PDF 207kWORD 75k

 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

 

LIBE/7/03713

UZKLAUSĪŠANA

 

Seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošana

 

Otrdien, 2010. gada 28. septembrī, plkst. 15.00–18.30

Trešdien, 2010. gada 29. septembrī, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpa: PHS 1 A 002

 

 

IEVADS

 

 

Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja rīko atklātu uzklausīšanu par tematu „Seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošana”.

Uzklausīšana tiek rīkota saistībā ar jaunu likumdošanas priekšlikumu (par kuru pašlaik notiek debates Eiropas Parlamentā) Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu (COM(2010)0094).

Šīs uzklausīšanas mērķis ir sniegt iespēju citām ES iestādēm, struktūrām un aģentūrām, starptautiskajām organizācijām, NVO un ekspertiem publiski komentēt iepriekšminēto likumdošanas priekšlikumu un paust savu viedokli Eiropas Parlamenta deputātiem.

Precīzāk, šīs uzklausīšanas mērķis ir gūt labāku priekšstatu par tādiem tematiem kā krimināltiesību definīcijas, sodi, jurisdikcija, tīmekļa vietņu bloķēšana, dzimumpilngadības vecums un citi saistīti jautājumi.

Programma

2010. gada 28. septembrī

 

15.00–15.20 Atklāšana un ievads

 

15.00–15.10         Atklāšana un LIBE referentes Roberta Angelilli ievadruna

15.10–15.15         Kultūras un izglītības komitejas (CULT) atzinuma sagatavotāja Petra Kammerevert

15.15–15.20         Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas (FEMM) atzinuma sagatavotāja Marina Yannakoudakis

 

15.20–16.30         I DAĻA — ES IESTĀDES UN STRUKTŪRAS

 

15.20–15.30         Eiropas Komisijas komisāres Cecilia Malmström biroja vadītāja Maria Åsenius

15.30–15.40         Eiropas Savienības Padomes pārstāvji

15.40–15.50         Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas pārstāve Madi Sharma

15.50–16.00         Eiropas Pamattiesību aģentūras direktors Morten Kjaerum

16.00–16.10         Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs Giovanni Buttarelli

16.10–16.30         Jautājumu un atbilžu laiks, piedaloties EP deputātiem

 

16.30–17.20  II DAĻA — KRIMINĀLTIESĪBU STRUKTŪRU VIEDOKLIS UN PIEREDZE

 

16.30–16.40         Zviedrijas valsts pārstāvis Eirojustā, Eirojusta kontaktpersona bērnu aizsardzības jautājumos Ola Laurell

16.40–16.50         Eiropola direktora vietnieks Troels Oerting

16.50–17.20          Jautājumu un atbilžu laiks, piedaloties EP deputātiem

 

17.20–18.20          III DAĻA — STARPTAUTISKĀ PERSPEKTĪVA

 

17.20–17.30         Apvienoto Nāciju Organizācijas īpašā referente par bērnu tirdzniecību, prostitūciju un pornogrāfiju Najat M’jid Maalla (vēl jāapstiprina)

17.30–17.40         Eiropas Padomes Bērnu tiesību politikas nodaļas vadītāja Regina Jensdottir

17.40–17.50         UNICEF Innocenti pētījumu centra direktors Gordon Alexander (vēl jāapstiprina)

17.50–18.00         Starptautiskā pazudušo un izmantoto bērnu centra pārstāve Mary Banotti

18.00–18.20          Jautājumu un atbilžu laiks, piedaloties EP deputātiem

 

18.20–18.30          Referentes noslēguma piezīmes

 

2010. gada 29. septembrī — turpinājums uzklausīšanai

 

9.00–9.10             LIBE komitejas referentes Roberta Angelilli ievada piezīmes

 

9.10–10.40           I DAĻA — NACIONĀLĀ PERSPEKTĪVA UN PARAUGPRAKSE

 

9.10–9.20             Interpola pārstāvis Björn-Erik Ludvigsen

9.20–9.30             Itālijas Iekšlietu ministrijas Sabiedrības drošības departamenta koordinators informācijas drošības un kritisko infrastruktūru aizsardzības jautājumos Domenico Vulpiani

9.30–9.40             Vācijas Federālās kriminālpolicijas biroja (BKA) pārstāvis Sigrid Valentin (vēl jāapstiprina)

9.40–9.50             Bērnu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas un tiešsaistes aizsardzības centra (CEOP) starptautisko attiecību vadītāja Gabrielle Shaw

9.50–10.00          Organizācijas Innocence in danger pārstāve Julia von Weiler

10.00–10.10         Zviedrijas policijas darbinieks Björn Sellström

10.10–10.40         Jautājumu un atbilžu laiks, piedaloties EP deputātiem

 

10.40–12.20          II DAĻA — PILSONISKĀ SABIEDRĪBA

 

10.40–10.50         Valsts biedrības nežēlīgas izturēšanās pret bērniem novēršanai (NSPCC, Apvienotā Karaliste) Sabiedrisko lietu un kampaņu nodaļas vadītāja Diana Sutton

10.50–11.00         Britu Impērijas ordeņa virsnieks, Karalienes Policijas medaļas saņēmējs, Interneta uzraudzības organizācijas (Internet Watch Foundation) izpilddirektors Peter Robbins

11.00–11.10         Eiropas digitālo tiesību organizācijas (European Digital Rights) aizstāvības koordinators Joe McNamee

11.10–11.20         Eiropas NVO „Apvienība bērnu drošībai internetā” (ENACSO) pārstāvis John Carr

11.20–11.30         Itālijas organizācijas „Glābiet bērnus” izpilddirektors Valerio Neri

11.30–11.40         Apvienības Missing Children Europe priekšsēdētājs sers Francis G. Jacobs

11.40–11.50         Itālijas ECPAT tīkla (Izbeigt bērnu prostitūciju, bērnu pornogrāfiju un tirdzniecību ar bērniem seksuālas izmantošanas nolūkā) izpilddirektors Marco Scarpati

 

11.50–12.20          Jautājumu un atbilžu laiks, piedaloties EP deputātiem

 

12.20–12.30          Noslēguma piezīmes

I PIELIKUMS

 

 

PRAKTISKI NORĀDĪJUMI PAR DEBATĒM

 

 

•             Lai pēc iespējas lielāks skaits parlamenta deputātu varētu piedalīties debatēs, katram jautājumam atvēlētais laiks ir ierobežots līdz divām minūtēm.

•             Deputāti, kuri vēlas uzstāties, tiek aicināti pieteikties priekšsēdētājam, norādot savu vārdu un pārstāvēto parlamentu tam paredzētā sarakstā. Vārds deputātiem tiks dots pieteikumu saņemšanas kārtībā, un pēc katriem diviem valstu parlamentu deputātiem uzstājas viens Eiropas Parlamenta deputāts.

•             Dalībnieki, kuri vēlas papildināt savas runas, to var izdarīt rakstiski, iepriekš iesniedzot dokumentu (vēlams angļu vai franču valodā) sekretariātā (e-pasts:

ip-libe@europarl.europa.eu). Šie dokumenti tiks izdalīti sanāksmes laikā.

Sanāksmes dokumenti tiks pakāpeniski pievienoti LIBE komitejas uzklausīšanu sadaļā: http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE

 

 

SVARĪGS PAZIŅOJUMS TIEM, KURI VĒLAS APMEKLĒT

SANĀKSMI

 

Šī sanāksme ir atklāta. Tomēr drošības apsvērumu dēļ dalībniekiem, kuriem nav Eiropas Parlamenta ieejas kartes, iepriekš ir jāsaņem caurlaides. Tiem, kuri vēlas saņemt caurlaides, jāvēršas sekretariātā (ip-libe@europarl.europa.eu) līdz 2010. gada 20. septembra plkst. 12.00. Ir īpaši svarīgi norādīt vārdu un uzvārdu, adresi un dzimšanas datumu. Ja netiks norādīta šī informācija, Drošības dienests caurlaides neizsniegs.

 

 

 

Semināra sekretariāts

Tālruņa Nr.

Adrese

E-pasta adrese

Anze Erbeznik

administratore

+32.2.28 32811

European Parliament

Rue Wiertz 60

RMD 04J020

B-1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu

Michela Lucchini

asistente

+32.2.28 34090

European Parliament

Rue Wiertz 60

RMD 04J049

B-1047 Brussels

Anny Bhan

asistente

+32.2.28 43705

European Parliament

Rue Wiertz 60

RMD 04J008

B-1047 Brussels

 

 

 

Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 20. septembraJuridisks paziņojums