v zvezi z nedotakljivostjo Beneševih dekretov

JURI/7/15099

 

Poročevalec:

Klaus-Heiner Lehne (PPE)

 

· sprejetje osnutka mnenja v obliki pisma

*** Konec glasovanja ***

11. februar 2014 od 11.30 do 12.00

20.      Evropski postopek v sporih majhne vrednosti in evropski plačilni nalog

JURI/7/14601

***I        2013/0403(COD)           COM(2013)0794 – C7-0414/2013

 

Poročevalka:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

Pristojni odbor:

JURI

 

 

Mnenje:

ITRE, IMCO, LIBE

· izmenjava mnenj

21.      Konvencija o mednarodnih zavarovanjih na premični opremi v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na železniška vozna sredstva

JURI/7/12996

***         2013/0184(NLE)            COM(2013)0349

 

Poročevalka:

Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

 

Pristojni odbor:

JURI

 

 

Mnenje:

TRAN

· obravnava osnutka poročila

11. februar 2014 od 12.00 do 12.30

Brez navzočnosti javnosti

22.      Zahteva za zaščito poslanske imunitete Maria Borghezia

JURI/7/14637

               2013/2279(IMM)            

 

Poročevalec:

Bernhard Rapkay (S&D)

CM – PE524.787v01-00

Pristojni odbor:

JURI

 

 

· predstavitev

11. februar 2014 od 15.00 do 16.00

23.      Predstavitev o pravu EU na področju dedovanja in zaščiti ranljivih odraslih

11. februar 2014 od 16.00 do 18.30

24.      Varovanje nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem

JURI/7/14675

***I        2013/0402(COD)           COM(2013)0813 – C7-0431/2013

 

Poročevalka:

Marielle Gallo (PPE)

 

Pristojni odbor:

JURI –

 

 

Mnenje:

ITRE, IMCO

· izmenjava mnenj

25.      Krepitev nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku

JURI/7/14667

***I        2013/0407(COD)           COM(2013)0821 – C7-0427/2013

 

Pripravljavka mnenja:

Alexandra Thein (ALDE)

 

Pristojni odbor:

LIBE –

Renate Weber (ALDE)

 

Mnenje:

JURI

· obravnava osnutka mnenja

26.      Subsidiarnost (člen 38a Poslovnika)

27.      Razno

28.      Naslednja seja

· 19. marca 2014, od 9.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

· 20. marca 2014, od 9.00 do 12.30 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 6. februar 2014Pravno obvestilo