EP-udvalgenes dokumenter
 
David Hammerstein
PE 378.715v02-00
29. november 2006
162k 244k 
UDTALELSE
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige foranstaltninger til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Juridisk meddelelse