PDF 406kWORD 262k

 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

LIBE(2018)0115_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Mimoriadna schôdza

pondelok 15. januára 2018 od 19.00 do 21.30 h

Štrasburg

Miestnosť: Winston Churchill (200)

1.  Prijatie programu schôdze

2.  Oznámenia predsedníctva

UPOZORŇUJEME, ŽE VŠETKY ČASY UVEDENÉ V HARMONOGRAME SÚ IBA ORIENTAČNÉ A POČAS SCHÔDZE SA MÔŽU ZMENIŤ.

15. januára 2018 od 19.00 do 20.30 h

3.  Balík interoperability

LIBE/8/11944

·prezentácia komisára pre bezpečnostnú úniu Juliana Kinga

15. januára 2018 od 20.30 do 21.30 h

Spoločná rozprava

4.  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Súčasný stav a možné spôsoby napredovania v súvislosti s neuplatňovaním reciprocity voči určitým tretím krajinám v oblasti vízovej politiky a hodnotenie účinnosti mechanizmu reciprocity v súlade s článkom 1 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 539/2001

COM(2017)0813

• prezentácia Matthiasa OELA, riaditeľa GR HOME, Európska komisia

5.  Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: prvá správa v rámci mechanizmu pozastavenia vízovej povinnosti

COM(2017)0815

• prezentácia Matthiasa OELA, riaditeľa GR HOME, Európska komisia

6.  Rôzne otázky

7.  Nasledujúce schôdze

·24. januára 2018 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

·25. januára 2018 od 9.00 do 12.30 h a od 14.00 do 17.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 10. januára 2018Právne oznámenie