PDF 199kWORD 73k

 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

 

LIBE/7/03713

PREDSTAVITEV

      Boj proti spolni zlorabi,

spolnemu izkoriščanju otrok

in otroški pornografiji

 

v torek, 28. septembra 2010, od 15.00 do 18.30

v sredo, 29. septembra 2010, od 9.00 do 12.30

v Bruslju

Sejna soba: PHS 1 A 002

 

 

UVOD

 

 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Evropskega parlamenta prireja javno predstavitev o boju proti spolni zlorabi, spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji.

Predstavitev bo povezana z novim zakonodajnim predlogom (o katerem sedaj razpravljajo v Evropskem parlamentu) o direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti spolni zlorabi, spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji (KOM(2010)0094).

Namen predstavitve je drugim institucijam EU, organom in agencijam, mednarodnim organizacijam, nevladnim organizacijam in strokovnjakom ponuditi možnost, da javno komentirajo omenjeni zakonodajni predlog in delijo svoje mnenje s poslanci.

Na predstavitvi bodo podrobno predstavljene teme, kot so opredelitve na področju kazenskega prava, kazni, pristojnosti, onemogočanje dostopa do spletnih strani, vprašanje starosti, ko lahko oseba pristane na spolnost, ter druge zadeve, povezane s temi vprašanji.

Razpored

28. september 2010

 

15.00–15.20          Odprtje in uvod

 

15.00–15.10         predstavitev bo z uvodnimi besedami začela poročevalka Roberta ANGELILLI

15.10–15.15         pripravljavka osnutka mnenja Odbora za kulturo in izobraževanje (CULT) Petra KAMMEREVERT

15.15–15.20         pripravljavka osnutka mnenja Odbora za pravice žensk in enakost spolov (FEMM) Marina YANNAKOUDAKIS

 

15.20–16.30         PRVA SEJA: INSTITUCIJE IN ORGANI EU

 

15.20–15.30         vodja kabineta komisarke Cecilie Malmström Maria ÅSENIUS, Evropska komisija

15.30–15.40         svet Evropske unije

15.40–15.50         predstavnica Evropskega ekonomsko-socialnega odbora Madi SHARMA

15.50–16.00         direktor Agencije Evropske unije za temeljne pravice Morten KJAERUM

16.00–16.10         evropski nadzornik za varstvo podatkov Giovanni BUTTARELLI

16.10–16.30         pogovor s poslanci Evropskega parlamenta

 

16.30–17.20  DRUGA SEJA: STALIŠČA IN IZKUŠNJE KAZENSKOPRAVNIH ORGANOV

 

16.30–16.40         švedska nacionalna poslanka in kontaktna oseba urada Eurojust za problematiko varstva otrok Ola LAURELL, Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)

16.40–16.50         pomočnik direktorja Europola Troels OERTING

16.50–17.20          pogovor s poslanci Evropskega parlamenta

 

17.20–18.20          TRETJA SEJA: MEDNARODNI VIDIKI

 

17.20–17.30         posebna poročevalka Združenih narodov Najat M’jid MAALLA o prodaji otrok, otroški prostituciji in otroški pornografiji (potrjeno bo naknadno)

17.30–17.40         vodja enote za politike o pravicah otrok Sveta Evrope Regina JENSDOTTIR

17.40–17.50         direktor raziskovalnega centra UNICEFA Innocenti Gordon ALEXANDER (potrjeno bo naknadno)

17.50–18.00         predstavnica mednarodnega centra za pogrešane in izkoriščane otroke Mary BANOTTI

18.00–18.20          pogovor s poslanci Evropskega parlamenta

 

18.20–18.30          Sklepne besede poročevalke

 

29. september 2010: Nadaljevanje predstavitve:

 

9.00–9.10             predstavitev bo z uvodnimi besedami nadaljevala poročevalka odbora LIBE Roberta ANGELILLI

 

9.10– 10.40          PRVA SEJA: NACIONALNI VIDIKI IN NAJBOLJŠE PRAKSE

 

9.10–9.20             Björn-Erik LUDVIGSEN, Interpol

9.20–9.30             koordinator enote za javno varnost za spletno varnost in varovanje kritične infrastrukture pri italijanskem ministrstvu za notranje zadeve Domenico VULPIANI

9.30–9.40             predstavnik nemške zvezne kriminalistične policije (BKA) Sigrid VALENTIN (potrjeno bo naknadno)

9.40–9.50             vodja oddelka za mednarodne odnose Centra za preprečevanje izkoriščanja otrok in zaščito otrok na spletu (CEOP) Gabrielle SHAW

9.50–10.00          predstavnica mednarodnega gibanja za varstvo otrok Ogrožena nedolžnost Julia von WEILER

10.00–10.10         švedski policist Björn SELLSTRÖM

10.10–10.40         pogovor s poslanci Evropskega parlamenta

 

10.40–12.20          DRUGA SEJA: CIVILNA DRUŽBA

 

10.40–10.50         vodja enote za javne zadeve in kampanje Nacionalne družbe za preprečevanje krutosti do otrok (NSPCC, Združeno kraljestvo) Diana SUTTON

10.50–11.00         nosilec odlikovanja Britanskega imperija (OBE), dobitnik kraljičine medalje za policiste (QPM) in izvršilni direktor Fundacije za nadzor interneta Peter ROBBINS

11.00–11.10         koordinator odvetniške pisarne skupine za evropske digitalne pravice Joe McNAMEE

11.10–11.20         predstavnik evropske zveze nevladnih organizacij za spletno varnost otrok (ENACSO) John CARR

11.20–11.30         izvršilni direktor italijanskega dela mednarodne organizacije Save the Children Valerio NERI

11.30–11.40         predsednik mednarodne organizacije Missing Children Europe Francis G. JACOBS

11.40–11.50         izvršilni direktor mednarodne mreže organizacij ECPAT (Odpravljanje otroške prostitucije, otroške pornografije in trgovine z otroki za namene spolnega izkoriščanja) Marco SCARPATI

11.50–12.20          pogovor s poslanci Evropskega parlamenta

 

12.20–12.30          Sklepne besede

PRILOGA I

 

 

PRAKTIČNE SMERNICE ZA RAZPRAVO

 

 

•             Čas za govor ali vprašanja med razpravo bo omejen na dve minuti, da bo lahko govorilo čim več poslancev.

•             Poslance, ki bi želeli govoriti, vljudno naprošamo, naj o tem obvestijo predsedujočega ter na posebnem listu navedejo svoje ime in parlament. Poslanci bodo govorili v zaporedju prejetih prijav, in sicer bo dvema poslancema nacionalnih parlamentov sledil poslanec Evropskega parlamenta itd.

•             Govorniki, ki bi radi pripravili daljši govor, lahko vnaprej pošljejo dokument (najbolje v angleščini ali francoščini) sekretariatu (na elektronski naslov:

ip-libe@europarl.europa.eu). Gradivo za sejo bo razdeljeno med sejo.

Dokumenti s seje bodo postopoma objavljeni v razdelku o predstavitvah na spletnih straneh odbora LIBE: http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE

 

 

POMEMBNO OBVESTILO ZA VSE, KI SE ŽELIJO UDELEŽITI

SEJE

 

Ta seja je odprta za javnost. Iz varnostnih razlogov pa morajo udeleženci, ki nimajo izkaznice Evropskega parlamenta, predhodno zaprositi za prepustnico. Vsi, ki želijo prepustnico, naj se najkasneje do 20. septembra 2010 (opoldne) obrnejo na sekretariat (ip-libe@europarl.europa.eu). Posredovati morate vaše polno ime, naslov in datum rojstva. Brez teh podatkov varnostna služba ne bo izdala prepustnice.

 

 

 

Sekretariat seminarja

Telefon

Naslov

Elektronski naslov

Anže ERBEžNIK

administrator

+32.2.28 32811

Evropski parlament

Rue Wiertz 60

RMD 04J020

B-1047 Brussels

ip-libe@europarl.europa.eu

Michela LUCCHINI

pomočnica

+32.2.28 34090

Evropski parlament

Rue Wiertz 60

RMD 04J049

B-1047 Brussels

Anny BHAN

pomočnica

+32.2.28 43705

Evropski parlament

Rue Wiertz 60

RMD 04J008

B-1047 Brussels

 

 

 

Zadnja posodobitev: 27. september 2010Pravno obvestilo