PDF 222kWORD 78k

 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

 

LIBE/7/03713

WYSŁUCHANIE

 

Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych

i wykorzystywania seksualnego dzieci

oraz pornografii dziecięcej

 

wtorek, 28 września 2010 r., w godz. 15.00-18.30

środa, 29 września 2010 r., w godz. 9.00-12.30

Bruksela

sala PHS 1 A 002

 

 

WSTĘP

 

 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego organizuje wysłuchanie publiczne zatytułowane: „Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej”.

Wysłuchanie to organizowane jest w związku z nowym wnioskiem legislacyjnym (będącym obecnie przedmiotem dyskusji w Parlamencie Europejskim) dotyczącym dyrektywy Parlamentu europejskiego i Rady w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej (COM(2010)0094).

Celem wysłuchania jest umożliwienie innym instytucjom, organom i agencjom unijnym, organizacjom międzynarodowym, organizacjom pozarządowym i ekspertom publicznego wypowiedzenia się w sprawie rzeczonego wniosku legislacyjnego oraz przedstawienia swoich opinii posłom do Parlamentu.

Celem jest w szczególności uzyskanie lepszego obrazu sytuacji w takich kwestiach jak definicje prawa karnego, kary, jurysdykcja, blokowanie stron internetowych, wiek wystarczający do wyrażenia zgody na swój udział w czynnościach o charakterze seksualnym oraz innych kwestii z tym związanych.

Porządek prac

28 września 2010 r.

 

15.00 - 15.20        Otwarcie i wprowadzenie

 

15.00 - 15.10        Otwarcie i wprowadzenie dokonane przez sprawozdawczynię komisji LIBE Robertę ANGELILLI

15.10 - 15.15        Petra KAMMEREVERT, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (Komisja Kultury i Edukacji)

15.15 - 15.20        Marina YANNAKOUDAKIS, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia)

 

15.20 - 16.30        SESJA I: INSTYTUCJE I ORGANY UNIJNE

 

15.20 - 15.30        Maria ÅSENIUS, dyrektor biura Komisarz Cecilii Malmström, Komisja Europejska

15.30 - 15.40        Rada Unii Europejskiej

15.40 - 15.50        Madi SHARMA, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

15.50 - 16.00        Morten KJAERUM, dyrektor Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej

16.00 - 16.10        Giovanni BUTTARELLI, Europejski Inspektor Ochrony Danych

16.10 - 16.30        Tura pytań i odpowiedzi z udziałem posłów do PE

 

16.30 - 17.20  SESJA II: OPINIA I DOŚWIADCZENIE ORGANÓW PRAWA KARNEGO

 

16.30 - 16.40        Ola LAURELL, krajowy członek Eurojustu (Szwecja), punkt kontaktowy Eurojustu ds. kwestii związanych z ochroną dzieci

16.40 - 16.50        Troels OERTING, zastępca dyrektora Europolu

16.50 - 17.20                  Tura pytań i odpowiedzi z udziałem posłów do PE

 

17.20 - 18.20         SESJA III: PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA

 

17.20-17.30          Najat M’jid MAALLA, specjalny sprawozdawca ONZ ds. handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji oraz dziecięcej pornografii (do potwierdzenia)

17.30 -17.40         Regina JENSDOTTIR, Rada Europy, szefowa Wydziału ds. Polityk w zakresie Praw Dzieci

17.40 - 17.50        Gordon ALEXANDER, dyrektor UNICEF Innocenti Research Centre (do potwierdzenia)

17.50 - 18.00        Mary BANOTTI, Międzynarodowe Centrum ds. Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci

18.00 - 18.20                  Tura pytań i odpowiedzi z udziałem posłów do PE

 

18.20 - 18.30                  Uwagi końcowe sprawozdawcy

 

29 września 2010 r.: ciąg dalszy wysłuchania

 

9.00 - 9.10            Uwagi wstępne sprawozdawczyni komisji LIBE Roberty ANGELILLI

 

9.10 – 10.40         SESJA I: PERSPEKTYWA KRAJOWA I DOBRE PRAKTYKI

 

9.10 - 9.20            Björn-Erik LUDVIGSEN, Interpol

9.20 - 9.30            Domenico VULPIANI, przedstawiciel włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, koordynator w Departamencie Bezpieczeństwa Publicznego na rzecz bezpieczeństwa informatycznego i ochrony Infrastruktury Krytycznej

9.30 - 9.40            Sigrid VALENTIN, Federalne Biuro Policji Kryminalnej (BKA), Niemcy (do potwierdzenia)

9.40 - 9.50            Gabrielle SHAW, dyrektor ds. stosunków międzynarodowych organizacji CEOP (ang. Child Exploitation and Online Protection Centre)

9.50 - 10.00         Julia von WEILER, organizacja Innocence in Danger (pl.: Niewinność w niebezpieczeństwie)

10.00 - 10.10        Björn SELLSTRÖM, szwedzki funkcjonariusz policji

10.10 - 10.40        Tura pytań i odpowiedzi z udziałem posłów do PE

 

10.40 - 12.20         SESJA II: SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

 

10.40 - 10.50        Diana SUTTON, dyrektor Wydziału Spraw Publicznych i Kampanii, Brytyjskie Krajowe Towarzystwo Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci (NSCPP)

10.50 - 11.00        Peter ROBBINS, OBE, QPM, dyrektor wykonawczy Internet Watch Foundation

11.00 - 11.10        Joe McNAMEE, koordynator ds. adwokatury, European Digital Rights

11.10 - 11.20        John CARR, Europejski Sojusz Organizacji Pozarządowych na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie (ENACSO)

11.20 - 11.30        Valerio NERI, dyrektor wykonawczy organizacji Save the Children, Włochy

11.30 - 11.40        Francis G. JACOBS, przewodniczący organizacji Missing Children Europe

11.40 - 11.50        Marco SCARPATI, dyrektor wykonawczy ECPAT (ang. End Child Prostitution, Pornography and Trafficking)

 

11.50 - 12.20                  Tura pytań i odpowiedzi z udziałem posłów do PE

 

12.20 - 12.30                  Uwagi końcowe

ZAŁĄCZNIK I

 

 

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI ODNOŚNIE DO DEBATY

 

 

•             W celu umożliwienia udziału jak największej liczbie parlamentarzystów, czas na wypowiedź lub zadanie pytania podczas dyskusji jest ograniczony do dwóch minut.

•             Posłowie pragnący zabrać głos są proszeni o poinformowanie o tym przewodniczącego poprzez wskazanie ich nazwiska i parlamentu na specjalnej karcie. Głos zostanie udzielony posłom w kolejności otrzymania ich zgłoszeń w porządku: dwóch posłów do parlamentów państw członkowskich, a następnie poseł do Parlamentu Europejskiego itd.

•             Mówcy, którzy chcieliby uzupełnić prezentacje, mogą uczynić to na piśmie, przesyłając z wyprzedzeniem dokumenty (najlepiej w jęz. angielskim lub francuskim) do sekretariatu (e-mail:

ip-libe@europarl.europa.eu). Dokumenty te zostaną rozdane podczas spotkania.

Dokumenty z posiedzenia będą systematycznie dodawane do sekcji poświęconej wysłuchaniom na stronie Komisji LIBE: http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=PL&body=LIBE

 

 

WAŻNA UWAGA DLA OSÓB PRAGNĄCYCH UCZESTNICZYĆ W 

POSIEDZENIU

 

Niniejsze posiedzenie jest otwarte dla publiczności. Jednak ze względów bezpieczeństwa uczestnicy nieposiadający karty wstępu wystawionej przez Parlament Europejski muszą uprzednio uzyskać przepustkę. Osoby pragnące uzyskać przepustkę powinny skontaktować się z sekretariatem (ip-libe@europarl.europa.eu) przed dniem 20 września 2010 r., w południe. Należy podać pełne imię i nazwisko, adres oraz datę urodzenia. W braku powyższych danych służby ochrony nie wydadzą żadnej przepustki.

 

 

 

Sekretariat Seminarium

Nr telefonu

Adres

Adres e-mail

Anze ERBEZNIK

Administrator

+32.2.28 32811

Parlament Europejski

Rue Wiertz 60

RMD 04J020

B-1047 Bruksela

ip-libe@europarl.europa.eu

Michela LUCCHINI

Asystentka

+32.2.28 34090

Parlament Europejski

Rue Wiertz 60

RMD 04J049

B-1047 Bruksela

Anny BHAN

Asystentka

+32.2.28 43705

Parlament Europejski

Rue Wiertz 60

RMD 04J008

B-1047 Bruksela

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2010Informacja prawna