Documenten van de parlementaire commissies
 
David Hammerstein
PE 378.715v02-00
29 november 2006
193k 264k 
ADVIES
inzake het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen
Commissie industrie, onderzoek en energie
Juridische mededeling