PDF 175kWORD 261k

 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

LIBE(2018)0115_1

ONTWERPAGENDA

Buitengewone vergadering

Maandag 15 januari 2018, 19.00 - 21.30 uur

Straatsburg

Zaal: Winston Churchill (200)

1.  Aanneming van de agenda

2.  Mededelingen van de voorzitter

ER ZIJ OP GEWEZEN DAT ALLE TIJDSBLOKKEN INDICATIEF ZIJN EN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING KUNNEN VERANDEREN.

15 januari 2018, 19.00 - 20.30 uur

3.  Interoperabiliteitspakket

LIBE/8/11944

·Uiteenzetting door Julian King, commissaris voor de Veiligheidsunie

15 januari 2018, 20.30 - 21.30 uur

Gezamenlijke behandeling

4.  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad "Stand van zaken en mogelijke stappen vooruit wat betreft de situatie van non-wederkerigheid met bepaalde derde landen op het gebied van het visabeleid en de beoordeling van de doeltreffendheid van het wederkerigheidsmechanisme zoals bedoeld in artikel 1, lid 4, van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad

COM(2017)0813

• Presentatie door Matthias OEL, DG HOME, Europese Commissie

5.  Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Eerste verslag onder het visa-opschortingsmechanisme

COM(2017)0815

• Presentatie door Matthias OEL, DG HOME, Europese Commissie

6.  Rondvraag

7.  Volgende vergaderingen

·24 januari 2018, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

·25 januari 2018, 9.00 - 12.30 uur en 14.00 - 17.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 10 januari 2018Juridische mededeling