PDF 263kWORD 262k

 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

LIBE(2018)0115_1

ESITYSLISTALUONNOS

Ylimääräinen kokous

Maanantai 15. tammikuuta 2018 klo 19.00–21.30

Strasbourg

Kokoushuone: Winston Churchill (200)

1.  Esityslistan hyväksyminen

2.  Puheenjohtajan ilmoitukset

HUOMATKAA, ETTÄ KAIKKI AJAT OVAT VAIN SUUNTAA-ANTAVIA JA VOIVAT MUUTTUA KOKOUKSEN KULUESSA.

15. tammikuuta 2018 klo 19.00–20.30

3.  Yhteentoimivuutta koskeva säädöspaketti

LIBE/8/11944

·Turvallisuusunionista vastaavan komission jäsenen Julian Kingin alustus

15. tammikuuta 2018 klo 20.30–21.30

Yhteiskeskustelu

4.  Euroopan parlamentille ja komissiolle annettu komission tiedonanto, joka koskee tilannetta ja mahdollisia etenemistapoja vastavuoroisuuden noudattamatta jättämiseksi viisumipolitiikassa tiettyjen kolmansien maiden kanssa sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 539/2001 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun vastavuoroisuusmekanismin vaikuttavuudesta

COM(2017)0813

Komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston pääjohtajan Matthias OELin alustus

5.  Viisumivapauden keskeyttämistä koskevan mekanismin mukainen komission ensimmäinen kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle

COM(2017)0815

Komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston pääjohtajan Matthias OELin alustus

6.  Muut asiat

7.  Seuraavat kokoukset

·24. tammikuuta 2018 klo 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Bryssel)

·25. tammikuuta 2018 klo 9.00–12.30 ja 14.00–17.30 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 10. tammikuuta 2018Oikeudellinen huomautus