PDF 204kWORD 68k

 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

 

LIBE_OJ7/03713

ONTWERPAGENDA

 

 

De bestrijding van seksueel misbruik,

seksuele uitbuiting van kinderen

en kinderpornografie

 

Hoorzitting

dinsdag 28 september 2010, 15.00 - 18.30 uur

woensdag 29 september 2010, 9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal PHS 1 A 002

 

INLEIDING

 

 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement organiseert een openbare hoorzitting over "De bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie".

De hoorzitting wordt georganiseerd in verband met een nieuw wetsvoorstel (dat momenteel in behandeling is in het Europees Parlement) voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (COM(2010)0094).

Het doel van de hoorzitting is om andere EU-instellingen, -organen en -agentschappen, internationale organisaties, NGO's en deskundigen de gelegenheid te bieden openbaar commentaar te leveren op het genoemde wetsvoorstel en om hun standpunt kenbaar te maken bij de EP-leden.

Meer specifiek is de hoorzitting bedoeld om een beter beeld te krijgen van onderwerpen als strafrechtelijke definities, sancties, rechtspraak, het blokkeren van websites, seksuele meerderjarigheid en andere gerelateerde kwesties.

Agenda

28 september 2010

 

15.00 - 15.20        Opening en inleiding

 

15.00 - 15.10        Opening en inleiding door LIBE-rapporteur Mevr. Roberta ANGELILLI

15.10 - 15.15        Mevr. Petra KAMMEREVERT, rapporteur voor advies van de Commissie cultuur en onderwijs (CULT)

15.15 - 15.20        Mevr. Marina YANNAKOUDAKIS, rapporteur voor advies van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM)

 

15.20 - 16.30        SESSIE I: EU-INSTELLINGEN EN ORGANEN

 

15.20 - 15.30        Mevr. Maria ÅSENIUS, kabinetschef van commissaris Cecilia Malmström, Europese Commissie

15.30 - 15.40        Raad van de Europese Unie

15.40 - 15.50        Mevr. Madi Sharma, Europees Economisch en Sociaal Comité

15.50 - 16.00        Dhr. Morten KJAERUM, directeur van het Europees Bureau voor de grondrechten

16.00 - 16.10        Dhr. Giovanni BUTTARELLI, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

16.10 - 16.30        Rondvraag met EP-leden

 

16.30 - 17.20  SESSIE II: STANDPUNT EN ERVARINGEN VAN STRAFRECHTELIJKE ORGANEN

 

16.30 - 16.40        Dhr. Ola LAURELL, nationaal Eurojust-lid voor Zweden, contactpersoon bij Eurojust voor kinderbeschermingskwesties

16.40 - 16.50        Dhr. Troels OERTING, assistent-directeur Europol

16.50 - 17.20                  Rondvraag met EP-leden

 

17.20 - 18.20         SESSIE III: INTERNATIONAAL PERSPECTIEF

 

17.20-17.30          Mevr. Najat M’jid MAALLA, speciaal rapporteur van de Verenigde Naties inzake kinderhandel, -prostitutie en -pornografie (onder voorbehoud)

17.30 -17.40         Mevr. Regina JENSDOTTIR, Raad van Europa, hoofd van de Beleidsafdeling Rechten van het kind

17.40 - 17.50        Dhr. Gordon ALEXANDER, directeur onderzoekscentrum Unicef Innocenti (onder voorbehoud)

17.50 - 18.00        Mevr. Mary BANOTTI, Internationaal Centrum voor vermiste en uitgebuite kinderen (ICMEC)

18.00 - 18.20                  Rondvraag met EP-leden

 

18.20 - 18.30                  Slotopmerkingen van de rapporteur

 

29 september 2010: Voortzetting van de hoorzitting

 

9.00 - 9.10            Openingswoord door LIBE-rapporteur Mevr. Roberta ANGELILLI

 

9.10 – 10.40         SESSIE I: NATIONAAL PERSPECTIEF EN OPTIMALE WERKMETHODEN

 

9.10 - 9.20            Dhr. Björn-Erik LUDVIGSEN, Interpol

9.20 - 9.30            Dhr. Domenico VULPIANI, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Italië, Afdeling openbare veiligheid, coördinator cyberveiligheid en de bescherming van kritieke infrastructuur

9.30 - 9.40            Dhr. Sigrid VALENTIN, Duitse federale recherche-informatiedienst (BKA) (onder voorbehoud)

9.40 - 9.50            Mevr. Gabrielle SHAW, hoofd internationale betrekkingen van het CEOP (Child Exploitation and Online Protection Centre)

9.50 - 10.00         Mevr. Julia von WEILER, Innocence in danger

10.00 - 10.10        Dhr. Björn SELLSTRÖM, politieagent uit Zweden

10.10 - 10.40        Rondvraag met EP-leden

 

10.40 - 12.20         SESSIE II: MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

 

10.40 - 10.50        Mevr. Diana SUTTON, hoofd Afdeling openbare aangelegenheden en campagnes, National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC, Verenigd Koninkrijk)

10.50 - 11.00        Dhr. Peter ROBBINS, Officer of the British Empire, Queen's Police Medal, uitvoerend directeur Internet Watch Foundation

11.00 - 11.10        Dhr. Joe McNAMEE, coördinator advocatuur, European Digital Rights

11.10 - 11.20        Dhr. John CARR, European NGO Alliance for Child Safety Online (ENACSO)

11.20 - 11.30        Dhr. Valerio NERI, uitvoerend directeur Save the Children Italië

11.30 - 11.40        Dhr. Francis G. JACOBS, voorzitter Missing Children Europa

11.40 - 11.50        Dhr. Marco SCARPATI, uitvoerend directeur ECPAT Italië (End Child Prostitution, Pornography and Trafficking)

 

11.50 - 12.20                  Rondvraag met EP-leden

 

12.20 - 12.30                  Slotopmerkingen

BIJLAGE I

 

 

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR HET DEBAT

 

 

•             Om zo veel mogelijk afgevaardigden de gelegenheid te geven het woord te voeren, is de spreektijd beperkt tot twee minuten per bijdrage of vraag.

•             Leden die het woord vragen, wordt vriendelijk verzocht de voorzitter hiervan in kennis te stellen door middel van een speciaal blad waarop hun naam en parlement zijn vermeld. De leden krijgen het woord in de volgorde waarin hun verzoek is ontvangen, waarbij steeds twee leden van nationale parlementen worden gevolgd door één lid van het Europees Parlement.

•             Sprekers die aanvullende informatie bij hun voordracht wensen te verstrekken, kunnen de schriftelijke tekst (bij voorkeur in het Engels of Frans) vooraf naar het secretariaat sturen (email:

ip-libe@europarl.europa.eu). Deze stukken zullen tijdens de vergadering worden rondgedeeld.

De vergaderstukken worden geleidelijk toegevoegd aan de sectie Hoorzittingen op de website van LIBE: http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE

 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR DEGENEN DIE DE

BIJEENKOMST WILLEN BIJWONEN

 

Deze bijeenkomst is openbaar. Uit veiligheidsoverwegingen echter dienen deelnemers die niet over een toegangspas van het Europees Parlement beschikken deze van tevoren aan te vragen. Degenen die een pas willen aanvragen dienen hiertoe vóór 20 september 2010 contact op te nemen met het secretariaat (ip-libe@europarl.europa.eu). Het is van essentieel belang dat u daarbij uw volledige naam, adres en geboortedatum vermeldt. Zonder deze gegevens zal de veiligheidsdienst geen toegangspasjes afgeven.

 

 

 

Secretariaat van de hoorzitting

Telefoon

Adres

E-mailadres

Anze ERBEZNIK

Administrateur

+32.2.28 32811

Europees Parlement

Wiertzstraat 60

RMD 04J020

B-1047 Brussel

ip-libe@europarl.europa.eu

Michela LUCCHINI

Assistent

+32.2.28 34090

Europees Parlement

Wiertzstraat 60

RMD 04J049

B-1047 Brussel

Anny BHAN

Assistent

+32.2.28 43705

Europees Parlement

Wiertzstraat 60

RMD 04J008

B-1047 Brussel

 

Laatst bijgewerkt op: 27 september 2010Juridische mededeling