PDF 268kWORD 262k

 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

LIBE(2018)0115_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Extra sammanträde

Måndagen den 15 januari 2018 kl. 19.00–21.30

Strasbourg

Lokal: Winston Churchill (200)

1.  Godkännande av föredragningslistan

2.  Meddelanden från ordföranden

OBSERVERA ATT SAMTLIGA TIDSANGIVELSER ÄR PRELIMINÄRA OCH KAN ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDET

15 januari 2018 kl. 19.00–20.30

3.  Interoperabilitetspaketet

LIBE/8/11944

· Föredragning av Julian King, kommissionsledamot med ansvar för säkerhetsunionen

15 januari 2018 kl. 20.30–21.30

Gemensam debatt

4.  Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: State of play and possible ways forward as regards the situation of non-reciprocity with certain third countries in the area of visa policy and assessment of the effectiveness of the reciprocity mechanism provided for in Article 1(4) of Council Regulation (EC) No 539/2001 (Lägesrapport och tänkbara lösningar i fråga om den icke-ömsesidiga situationen med vissa tredjeländer när det gäller viseringspolitik samt bedömning av hur verkningsfull den ömsesidighetsmekanism som föreskrivs i artikel 1.4 i rådets förordning (EG) nr 539/2001 är)

COM(2017)0813

• Föredragning av Matthias Oel, direktör, GD HOME, kommissionen

5.  Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: First Report under the Visa Suspension Mechanism (första rapporten om mekanismen för tillfälligt upphävande av undantag från viseringskravet)

COM(2017)0815

• Föredragning av Matthias Oel, direktör, GD HOME, kommissionen

6.  Övriga frågor

7.  Kommande sammanträden

·24 januari 2018 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

·25 januari 2018 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.00–17.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 11 januari 2018Rättsligt meddelande