PDF 486kWORD 267k

 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE(2018)0115_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Извънредно заседание

Понеделник, 15 януари 2018 г., 19.00–21.30 ч.

Страсбург

Зала: Winston Churchill (200)

1.  Приемане на дневния ред

2.  Съобщения на председателя

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА ЗАСЕДАНИЕТО.

15 януари 2018 г., 19.00–20.30 ч.

3.  Пакет за оперативната съвместимост

LIBE/8/11944

·Представяне от Джулиан Кинг, член на Комисията, отговарящ за Съюза на сигурност

15 януари 2018 г., 20.30–21.30 ч.

Общо разискване

4.  Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета Актуално състояние и възможни бъдещи действия по отношение на липсата на реципрочност с някои трети държави в областта на визовата политика и оценка на ефективността на механизма за реципрочност, предвиден в член 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета

COM(2017)0813

• Представяне от Матиас Йол, директор, ГД „Миграция и вътрешни работи“, Европейска комисия

5.  Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета: Първи доклад относно механизма за суспендиране на безвизовия режим

COM(2017)0815

• Представяне от Матиас Йол, директор, ГД „Миграция и вътрешни работи“, Европейска комисия

6.  Разни въпроси

7.  Следващи заседания

·24 януари 2018 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

·25 януари 2018 г., 9.00–12.30 ч. и 14.00–17.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 11 януари 2018 г.Правна информация