PDF 199kWORD 68k

 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

 

LIBE7/03713

KUULEMISTILAISUUS

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjuminen

Kokous

Tiistai 28. syyskuuta 2010 klo klo 15.00–18.30

Keskiviikko 29. syyskuuta 2010 klo 9.00–12.30

Bryssel

Kokoushuone: PHS 1 A 002

 

 

 

JOHDANTO

 

 

Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta järjestää julkisen kuulemistilaisuuden aiheesta "Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjuminen".

Kuulemistilaisuus järjestetään, koska komissio on esittänyt uuden lainsäädäntöehdotuksen (parhaillaan Euroopan parlamentin käsittelyssä) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta (KOM(2010)0094).

Kuulemisen tarkoituksena on antaa EU:n muille toimielimille, elimille ja virastoille, kansainvälisille järjestöille, kansalaisjärjestöille ja asiantuntijoille tilaisuus ottaa julkisesti kantaa edellä mainittuun ehdotukseen ja saattaa kantansa Euroopan parlamentin jäsenten tietoon.

Kuulemisessa on tarkoitus saada parempi kuva muun muassa rikoslain määritelmistä, seuraamuksista, oikeuskäytännöistä, verkkosivustojen sulkemisesta, seksuaalisen itsemääräämisoikeuden suojaikärajasta ja muista asiaan liittyvistä näkökohdista.

Asialista

28. syyskuuta 2010

 

15.00–15.20          Avaus- ja alustuspuheenvuorot

 

15.00–15.10         Tilaisuuden avaus- ja alustuspuheenvuoro: Roberta ANGELILLI, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan esittelijä

15.10–15.15         Petra KAMMEREVERT, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon valmistelija

15.15–15.20         Marina YANNAKOUDAKIS, naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon valmistelija

 

15.20–16.30         JAKSO I: EU:N TOIMIELIMET JA ELIMET

 

15.20–15.30         Maria ÅSENIUS, komissaari Cecilia Malmströmin kabinettipäällikkö, Euroopan komissio

15.30–15.40         Euroopan unionin neuvosto

15.40–15.50         Madi SHARMA, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

15.50–16.00         Morten KJAERUM, Euroopan unionin perusoikeusviraston johtaja

16.00–16.10         Giovanni BUTTARELLI, Euroopan tietosuojavaltuutettu

16.10–16.30         Euroopan parlamentin jäsenten kyselytunti

 

16.30–17.20  JAKSO II: RIKOSLAKIASIANTUNTIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ JA KOKEMUKSIA

 

16.30–16.40         Ola LAURELL, Eurojust, Ruotsin edustaja Eurojustin lastensuojelukysymyksiä käsittelevässä yhteyspisteessä

16.40–16.50         Troels OERTING, Europolin apulaisjohtaja

16.50–17.20         Euroopan parlamentin jäsenten kyselytunti

 

17.20–18.20          JAKSO III – KANSAINVÄLINEN NÄKÖKULMA

 

17.20-17.30          Najat M’jid MAALLA, lapsikauppaa, lapsiprostituutiota ja lapsipornografiaa tarkasteleva YK:n erityisraportoija (vahvistetaan myöhemmin)

17.30 -17.40         Regina JENSDOTTIR, Euroopan neuvosto, lasten oikeuksia käsittelevän jaoston päällikkö

17.40–17.50 Gordon ALEXANDER, johtaja, UNICEF Innocenti Research Centre (vahvistetaan myhöhemmin)

17.50–18.00         Mary BANOTTI, International Centre for Missing and exploited children

18.00–18.20         Euroopan parlamentin jäsenten kyselytunti

 

18.20–18.30          Esittelijän loppukommentit

 

29. syyskuuta 2010: Kuulemistilaisuuden jatko

 

9.00–9.10             Alkukommentit: Roberta ANGELILLI, kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan esittelijä

 

9.10 – 10.40         JAKSO I – KANSALLINEN NÄKÖKULMA JA PARHAAT KÄYTÄNNÖT

 

9.10–9.20             Björn-Erik LUDVIGSEN, Interpol

9.20–9.30             Domenico VULPIANI, Italian sisäministeri, Coordinatore presso il Dipartimento della Sicurezza Pubblica per la sicurezza informatica e la protezione delle Infrastrutture Critiche

9.30–9.40             Sigrid VALENTIN, Saksan keskusrikospoliisi BKA (vahvistetaan myöhemmin)

9.40–9.50             Gabrielle SHAW, johtaja, International and Relations of the Child Exploitation and Online Protection Centre (CEOP)

9.50–10.00          Julia von WEILER, Innocence in danger ‑järjestö

10.00–10.10         Björn SELLSTRÖM, Ruotsin poliisin edustaja

10.10–10.40         Euroopan parlamentin jäsenten kyselytunti

 

10.40–12.20          JAKSO II – KANSALAISYHTEISKUNTA

 

10.40–10.50         Diana SUTTON, osastopäällikkö, Public Affairs and Campaigns Unit, National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC, UK)

10.50–11.00         Peter ROBBINS, OBE, QPM, Internet Watch Foundationin johtaja

11.00–11.10         Joe McNAMEE, European Digital Rights ‑järjestön koordinaattori

11.10–11.20         John CARR, European NGO Alliance for Child Safety Online (ENACSO)

11.20–11.30         Valerio NERI, Italian Pelastakaa lapset ‑järjestön johtaja

11.30–11.40         Sir Francis G. JACOBS, Missing Children Europe ‑järjestön puheenjohtaja

11.40–11.50         Marco SCARPATI, johtaja, ECPAT Italy (End Child Prostitution, Pornography and Trafficking)

 

11.50–12.20          Euroopan parlamentin jäsenten kyselytunti

 

12.20–12.30          Loppukommentit

LIITE I

 

 

KÄYTÄNNÖN OHJEITA KESKUSTELUA VARTEN

 

 

•             Jotta mahdollisimman monet parlamentin jäsenet voisivat osallistua keskusteluun, puheaika on rajoitettu kahteen minuuttiin puheenvuoroa tai kysymystä kohti.

•             Puheenvuoroa pyytäviä jäseniä kehotetaan ilmoittamaan siitä puheenjohtajalle ilmoittamalla nimensä ja parlamenttinsa erillisellä lomakkeella. Puheenvuorot annetaan jäsenille pyyntöjen saapumisjärjestyksessä ja vuorotellen kahdelle kansallisten parlamenttien jäsenelle ja yhdelle Euroopan parlamentin jäsenelle ja niin edelleen.

•             Puhujat, jotka haluavat täydentää puheenvuorojaan, voivat toimittaa etukäteen asiakirjoja (mielellään englannin- tai ranskankielisinä) sihteeristölle (sähköpostiosoite:
ip-libe@europarl.europa.eu). Nämä asiakirjat ovat saatavilla kokouksen aikana.

•             Kokousasiakirjoja lisätään jatkuvasti LIBE-valiokunnan kuulemisia koskevalle verkkosivustolle http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE

 

 

TÄRKEÄÄ TIETOA TILAISUUTEEN OSALLISTUVILLE

 

Tilaisuus on avoin yleisölle. Osallistujien, joilla ei ole Euroopan parlamentin kulkulupaa, on turvallisuussyistä kuitenkin hankittava kulkulupa etukäteen. Kulkuluvan hakijoita pyydetään ottamaan yhteyttä sihteeristöön (ip-libe@europarl.europa.eu) viimeistään 20. syyskuuta 2010 klo 12.00. Sihteeristölle on ilmoitettava hakijan koko nimi, osoite ja syntymäaika. Ilman näitä tietoja turvallisuudesta vastaava yksikkö ei voi myöntää kulkulupaa.

 

 

 

Sihteeristö

Puhelin

Osoite

Sähköposti

Anze ERBEZNIK

Hallintovirkamies

+32.2.28 32811

European Parliament

Rue Wiertz 60

RMD 04J020

B-1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu

Michela LUCCHINI

Assistentti

+32.2.28 34090

European Parliament

Rue Wiertz 60

RMD 04J049

B-1047 Brussels

Anny BHAN

Assistentti

+32.2.28 43705

European Parliament

Rue Wiertz 60

RMD 04J008

B-1047 Brussels

 

Päivitetty viimeksi: 27. syyskuuta 2010Oikeudellinen huomautus