PDF 195kWORD 81k

 

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

 

LIBE/7/03713

AUDIERE

 

Combaterea abuzului sexual asupra copiilor,

a exploatării sexuale a copiilor

şi a pornografiei infantile

 

Marţi, 28 septembrie 2010, 15.00 - 18.30

Miercuri, 29 septembrie 2010, 9.00 - 12.30

Bruxelles

Sala: PHS 1 A 002

 

 

INTRODUCERE

 

 

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne a Parlamentului European organizează o audiere publică pe tema „Combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile”.

Audierea este organizată în legătură cu o nouă propunere legislativă (dezbătută în prezent în Parlamentul European) de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile (COM(2010)0094).

Scopul audierii este de a oferi altor instituţii ale UE, organisme şi agenţii, organizaţii internaţionale, ONG-uri şi experţi posibilitatea de a comenta în public asupra propunerii legislative menţionate şi de a-şi exprima opinia în prezenţa deputaţilor din Parlamentul European.

În detaliu, scopul audierii este de a obţine o imagine mai clară asupra unor subiecte cum ar fi definiţiile dreptului penal, penalităţi, jurisdicţie, blocarea paginilor web, vârsta pentru consimţământ sexual şi alte probleme conexe.

Programul lucrărilor

28 septembrie 2010

 

15.00 - 15.20        Deschidere şi introducere

 

15.00 - 15.10        Deschidere de către raportoarea LIBE, dna Roberta ANGELILLI

15.10 - 15.15        Dna Petra KAMMEREVERT, raportoare pentru aviz pentru avizul Comisiei pentru cultură şi educaţie (CULT)

15.15 - 15.20        Dna Marina YANNAKOUDAKIS, raportoare pentru aviz pentru avizul Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen (FEMM)

 

15.20 - 16.30        SESIUNEA I: INSTITUŢIILE ŞI ORGANISMELE UE

 

15.20 - 15.30        Dna Maria ÅSENIUS, şef al cabinetului comisarului Cecilia Malmström, Comisia Europeană

15.30 - 15.40        Consiliul Uniunii Europene

15.40 - 15.50        Dna Madi SHARMA, Comitetul Economic şi Social European

15.50 - 16.00        Dl Morten KJAERUM, director al Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

16.00 - 16.10        Dl Giovanni BUTTARELLI, Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor

16.10 - 16.30        Întrebări şi răspunsuri cu deputaţii din Parlamentul European

 

16.30 - 17.20  SESIUNEA II: PUNCTUL DE VEDERE ŞI EXPERIENŢA ORGANISMELOR DE DREPT PENAL

 

16.30 - 16.40        Dl Ola LAURELL, Eurojust, membru naţional din Suedia, punct de contact la Eurojust pentru aspecte legate de protecţia copilului

16.40 - 16.50        Dl Troels OERTING, director adjunct al Europol

16.50 - 17.20                  Întrebări şi răspunsuri împreună cu deputaţii din Parlamentul European

 

17.20 - 18.20         SESIUNEA III - PERSPECTIVA INTERNAŢIONALĂ

 

17.20-17.30          Dna Najat M’jid MAALLA, raportoare specială a Organizaţiei Naţiunilor Unite „pe tema vânzării copiilor, prostituţiei infantile şi pornografiei infantile” (a se confirma)

17.30 -17.40         Dna Regina JENSDOTTIR, Consiliul Europei, şef al departamentului Politici privind drepturile copilului

17.40 - 17.50        Dl Gordon ALEXANDER. director al Centrului de cercetare INNOCENTI al UNICEF (a se confirma)

17.50 - 18.00        Dna Mary BANOTTI, Centrul Internaţional pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi

18.00 - 18.20                  Întrebări şi răspunsuri cu deputaţii din Parlamentul European

 

18.20 - 18.30                  Concluzii ale raportoarei

 

29 septembrie 2010: Continuarea audierii

 

9.00 - 9.10            Observaţii preliminare ale raportoarei LIBE, dna Roberta ANGELILLI

 

9.10 – 10.40         SESIUNEA I - PERSPECTIVA NAŢIONALĂ ŞI CELE MAI BUNE PRACTICI

 

9.10 - 9.20            Dl Björn-Erik LUDVIGSEN, Interpol

9.20 - 9.30            Dl Domenico VULPIANI, Ministerul de Interne, Italia, Coordinatore presso il Dipartimento della Sicurezza Pubblica per la sicurezza informatica e la protezione delle Infrastrutture Critiche

9.30 - 9.40            Dl Sigrid VALENTIN, Biroul Federal al Poliţiei Criminalistice germane (BKA) (a se confirma)

9.40 - 9.50            Dra Gabrielle SHAW, şef al departamentului de relaţii internaţionale a Centrului pentru protecţia copiilor exploataţi şi protecţia în mediul online (CEOP)

9.50 - 10.00         Dna Julia von WEILER, „Inocenţa în pericol”

10.00 - 10.10        Dl Björn SELLSTRÖM, ofiţer de poliţie din Suedia

10.10 - 10.40        Întrebări şi răspunsuri cu deputaţii din Parlamentul European

 

10.40 - 12.20         SESIUNEA II - SOCIETATEA CIVILĂ

 

10.40 - 10.50        Dna Diana SUTTON, şef al departamentului de relaţii publice şi campanii, Societatea naţională pentru prevenirea actelor de cruzime împotriva copiilor (NSPCC, Regatul Unit)

10.50 - 11.00        Dl Peter ROBBINS, OBE (Ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic), QPM (medalia „Meritul poliţienesc” a Reginei), director executiv al Fundaţiei Internet Watch

11.00 - 11.10        Dl Joe McNAMEE, coordonator-promotor, Drepturile Digitale Europene

11.10 - 11.20        Dl John CARR, Alianţa Europeană a ONG-urilor pentru Siguranţa Online a Copiilor (ENACSO)

11.20 - 11.30        Dl Valerio NERI, director executiv al organizaţiei Salvaţi Copiii, Italia

11.30 - 11.40        Sir Francis G. JACOBS, preşedinte al Missing Children Europe

11.40 - 11.50        Dl Marco SCARPATI, director executiv al ECPAT Italia (Eliminarea prostituţiei în rândul copiilor, a pornografiei infantile şi a traficului de copii în scopuri sexuale)

 

11.50 - 12.20         Întrebări şi răspunsuri împreună cu deputaţii din Parlamentul European

 

12.20 - 12.30                  Concluzii

ANEXA I

 

 

ORIENTĂRI PRACTICE PENTRU DEZBATERE

 

 

•             În cadrul discuţiei, pentru a face posibil ca un număr cât mai mare de parlamentari să intervină, timpul afectat luării de cuvânt va fi limitat la două minute pentru fiecare contribuţie sau întrebare.

•             Membrii care doresc să ia cuvântul sunt rugaţi să informeze preşedintele indicând pe o foaie specială numele lor şi parlamentul pe care îl reprezintă. Cuvântul va fi acordat membrilor în ordinea primirii solicitărilor, după fiecare doi membri ai parlamentelor naţionale urmând câte un deputat din Parlamentul European şi aşa mai departe.

•             Oratorii care doresc să-şi completeze discursurile pot să o facă în scris, prezentând secretariatului, în avans, un document (de preferat, în limba engleză sau franceză), la adresa de email: ip-libe@europarl.europa.eu. Aceste documente vor fi distribuite în timpul reuniunii.

Documentele reuniunii vor fi adăugate treptat la secţiunea „Audieri” a paginii de internet a Comisiei LIBE: http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=RO&body=LIBE

 

 

AVIZ IMPORTANT PENTRU CEI CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA

REUNIUNE

 

Această reuniune este deschisă publicului. Cu toate acestea, din motive de securitate, participanţii care nu au un ecuson de acces în Parlamentul European trebuie să obţină în prealabil un permis. Cei care doresc să obţină un astfel de permis trebuie să contacteze secretariatul (ip-libe@europarl.europa.eu) înainte de data de 20 septembrie 2010, la prânz. Este absolut necesar să ne furnizaţi numele complet, adresa şi data naşterii dumneavoastră. În lipsa acestor informaţii, Serviciul de securitate nu va elibera permise de acces.

 

 

 

Secretariat seminar

Telefon

Adresă

Adresă e-mail

Anze ERBEZNIK

Administrator

+32.2.28 32811

Parlamentul European

Rue Wiertz 60

RMD 04J020

B-1047 Bruxelles

ip-libe@europarl.europa.eu

Michela LUCCHINI

Asistent

+32.2.28 34090

Parlamentul European

Rue Wiertz 60

RMD 04J049

B-1047 Bruxelles

Anny BHAN

Asistent

+32.2.28 43705

Parlamentul European

Rue Wiertz 60

RMD 04J008

B-1047 Bruxelles

 

 

 

Ultima actualizare: 22 septembrie 2010Notă juridică